- Chọn bài xích -Bài 1: mở màn về phương trìnhBài 2: Phương trình số 1 một ẩn và bí quyết giảiBài 3: Phương trình gửi được về dạng ax + b = 0 - rèn luyện (trang 13-14)Luyện tập (trang 13-14)Bài 4: Phương trình tích - luyện tập (trang 17)Luyện tập (trang 17)Bài 5: Phương trình cất ẩn ở chủng loại - luyện tập (trang 22-23)Luyện tập (trang 22-23)Bài 6: Giải bài bác toán bằng cách lập phương trìnhBài 7: Giải bài bác toán bằng phương pháp lập phương trình (tiếp) - rèn luyện (trang 31-32)Luyện tập (trang 31-32)Ôn tập chương 3 (Câu hỏi - bài bác tập)

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Xem toàn thể tài liệu Lớp 8: trên đây

Sách giải toán 8 bài bác 1: bắt đầu về phương trình khiến cho bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 8 để giúp bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lí và hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào những môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 2 bài xích 1 trang 5: Hãy mang lại ví dụ về:

a) Phương trình cùng với ẩn y;

b) Phương trình với ẩn u.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 8 bài

Lời giải

a) Phương trình cùng với ẩn y: 15y + 1

b) Phương trình với ẩn u: 2u – 11

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 2 bài 1 trang 5: khi x = 6, tính giá trị mỗi vế của phương trình: 2x + 5 = 3(x – 1) + 2.

Lời giải

2x + 5 = 2.6 + 5 = 12 + 5 = 17

3(x – 1) + 2 = 3(6– 1) + 2 = 3.5 + 2 = 15 + 2 = 17

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 2 bài 1 trang 5: mang đến phương trình 2(x + 2) – 7 = 3 – x

a) x = – 2 có thỏa mãn phương trình ko ?

b) x = 2 có là 1 trong nghiệm của phương trình không ?

Lời giải

a) 2(x + 2) – 7 = 2(– 2 + 2) – 7 = 2. 0 + 7 = 0 + 7 = 7

3 – x = 3 – (– 2) = 5 ≠ 7

x = – 2 không vừa lòng phương trình

b) 2(2 + 2) – 7 = 2.4 – 7 = 8 – 7 = 1

3 – x = 3 – 2 = 1

⇒ x = 2 có là một trong những nghiệm của phương trình

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài 1 trang 6: Hãy điền vào chỗ trống (…):

a) Phương trình x = 2 bao gồm tập nghiệm là S = …

b) Phương trình vô nghiệm gồm tập nghiệm là S = …

Lời giải

a) Phương trình x = 2 bao gồm tập nghiệm là S = 2


b) Phương trình vô nghiệm có tập nghiệm là S = ∅

Bài 1: bắt đầu về phương trình

Bài 1 (trang 6 SGK Toán 8 tập 2): Với mỗi phương trình sau, hãy xét coi x = -1 bao gồm là nghiệm của chính nó không:

a) 4x – 1 = 3x – 2;

b) x + 1 = 2(x – 3);

c) 2(x + 1) + 3 = 2 – x

Lời giải:

Thay giá trị x = -1 vào từng vế của phương trình, ta được:

a) Vế trái = 4x – 1 = 4(-1) – 1 = -5

Vế đề xuất = 3x – 2 = 3(-1) – 2 = -5

Vế trái = Vế phải đề nghị x = -1 là nghiệm của phương trình.

b) Vế trái = x + 1 = -1 + 1 = 0

Vế đề nghị = 2(x – 3) = 2(-1 – 3) = -8

Vế trái ≠ Vế phải bắt buộc x = -1 không là nghiệm của phương trình.

c) Vế trái = 2(x + 1) + 3 = 2( -1 + 1) + 3 = 3

Vế buộc phải = 2 – x = 2 – (-1) = 3

Vế trái = Vế phải bắt buộc x = -1 là nghiệm của phương trình.

Bài 1: mở màn về phương trình

Bài 2 (trang 6 SGK Toán 8 tập 2): trong số giá trị t = -1, t = 0 cùng t = 1, cực hiếm nào là nghiệm của phương trình: (t + 2)2 = 3t + 4?

Lời giải:

Lần lượt thay các giá trị của t vào nhị vế của phương trình ta được:

– tại t = -1 :

(t + 2)2 = (-1 + 2)2 = 1

3t + 4 = 3(-1) + 4 = 1

⇒ t = -1 là nghiệm của phương trình (t + 2)2 = 3t + 4.

– tại t = 0

(t + 2)2 = (0 + 2)2 = 4

3t + 4 = 3.0 + 4 = 4

⇒ t = 0 là nghiệm của phương trình (t + 2)2 = 3t + 4.

– trên t = 1

(t + 2)2 = (1 + 2)2 = 9

3t + 4 = 3.1 + 4 = 7

⇒ t = 1 ko là nghiệm của phương trình (t + 2)2 = 3t + 4.

Bài 1: bắt đầu về phương trình

Bài 3 (trang 6 SGK Toán 8 tập 2): Xét phương trình x + 1 = 1 + x. Ta thấy đều số những là nghiệm của nó. Tín đồ ta còn nói: Phương trình này nghiệm đúng với mọi x. Hãy cho thấy tập nghiệm của phương trình đó.

Lời giải:

Vì phương trình nghiệm đúng với đa số x yêu cầu tập nghiệm của nó là S = R.

Bài 1: mở đầu về phương trình

Bài 4 (trang 7 SGK Toán 8 tập 2): Nối mỗi phương trình sau với các nghiệm của nó (theo mẫu):

*

Lời giải:

+ Xét phương trình (a): 3(x – 1) = 2x – 1

Tại x = -1 có: 3(x – 1) = 3(-1 – 1) = -6; 2x – 1 = 2.(-1) – 1 = -3.

⇒ -1 chưa phải nghiệm của phương trình (a).

Tại x = 2 có: 3(x – 1) = 3.(2 – 1) = 3; 2x – 1 = 2.2 – 1 = 3

⇒ 2 là nghiệm của phương trình (a).

Tại x = 3 có: 3(x – 1) = 3.(3 – 1) = 6; 2x – 1 = 2.3 – 1 = 5

⇒ 3 chưa hẳn nghiệm của phương trình (a).


+ Xét phương trình (b):

*

Tại x = -1, biểu thức

*
không xác định

⇒ -1 không phải nghiệm của phương trình (b)

Tại x = 2 gồm

*

⇒ 2 chưa hẳn nghiệm của phương trình (b).

Tại x = 3 có

*

⇒ 3 là nghiệm của phương trình (b).

+ Xét phương trình (c) : x2 – 2x – 3 = 0

Tại x = -1 có x2 – 2x – 3 = (-1)2 – 2.(-1) – 3 = 0

⇒ x = -1 là nghiệm của phương trình x2 – 2x – 3 = 0

Tại x = 2 có: x2 – 2x – 3 = 22 – 2.2 – 3 = -3 ≠ 0.

⇒ x = 2 chưa hẳn nghiệm của phương trình x2 – 2x – 3 = 0.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Wall Là Gì Và Bão Wall Trên Facebook Có Nghĩa Là Gì?

Tại x = 3 có: x2 – 2x – 3 = 32 – 2.3 – 3 = 0

⇒ x = 3 là nghiệm của phương trình x2 – 2x – 3 = 0.

Vậy ta hoàn toàn có thể nối như sau:

*

Bài 1: mở đầu về phương trình

Bài 5 (trang 7 SGK Toán 8 tập 2): hai phương trình x = 0 với x(x – 1) = 0 có tương đương không? vì sao?

Lời giải:

– Phương trình x = 0 bao gồm tập nghiệm S1 = 0.

– Xét phương trình x(x – 1) = 0. Do một tích bằng 0 khi 1 trong hai thừa số bằng 0 tức là: