*Bạn đang xem: Giải bài tập toán sách giáo khoa

• Đọc, viết, so sánh các số tất cả 3 chữ số • Cộng, trừ những số tất cả 3 chữ số ( ko nhớ ) • luyện tập trang 4 • Cộng những số có ba chữ số (có ghi nhớ một lần) • rèn luyện trang 6 • Trừ các số có tía chữ số (có ghi nhớ một lần) • luyện tập trang 8 • Ôn tập những bảng nhân • Ôn tập những bảng phân chia • rèn luyện trang 10 • Ôn tập về hình học tập • Ôn tập về giải toán • Xem đồng hồ đeo tay • Xem đồng hồ thời trang (tiếp theo) • rèn luyện trang 17 • rèn luyện chung trang 18

Chương 2: Phép nhân với phép phân chia trong phạm vi 1000


• Bảng nhân 6 • rèn luyện trang 20 • Nhân số gồm hai chữ số cùng với số bao gồm một chữ số (không nhớ) • Nhân số tất cả hai chữ số cùng với số tất cả một chữ số (có nhớ) • luyện tập trang 23 • Bảng chia 6 • rèn luyện trang 25 • tra cứu một trong số phần đều bằng nhau của một vài • rèn luyện trang 26 • phân chia số tất cả hai chữ số cho số gồm một chữ số • rèn luyện trang 28 • Phép phân chia hết và phép chia có dư • rèn luyện trang 30 • Bảng nhân 7 • luyện tập trang 32 • Gấp một trong những lên các lần • luyện tập trang 34 • Bảng chia 7 • luyện tập trang 36 • bớt đi một số lần • rèn luyện trang 38 • tìm số chia • rèn luyện trang 40 • Góc vuông, góc ko vuông • Thực hành nhận thấy và vẽ góc vuông bằng ê ke • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét • Bảng đơn vị chức năng đo độ dài • rèn luyện trang 46 • thực hành thực tế đo độ nhiều năm • thực hành đo độ nhiều năm (tiếp theo) • luyện tập chung trang 49 • việc giải bởi hai phép tính • vấn đề giải bằng hai phép tính (tiếp theo) • rèn luyện trang 52 • Bảng nhân 8 • luyện tập trang 54 • Nhân số có cha chữ số cùng với số bao gồm một chữ số • rèn luyện trang 56 • so sánh số to gấp mấy lần số bé xíu • luyện tập trang 58 • Bảng phân chia 8 • luyện tập trang 60 • đối chiếu số nhỏ nhắn bằng 1 phần mấy số bự • luyện tập trang 62 • Bảng nhân 9 • rèn luyện trang 64 • Gam • luyện tập trang 67 • Bảng phân chia 9 • rèn luyện trang 69 • phân tách số bao gồm hai chữ số mang đến số có một chữ số • phân tách số bao gồm hai chữ số đến số gồm một chữ số (tiếp theo) • chia số có ba chữ số cho số bao gồm một chữ số • phân chia số có bố chữ số mang lại số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • ra mắt bảng nhân • ra mắt bảng phân chia • luyện tập trang 76 • luyện tập chung trang 77 • làm cho quen với biểu thức • Tính cực hiếm của biểu thức • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) • rèn luyện trang 81 • Tính cực hiếm của biểu thức (tiếp theo) • luyện tập trang 82 • rèn luyện chung trang 83 • Hình chữ nhật • hình vuông • Chu vi hình chữ nhật • Chu vi hình vuông vắn • luyện tập trang 89 • rèn luyện chung trang 90

Chương 3: những số mang đến 10 000


• các số có bốn chữ số • luyện tập trang 94 • các số bao gồm bốn chữ số (tiếp theo) • các số gồm bốn chữ số (tiếp theo) • Số 10 000 - rèn luyện • Điểm sinh sống giữa. Trung điểm của đoạn thẳng • luyện tập trang 99 • So sánh các số vào phạm vi 10 000 • luyện tập trang 101 • Phép cộng các số vào phạm vi 10 000 • luyện tập trang 103 • Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 • rèn luyện trang 105 • rèn luyện chung trang 106 • mon - năm • rèn luyện trang 109 • Hình tròn, tâm, con đường kính, nửa đường kính • Nhân số tất cả bốn chữ số với số tất cả một chữ số • rèn luyện trang 114 • Nhân số gồm bốn chữ số cùng với số có một chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 116 • phân tách số bao gồm bốn chữ số cho số bao gồm một chữ số • phân chia số gồm bốn chữ số đến số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • phân chia số có bốn chữ số mang đến số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 120 • rèn luyện chung trang 120 • làm cho quen với chữ số La Mã • luyện tập trang 122 • thực hành thực tế xem đồng hồ • thực hành thực tế xem đồng hồ đeo tay (tiếp theo) • bài bác toán liên quan đến rút về đơn vị • rèn luyện trang 129 phần 1 • luyện tập trang 129 phần 2 • Tiền việt nam • luyện tập trang 132 • làm quen với thống kê lại số liệu • có tác dụng quen với những thống kê số liệu (tiếp theo) • rèn luyện trang 138

Chương 4: những số đến 100 000


• các số tất cả năm chữ số • luyện tập trang 142 • các số gồm năm chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 145 • Số 100 000 - luyện tập • So sánh các số trong phạm vi 100 000 • luyện tập trang 148 • rèn luyện trang 149 • diện tích s của một hình • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông • diện tích s hình chữ nhật • luyện tập trang 153 • Diện tích hình vuông vắn • rèn luyện trang 154 • Phép cộng những số trong phạm vi 100 000 • rèn luyện trang 156 • Phép trừ các số vào phạm vi 100 000 • Tiền vn • rèn luyện trang 159 • rèn luyện chung trang 160 • Nhân số có năm chữ số cùng với số bao gồm một chữ số • rèn luyện trang 162 • phân chia số bao gồm năm chữ số mang lại số có một chữ số • phân chia số gồm năm chữ số cho số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 165 • rèn luyện chung trang 165 • bài xích toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) • rèn luyện trang 167 • luyện tập trang 167 • rèn luyện chung trang 168

Chương 5: Ôn tập cuối năm


• Ôn tập các số cho 100 000 • Ôn tập những số mang lại 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập tư phép tính vào phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về hình học tập • Ôn tập về hình học tập (tiếp theo) • Ôn tập về giải toán • Ôn tập về giải toán (tiếp theo) • luyện tập chung trang 177 • luyện tập chung trang 178 • rèn luyện chung trang 179


Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài Tỉ Lệ Thức, Giải Bài Tập Toán 7 Chương I Bài 7: Tỉ Lệ Thức

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật •Chương 2: Phép nhân cùng phép phân tách trong phạm vi 1000 •Chương 3: các số đến 10 000 •Chương 4: những số mang lại 100 000 •Chương 5: Ôn tập thời điểm cuối năm