I. Giải bài bác tập sgk Toán 7 Tập Một

Phần Đại Số

Chương I. Số hữu tỉ. Số thực

§1.

Bạn đang xem: Giải bài tập trong sách giáo khoa toán 7

Tập vừa lòng Q những số hữu tỉ
§2.Cộng, trừ số hữu tỉ
§3.Nhân, phân chia số hữu tỉ
§4.Giá trị tuyệt đối hoàn hảo của một trong những hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
§5.Lũy vượt của một số hữu tỉ
§6.Lũy thừa của một số trong những hữu tỉ (tiếp)
§7.Tỉ lệ thức
§8.Tính hóa học của hàng tỉ số bằng nhau
§9.Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
§10.Làm tròn số
§11.Số vô tỉ. định nghĩa về căn bậc hai
§12.Số thực
Ôn tập chương I: Số hữu tỉ – Số thực

Chương II. Hàm số cùng đồ thị

§1.Đại lượng xác suất thuận
§2.Một số việc về đại lượng tỉ lệ thành phần thuận
§3.Đại lượng tỷ lệ nghịch
§4.Một số vấn đề về đại lượng tỉ trọng nghịch
§5.Hàm số
§6.Mặt phẳng toạ độ
§7.Đồ thị hàm số (y = ax (a ≠ 0))
Ôn tập chương II: Hàm số cùng đồ thị

Phần Hình Học

Chương I. Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song

§1.Hai góc đối đỉnh
§2.Hai đường thẳng vuông góc
§3.Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai tuyến phố thẳng
§4.Hai mặt đường thẳng tuy nhiên song
§5.Tiên đề Ơ-clit về con đường thẳng tuy nhiên song
§6.Từ vuông góc đến song song
§7. Định lí
Ôn tập chương I: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song

Chương II. Tam giác

§1.Tổng tía góc của một tam giác
§2.Hai tam giác bằng nhau
§3.Trường hợp bằng nhau trước tiên của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)
§4.Trường hợp đều bằng nhau thứ nhị của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c)
§5.Trường hợp đều nhau thứ cha của tam giác góc – cạnh – góc (g.c.g)
§6.Tam giác cân
§7.Định lí Py-ta-go
§8.Các ngôi trường hợp đều nhau của tam giác vuông
§9.Thực hành ngoại trừ trời
Ôn tập chương II: Tam giác

II. Sách tham khảo – Sách giải Toán 7 tập 1

1. Giải bài bác Tập Toán 7 Tập 1 – Lê Nhứt

*

2. Tuyển lựa chọn 405 bài bác tập Toán 7 – Nguyễn Đức Tấn

*

B. Sgk Toán 7 Tập Hai

I. Giải bài tập sgk Toán 7 Tập Hai

Phần Đại Số

Chương III. Thống kê

§1.Thu thập số liệu thống kê, tần số.
§2.Bảng “tần số” những giá trị của lốt hiệu
§3.Biểu đồ
§4.Số vừa đủ cộng
Ôn tập chương III: Thống kê

Chương IV. Biểu thức đại số

§1.Khái niệm về biểu thức đại số
§2.Giá trị của một biểu thức đại số
§3.Đơn thức
§4.Đơn thức đồng dạng
§5.Đa thức
§6.Cộng, trừ đa thức
§7.Đa thức một biến
§8.Cộng, trừ đa thức một biến
§9.Nghiệm của đa thức một biến
Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số

Phần Hình Học

Chương III. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

§1.Quan hệ thân góc cùng cạnh đối lập trong một tam giác
§2.Quan hệ giữa đường vuông góc và mặt đường xiên, mặt đường xiên cùng hình chiếu
§3.Quan hệ giữa bố cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác
§4.Tính chất bố đường trung đường của tam giác
§5.Tính chất đường phân giác của một góc
§6.Tính chất ba đường phân giác của tam giác
§7.Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
§8.

Xem thêm: Mt5 Là Gì - Tài Khoản Metatrader 5 Là Gì

Tính chất bố đường trung trực của tam giác
§9.Tính chất bố đường cao của tam giác
Ôn tập chương III: quan hệ tình dục giữa các yếu tố vào tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

Bài tập Ôn cuối năm

Phần Đại số
Phần Hình học

II. Sách tham khảo – Sách giải Toán 7 tập 2

1. Giải bài Tập Toán 7 Tập 2 – Lê Nhứt

*