- Áp dụng qui tắc nhân đa thức với đa thức nhằm nhân phá ngoặc rồi rút gọn biểu thức.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 8 tập 1

Lời giải chi tiết:

*


LG b.

((x^2-2xy + y^2)left( x-y ight).)

Phương pháp giải:

 - Áp dụng qui tắc nhân đa thức với nhiều thức để nhân phá ngoặc rồi rút gọn biểu thức.

Xem thêm: Varimax Rotation Là Gì - Phân Tích Nhân Tố Khám Phá Efa Trong Spss

Lời giải chi tiết:

*

edingsport.net


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp edingsport.net


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng edingsport.net. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép edingsport.net nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.