Mục lục

Xem tổng thể tài liệu Lớp 7: trên đây

Xem toàn cục tài liệu Lớp 7: tại đây

Sách giải toán 7 bài 7: tỉ trọng thức giúp đỡ bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện kỹ năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài bác 7 trang 24: Từ những tỉ số dưới đây có lập được tỉ lệ thức ko ?

*

Lời giải

Ta có:

*

⇒ nhì tỉ số này lập được tỉ trọng thức

*

⇒ nhị tỉ số này không lập được tỉ lệ thành phần thức

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài 7 trang 25: bằng phương pháp tương tự, từ tỉ trọng thức
*
ta rất có thể suy ra ad=bc ko ?

Lời giải

*

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài bác 7 trang 25: bằng cách tương tự, tự đẳng thức
*
ta có thể suy ra tỉ lệ thức a/b=c/d ko ?

Lời giải


*

Bài 44 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): cụ tỉ số giữa những số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên

*

Lời giải:

*

Bài 45 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm các tỉ số bởi nhau trong các tỉ số dưới đây rồi lập những tỉ lệ thức


*

Lời giải:

Ta có:

*
*

Nhìn vào công dụng trên ta lập được những tỉ lệ thức:


*

Bài 46 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1):
tìm kiếm x trong những tỉ lệ thức sau

*

Lời giải:

*


*

*

Bài 47 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Lập tất cả các tỉ trọng thức hoàn toàn có thể được từ những đẳng thức sau :

a) 6 . 63 = 9 . 42.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 7 bài tỉ lệ thức

b) 0,24 . 1,61 = 0,84 . 0,46.

Lời giải:

a) từ bỏ 6.63 = 9.42 ta có:

*

b) từ 0,24 .1,61 = 0,84 .0,46 ta có:

*

Bài 48 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Lập tất cả các tỉ lệ thức rất có thể được từ tỉ lệ thành phần thức sau:

Lời giải:

Từ tỉ trọng thức ta suy ra được các tỉ lệ thức:

*

Bài 49 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1):
Từ những tỉ số sau đây hoàn toàn có thể lập được tỉ lệ thành phần thức không

a) 3,5 : 5,25 với 14 : 21

*

c) 6,51 : 15,19 với 3 : 7

*

Lời giải:

a) Ta bao gồm

*


Do kia ta tất cả tỉ lệ thức

*

*

*
đề xuất ta không lập được tỉ trọng thức.

*

Do đó ta tất cả tỉ lệ thức

*

*

Do

*
đề nghị ta không lập được tỉ lệ thành phần thức.

Bài 50 (trang 27 SGK Toán 7 Tập 1): tra cứu tên của một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương è cổ Quốc Tuấn. Điền số tương thích vào các ô vuông dưới đây, tiếp nối viết các chữ khớp ứng với các số tìm được vào các ô ở hàng dưới cùng của bài, em sẽ hiểu rằng tên một tác phẩm khét tiếng của Hưng Đạo Vương trần Quốc Tuấn (1228 – 1300), vị hero của dân tộc bản địa ta bên cạnh đó là danh nhân quân sự thế giới.

*

Lời giải:

(Gợi ý: Sử dụng tính chất tỉ lệ thức để tìm số còn sót lại trong ô vuông)

Ô chữ N :

*

Ô chữ H :

*

Ô chữ C :

*

Ô chữ I :

*

Ô chữ Ư :

*

Ô chữ Ế :

*

Ô chữ Y :

*

Ô chữ Ợ :

*

Ô chữ B :

*

Ô chữ U :

*

Ô chữ L :

*

Ô chữ T :

*

Điền các chữ cái vào các ô trống có tác dụng tương ứng ta được tên thành công là : « BINH THƯ YẾU LƯỢC ».

Bài 51 (trang 28 SGK Toán 7 Tập 1): Lập toàn bộ các tỉ lệ thành phần thức hoàn toàn có thể được từ tứ số sau 1,5; 2; 3,6; 4,8.

Xem thêm: Bài 12 Trang 8 Sgk Toán 8 Tập 1 2 Trang 8 Sgk Toán 8 Tập 1, Bài 12 Trang 8 Sgk Toán 8 Tập 1

Lời giải:

Ta tất cả 1,5.4,8 = 2.3,6 (=7,2)

Do đó bao gồm 4 tỉ trọng thức:

*

Bài 52 (trang 28 SGK Toán 7 Tập 1): Từ tỉ lệ thành phần thức
*
cùng với a, b, c, d ≠ 0 ta hoàn toàn có thể suy ra

*

Lời giải:

Ta có:

A sai

B sai

C đúng

D sai

Vậy lựa chọn C.

Bài 53 (trang 28 SGK Toán 7 Tập 1): Đố

*

(Rút gọn bằng phương pháp xóa dồn phần phân số ở hai hỗn số, gìn giữ phần nguyên là được kết quả)