Giải bài bác tập Toán 7 bài xích 9 trang 34,35 giúp chúng ta học sinh xem đáp án bài xích 9 Số thập phân hữu hạn, Số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 7 đại số tập 1

Tài liệu được biên soạn chủ yếu xác, bám sát chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1. Thông qua đó giúp học viên lớp 7 tìm hiểu thêm nắm vững vàng hơn kỹ năng trên lớp. Mời các bạn cùng theo dõi bài xích tại đây.


Giải bài bác tập Toán 7 chương 1 bài bác 9: Số thập phân hữu hạn, Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Giải bài tập Toán 7 trang 34 tập 1Giải bài bác tập Toán 7 trang 34: Luyện tập

Giải bài xích tập Toán 7 trang 34 tập 1

Bài 65 (trang 34 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Giải thích do sao các phân số sau viết dưới dạng số thập phân hữu hạn rồi viết chúng dưới dạng đó:

*


Các phân số sẽ cho gồm mẫu dương và những mẫu này đều không cất thừa số nguyên tố nào khác ko kể 2 và 5 buộc phải chúng viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn

Ta được:

*

*

*

*


Bài 66 (trang 34 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Giải thích bởi vì sao các phân số sau viết được bên dưới dạng số thập phân vô hạn tuần trả rồi viết chúng dưới dạng đó:

*


Các phân số đã cho gồm mẫu dương và những mẫu đó đều có chứa vượt số nguyên tố khác 2 cùng 5 bắt buộc chúng được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Ta được:

*

*

*

*


Bài 67 (trang 34 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Cho A =

*

Hãy tra cứu số nguyên tố x tất cả một chữ số nhằm A viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn . Có thể điền đươc mấy số như vậy?


Các số nguyên tố có một chữ số là 2, 3, 5, 7

Điền vào ô vuông ta được:

*

Trong các phân số trên những phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn là:

*

Vậy các số có thể điền vào ô trống là: 2; 3; 5


Giải bài xích tập Toán 7 trang 34: Luyện tập

Bài 68 (trang 34 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

a) trong số phân số tiếp sau đây phân số làm sao viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn phân số như thế nào viết được dưới dạng sô thập phân vô hạn tuần hoàn. Giải thích.

*

b) Viết các phân số xấp xỉ dạng số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn (viết gọn gàng với chu kì trong vệt ngoặc)


a) những phân số

*
được viết dưới dạng tối giản là:

*

Lần lượt xét các mẫu:


*

*


*

5 = 5


+ những mẫu không có ước nhân tố nào không giống 2 với 5 là 8; 20; 5 nên những phân số

*
được viết dưới dạng số thập phân hữu hạn.

+ các mẫu tất cả chứa ước nguyên tố khác 2 cùng 5 là 11, 22, 12 nên các phân số

*
được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Xem thêm: Post Engagement Là Gì ? Cách Đọc Chỉ Số Engagement Rate 2022

b) Ta có:

*

*

*

*

*

*


Bài 69 (trang 34 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Dùng vết ngoặc để chứng tỏ chu kì trong thương (viết bên dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn) của những phép phân chia sau:

a) 8,5:3">8,5 : 3

b) 18,7:6">18,7 : 6

c) 58:11">58:11

d) 14,2:3,33">14,2 : 3


Bài 70 (trang 35 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Viết những số thập phân hữu hạn sau đây dưới dạng phân số về tối giản

a) 0,32;">0,32;

b) −0,124;">−0,124

c) 1,28;">1,28;

d) −3,12">−3,12


a)

*

b)

*

c)

*

d)

*


Bài 71 (trang 35 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Viết các phân số

*
dưới dạng số thập phân.


Link tải về chính thức:

Giải Toán 7 bài xích 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần trả edingsport.net Xem
Đại số - Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Đại số - Chương 2: Hàm số với đồ thị Hình học - Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song Hình học tập - Chương 2: Tam giác