Giải bài tập SGK Toán 7 trang 103, 104 giúp những em học sinh lớp 7 xem lưu ý giải những bài tập của bài xích Ôn tập Chương I: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 7 ôn tập chương 1

Tài liệu giải những bài tập 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 cùng với nội dung bám đít chương trình sách giáo khoa trang 103, 104 Toán lớp 7 tập 1. Thông qua đó giúp học viên lớp 7 xem thêm nắm vững vàng hơn kiến thức trên lớp. Ngoài ra các bạn tìm hiểu thêm Đề kiểm tra 1 máu Chương I Hình học tập lớp 7. Mời các bạn cùng theo dõi bài xích tại đây.


Giải bài tập Toán 7 Ôn tập Chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Giải bài tập toán 7 trang 103 tập 1

Giải bài tập toán 7 trang 103 tập 1

Bài 54 (trang 103 SGK Toán 7 Tập 1)

Trong hình 37, có năm cặp mặt đường thẳng vuông góc và bốn cặp đường thẳng tuy nhiên song. Hãy quan cạnh bên rồi viết tên những cặp đường thẳng đó và soát sổ lại bởi eke


Năm cặp mặt đường thẳng vuông góc là:

d1 ⊥ d8; d1 ⊥ d2; d3 ⊥ d4 ; d3 ⊥ d5; d3 ⊥ d7

Bốn cặp con đường thẳng tuy nhiên song là:

d4 // d5; d4 // d7; d5 // d7; d2 // d8


Bài 55 (trang 103 SGK Toán 7 Tập 1)

a) những đường trực tiếp vuông góc cùng với d trải qua M trải qua N.

b) những đường thẳng tuy vậy song cùng với e trải qua M, đi qua N.Hình vẽ:

Từ mẫu vẽ ta có:

a) g ⊥ d; h ⊥ d

b) a // e; b // e


Bài 56 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1)

Cho đoạn thẳng AB nhiều năm 28mm. Hãy vẽ con đường trung trực của đoạn thẳng ấy.


Để giải được câu hỏi này các em áp dụng kiến thức: Đường trung trực của một đoạn thẳng là con đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng kia tại trung điểm của nó.

Cách vẽ: đem I là trung điểm AB

Qua I vẽ đường thẳng d vuông góc với AB

d là đường trung trực của AB


Bài 57 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1)

Cho hình 39 (a//b) hãy tính số đo x của góc O.

Hướng dẫn: Vẽ mặt đường thẳng tuy vậy song với a đi qua điểm O


- Vẽ hình: thực hiện quá trình sau

Vẽ mặt đường thẳng tuy nhiên song với a đi qua O.

Khi kia số đo xx phân chia góc O thành hai góc nhỏ.

Ta tính được số đo nhì góc nhỏ dựa vào tính chất hai góc so le trong với hai góc trong cùng phía.

Vẽ mặt đường thẳng c trải qua O và c // a

Lại có: b // a (giải thiết)

Suy ra c // b

Ta có: c // a (cách vẽ)

⇒ (cặp góc so le trong)

c // b (chứng minh trên)

(cặp góc trong cùng phía)


Bài 58 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1)

Tính số đo x trong hình 40. Hãy lý giải vì sao tính được như vậy.


- Áp dụng loài kiến thức

Hai đường thẳng cùng vuông góc cùng với một đường thẳng thì song song với nhau.Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì tất cả hai góc trong thuộc phía bù nhau.

Kí hiệu như hình mẫu vẽ ta có:

a ⊥ c, b ⊥ c đề nghị suy ra a // b

Do kia x + 115o = 180o (hai góc trong cùng phía)

Nên x = 180o - 115o = 65oBài 59 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1)

Hình 41 cho biết thêm d // d" // d"" với hai góc 60o, 110o. Tính các góc E1; G2; G3; D4; A5; B6


+ Ta có: d" // d" (giả thiết) cùng

*
so le vào với
*

+ Ta có: d" // d" (giả thiết) với

*
đồng vị với
*

+ Ta có:

*
cùng
*
là hai góc kè bù nên:
*

*

+ Ta có

*
(cặp góc đối đình)

+ Ta có:

*
(giả thiết) với
*
*
là nhị góc đồng vị
*

+ Ta có:

*
*
đồng vị với
*


Bài 60 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1)

Hãy phát biểu những định lí được biểu đạt bằng các hình 42, rồi viết đưa thiết tóm lại của từng định lí (xem bài bác 5).


a) Nếu hai tuyến phố thằng thuộc vuông góc cùng với một đường thẳng thứ bố thì hai tuyến phố thẳng đó song song cùng với nhau.

Hoặc: trường hợp một đường thẳng vuông góc với một trong những hai mặt đường thẳng song song thì nó vẫn vuông góc với mặt đường thẳng còn lại .

Xem thêm: Đường Đồng Mức Là Gì Và Ý Nghĩa Khoảng Cách Của Các Đường? Đường Đồng Mức

b) Nếu hai đường thẳng cùng tuy vậy song với một mặt đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song cùng với nhau.


Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh
*

Đại số - Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Đại số - Chương 2: Hàm số và đồ thị Hình học tập - Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song Hình học tập - Chương 2: Tam giác