Áp dụng: quy tắc nhân đối kháng thức với nhiều thức: muốn nhân một đối chọi thức với một nhiều thức ta nhân đối chọi thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau.

Bạn đang xem: Bài tập 12,3,4,5,6 trang 5, 6 sgk toán lớp 8 tập 1

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& ,,x^2left( 5x^3 - x - 1 over 2 ight) cr & = x^2.5x^3 + x^2.left( - x ight) + x^2.left( - 1 over 2 ight) cr & = 5x^5 - x^3 - 1 over 2x^2 cr )


LG b.

((3xy-x^2 + y)dfrac23x^2y);

Phương pháp giải:

Áp dụng: quy tắc nhân đối chọi thức với đa thức: ước ao nhân một solo thức với một nhiều thức ta nhân đối chọi thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng những tích cùng với nhau.

Lời giải chi tiết:

*


LG c.

((4x^3 - 5xy + 2x)left( - dfrac12xy ight)).

Phương pháp giải:

Áp dụng: luật lệ nhân 1-1 thức với đa thức: muốn nhân một đối chọi thức cùng với một đa thức ta nhân solo thức với từng hạng tử của nhiều thức rồi cộng các tích cùng với nhau.

Xem thêm: Bài 24 Trang 16 Sgk Toán 7 Tập 1 6 Sgk Toán 7 Tập 1, Bài 24 Trang 16 Sgk Toán 7 Tập 1

Lời giải đưa ra tiết:

*

edingsport.net


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp edingsport.net


Cảm ơn bạn đã áp dụng edingsport.net. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép edingsport.net gửi các thông tin đến bạn để nhận được các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.