Giải Toán hình lớp 8 trang 76, 77, 78, 79, 80 SGK tập 1 bài 4: Đường vừa phải của tam giác, của hình thang, hỗ trợ các em học viên củng cố kiến thức và đọc rõ cách thức giải các dạng bài xích tập vào sách giáo khoa

Hướng dẫn giải sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 76, 77, 78, 79, 80 tập 1: Đường mức độ vừa phải của tam giác, của hình thang đầy đủ, chi tiết nhất. Hi vọng với tài liệu này sẽ giúp đỡ ích cho chúng ta học sinh tham khảo, sẵn sàng cho bài học tiếp đây được giỏi nhất.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 8 sgk

Trả lời câu hỏi Toán 8 tập 1 SGK trang 76

Vẽ tam giác ABC bất cứ rồi rước trung điểm D của AB. Qua D vẽ mặt đường thẳng tuy nhiên song với BC, con đường thẳng này giảm AC ở E. Bởi quan sát, hãy nêu dự đoán về địa điểm của điểm E bên trên cạnh AC.

Lời giải

Dự đoán: E là trung điểm cạnh AC

Trả lời thắc mắc SGK Toán 8 tập 1 trang 77

Vẽ tam giác ABC bất kỳ rồi lấy trung điểm D của AB, trung điểm E của AC. Cần sử dụng thước đo góc và thước chia khoảng để khám nghiệm rằng ∠(ADE) = ∠B với DE = BC.

Lời giải

Trả lời thắc mắc Toán lớp 8 SGK trang 78 tập 1

Tính độ nhiều năm đoạn BC trên hình 33.

Lời giải

BC = 2 DE

Trả lời câu hỏi Toán lớp 8 Tập 1 SGK trang 78 

Cho hình thang ABCD (AB // CD). Qua trung điểm E của AD kẻ đường thẳng song song với nhì đáy, con đường thẳng này giảm AC sinh sống I, giảm BC sinh hoạt F (h.37). Có nhận xét gì về địa điểm của điểm I bên trên AC, điểm F bên trên BC ?

Lời giải

Áp dụng định lí 1 mặt đường trung bình của tam giác

ΔADC gồm E là trung điểm AD với EI tuy nhiên song cùng với cạnh DC

⇒ Điểm I là trung điểm AC

ΔABC gồm I là trung điểm AC với FI tuy nhiên song cùng với cạnh AB

⇒ điểm F là trung điểm BC

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 SGK trang 79

Tính x bên trên hình 40.

Lời giải:

Dựa vào hình vẽ ta thấy rằng AD ⊥ DH, CH ⊥ DH, BE ⊥ DH

Suy ra, AD // BE // CH do đó ADHC là hình thang.

Ta thấy rằng, B là trung điểm của AC với BE // AD // CH

Suy ra BE là con đường trung bình của hình thang ADHC, ta có:

⇒ 64 = 24 + x ⇒ x = 40

Giải bài trăng tròn trang 79 SGK Toán tập 1 lớp 8

Tính x bên trên hình 41.

Lời giải:

+ K̂ = Ĉ (= 50º)

⇒ IK // BC (Vì tất cả hai góc đồng vị bởi nhau)

+ KA = KC (= 8cm) yêu cầu K là trung điểm AC

Đường thẳng IK trải qua trung điểm cạnh AC và tuy vậy song cùng với cạnh BC nên đi qua trung điểm cạnh AB

⇒ I là trung điểm AB

⇒ IA = IB hay x = 10cm.

Giải bài xích 21 SGK Toán lớp 8 trang 79 tập 1

Tính khoảng cách AB giữa hai mũi của compa bên trên hình 42, biết rằng C là trung điểm của OA, D là trung điểm của OB cùng CD = 3cm.

Lời giải:

Ta có: teo = CA (gt)

vì chưng = DB (gt)

⇒ CD là mặt đường trung bình của ΔOAB

⇒ AB = 2CD = 2.3 = 6cm.

Giải bài xích 22 trang 80 tập 1 SGK Toán lớp 8

Cho hình 43. Chứng minh rằng AI = IM.

Lời giải:

ΔBDC bao gồm BE = ED và BM = MC

⇒ EM là đường trung bình của ΔBDC

⇒ EM // DC giỏi EM // DI.

ΔAEM gồm DI // EM (cmt) cùng AD = DE (gt)

⇒ IA = yên ổn (Theo định lý 1)

Giải bài bác 23 SGK Toán lớp 8 tập 1 trang 80

Tìm x bên trên hình 44.

Hình 44

Lời giải:

* bố đường thẳng MP, NQ với IK cùng vuông góc cùng với PQ

=> MP// IK// NQ

=> Tứ giác MPQN là hình thang

Do mặt đường thẳng IK trải qua trung điểm ở bên cạnh MN và tuy nhiên song với hai đáy bắt buộc K là trung điểm PQ.

Nên võ thuật = KQ =5dm

Vậy x = 5dm

Giải bài bác 24 trang 80 SGK Toán lớp 8 tập 1

Hai điểm A và B thuộc và một nửa phương diện phẳng có bờ là mặt đường thẳng xy. Khoảng cách từ điểm A mang đến xy bởi 12cm, khoảng cách từ điểm B đến xy bằng 20cm. Tính khoảng cách từ trung điểm C của AB đến xy.

Lời giải:

Gọi P, Q, K thứu tự là chân đường vuông góc hạ từ A, B, C xuống xy.

+ AP ⊥ xy cùng BQ ⊥ xy ⇒ AP // BQ

⇒ Tứ giác ABQP là hình thang.

+ ông xã ⊥ xy ⇒ ông chồng // AP//BQ

+ Hình thang ABQP gồm AC = CB (gt) và ck // AP // BQ

⇒ chiến đấu = KQ

⇒ ông xã là đường trung bình của hình thang

⇒ ông chồng = (AP + BQ)/2.

Mà AP = 12cm, BQ = 20cm ⇒ chồng = 16cm.

Vậy khoảng cách từ trung điểm C của AB đến xy bằng 16cm.

Giải bài 25 SGK Toán trang 80 lớp 8 tập 1 

Hình thang ABCD tất cả đáy AB, CD. Call E, F, K theo đồ vật tự là trung điểm của AD, BC, BD. Chứng tỏ ba điểm E, K, F thẳng hàng.

Lời giải:

+ ΔABD gồm DE = EA cùng DK = KB

⇒ EK là mặt đường trung bình của ΔDAB

⇒ EK // AB

+ Hình thang ABCD có: AE = ED và BF = FC

⇒ EF là con đường trung bình của hình thang ABCD

⇒ EF // AB// CD

+ Qua điểm E ta gồm EK // AB với EF // AB nên theo định đề Ơclit ta gồm E, K, F thẳng hàng.

Giải bài bác 26 lớp 8 SGK Toán tập 1 trang 80

Tính x, y bên trên hình 45 trong những số ấy AB // CD // EF // GH.

Hình 45

Lời giải:

+ Tính x :

AB // EF yêu cầu tứ giác ABFE là hình thang

Hình thang ABFE có: CA = CE với DB = DF

⇒ CD là con đường trung bình của hình thang ABFE

⇒ CD = (AB + EF)/2

hay x = (8 + 16)/2 = 12(cm)

+ Tính y:

CD // GH cần tứ giác CDHG là hình thang

Hình thang CDHG gồm : EC = EG, FD = FH

⇒ EF là con đường trung bình của hình thang CDHG

⇒ EF = (CD + GH)/2

hay (x + y)/2 = 16cm ⇒ x + y = 32cm

Mà x = 12cm ⇒ y = 20cm.

Vậy x = 12cm với y = 20cm.

Giải bài xích 27 trang 80 SGK Toán tập 1 lớp 8

Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, K theo đồ vật tự là trung điểm của AD, BC, AC.

a) So sánh những độ dài EK và CD, KF cùng AB

b) chứng minh rằng 

Lời giải:

a) + ΔADC có: AE = ED (gt) với AK = KC (gt)

⇒ EK là đường trung bình của ΔADC

⇒ EK = CD/2

+ ΔABC tất cả AK = KC (gt) cùng BF = FC (gt)

⇒ KF là đường trung bình của ΔABC

⇒ KF = AB/2.

b) Ta có: EF ≤ EK + KF = 

(Bổ sung:  ⇔ EF = EK + KF ⇔ E, F, K thẳng mặt hàng ⇔ AB // CD)

Giải bài 28 SGK Toán lớp 8 trang 80 tập 1

Cho hình thang ABCD (AB // CD), E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Đường thẳng EF giảm BD trên I, giảm AC sống K.

a) chứng tỏ rằng AK = KC, BI = ID.

b) cho AB = 6cm, CD = 10cm. Tính các độ nhiều năm EI, KF, IK.

Lời giải:

a) + Hình thang ABCD tất cả EA = ED, FB = FC (gt)

⇒ EF là đường trung bình của hình thang ABCD.

⇒ EF // AB // CD

+ ΔABC tất cả BF = FC (gt) với FK // AB (cmt)

⇒ AK = KC

+ ΔABD có: AE = ED (gt) và EI // AB (cmt)

⇒ BI = ID

b) + bởi EF là mặt đường trung bình của hình thang ABCD.

⇒ EF = (AB + CD)/2 = (6 + 10)/2 = 8cm.

Xem thêm: " Oral Là Gì - Nghĩa Của Từ : Oral

+ ΔABD tất cả AE = ED, DI = IB

⇒ EI là mặt đường trung bình của ΔABD

⇒ EI = AB/2 = 6/2 = 3(cm)

+ ΔABC gồm CF = BF, ông xã = AK

⇒ KF là mặt đường trung bình của ΔABC

⇒ KF = AB /2 = 6/2 = 3cm

+ Lại có: EI + IK + KF = EF

⇒ IK = EF – EI – KF = 8 – 3 – 3 = 2cm

►► CLICK ngay lập tức vào nút TẢI VỀ dưới đây để giải toán lớp 8 SGK trang trang 76, 77, 78, 79, 80 tập 1 file word, pdf trọn vẹn miễn phí.