Bài học này trình bày nội dung: hai tuyến đường thẳng vuông góc. Dựa vào cấu tạo SGK toán lớp 7 tập 1, edingsport.net đang tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và giải đáp giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ dàng hiểu. Hi vọng rằng, đây đang là tài liệu có ích giúp những em học tập tập giỏi hơn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Tổng vừa lòng kiến thức

I. Định nghĩa

*

Hai con đường thẳng xx" cùng yy" cắt nhau và trong các góc chế tạo ra thành gồm một góc vuông được điện thoại tư vấn là hai tuyến đường thẳng vuông góc.Ký hiệu : $xx"perp yy"$

 

II. Vẽ hai tuyến đường thẳng vuông góc

*

Tính chất

Có một và duy nhất đường thẳng a" trải qua điểm O và vuông góc với đường thẳng a mang đến trước.

Bạn đang xem: Hai đường thẳng vuông góc lớp 7

III. Đường trung trực của đoạn thẳng

*

Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng trên trung điểm của chính nó được gọi là mặt đường trung trực của đoạn trực tiếp ấy.

Câu 11: trang 86 - sgk toán 7 tập 1

Điền vào khu vực trống (...) trong những phát biểu sau:

a) hai tuyến đường thẳng vuông góc cùng nhau là hai đường thẳng ...

b) hai tuyến phố thẳng a cùng a" vuông góc cùng nhau được ký hiệu là ...

c) mang đến trước một điểm A và đường thẳng d. ...đường thẳng d" trải qua A và vuông góc cùng với d.


Câu 12: trang 86 - sgk toán 7 tập 1

Trong nhị câu sau, câu nào đúng? câu nào không đúng ? Hãy bác bỏ bỏ câu sai bằng một hình vẽ.

a) hai tuyến đường thẳng vuông góc thì giảm nhau.

b) hai tuyến đường thẳng giảm nhau thì vuông góc.


Câu 14: trang 86 - sgk toán 7 tập 1

Cho đoạn thẳng CD lâu năm 3cm. Hãy vẽ mặt đường trung trực của đoạn trực tiếp ấy.


Câu 15: trang 87 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ mặt đường thẳng xy và điểm O thuộc đường thẳng đó trên giấy tờ trong (như hình a). Cấp giấy như hình b. Trải phẳng tờ giấy rồi đánh xanh nếp cấp zt (hình c). Hãy nêu những kết luận rút ra trường đoản cú các vận động trên.

*


Câu 16: trang 87 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ mặt đường thẳng d" đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng d cho trước chỉ bởi êke.

Gợi ý: Xem hình mẫu vẽ sau:

*


Câu 17: trang 87 - sgk toán 7 tập 1

Dùng êke hãy kiểm soát xem hai tuyến đường thẳng a cùng a" ở hình mẫu vẽ (a, b, c) có vuông góc với nhau tốt không?

*


Câu 18: trang 87 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ hình theo cách biểu đạt bằng lời sau:

Vẽ góc xOy có số đo bởi $45^circ$. Lất điểm A bất kể nằm trong góc xOy. Vẽ qua A con đường thẳng $d_1$ vuông góc cùng với tia Ox tại B. Vẽ qua A con đường thẳng $d_2$ vuông góc cùng với tia Oy tại C.


Câu 19: trang 87 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ lại hình mặt và nói rõ trình từ bỏ vẽ hình.

Chú ý: Có thể vẽ hình theo nhiều trình tự khác nhau.

*


Câu 20: trang 87 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ đoạn thẳng AB nhiều năm 2cm và đoạn trực tiếp BC dài 3cm rồi vẽ đường trung trực của côn trùng đoạn trực tiếp ấy.

Xem thêm: Các Biện Pháp Tu Từ Là Gì? Các Biện Pháp Tu Từ Và Tác Dụng Của Nó

(Vẽ hình trong hai trường hợp: bố điểm A, B, C không thẳng hàng, ba điểm A, B, C trực tiếp hàng).