- Chọn bài bác -Bài 1: Tổng tía góc của một tam giácLuyện tập trang 109Bài 2: nhì tam giác bởi nhauLuyện tập trang 112Bài 3: trường hợp bằng nhau đầu tiên của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)Luyện tập trang 114-115Luyện tập trang 115-116Bài 4: ngôi trường hợp đều bằng nhau thứ nhị của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)Luyện tập trang 119-120Luyện tập trang 120Bài 5: trường hợp đều bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g)Luyện tập trang 123-124Luyện tập trang 125Bài 6: Tam giác cânLuyện tập trang 127-128Bài 7: Định lí Pi-ta-goLuyện tập trang 131-132Luyện tập trang 133Bài 8: những trường hợp bằng nhau của tam giác vuôngLuyện tập trang 137Ôn tập chương 2 (Câu hỏi - bài bác tập)

Mục lục

Xem toàn thể tài liệu Lớp 7: tại đây

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 bài bác 2: nhị tam giác bởi nhau giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 7 để giúp đỡ bạn rèn luyện kỹ năng suy luận hợp lý và đúng theo logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài xích 2 trang 110: cho hai tam giác ABC và A’B’C’ (hình 60)

Hãy dùng thước chia khoảng chừng và thước đo góc để chu chỉnh rằng bên trên hình kia ta có:

AB = A’B’; AC = A’C’ ; BC = B’C’ ; ∠A = ∠A’ ; ∠B = ∠B’ ; ∠C = ∠C’

Lời giải

*

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài 2 trang 111: mang đến hình 61. A) hai tam giác ABC với MNP có bằng nhau hay không (Các cạnh hoặc các góc bằng nhau được lưu lại bằng những kí hiệu tương tự nhau) ?

Nếu có, hãy viết kí hiệu về việc bằng nhau của nhị tam giác đó

b) Hãy tìm:

Đỉnh tương xứng với đỉnh A, góc tương xứng với góc N; cạnh khớp ứng với cạnh AC

c) Điền vào chỗ trống (…): ΔABC =…; AC = …; ∠B = ⋯

*

Lời giải

a)Hai tam giác đều bằng nhau vì có các cạnh tương xứng bằng nhau, các góc khớp ứng bằng nhau

kí hiệu: ΔABC = ΔMNP

b)- Đỉnh tương xứng với đỉnh A là đỉnh M

– góc tương xứng với góc N là góc B

-Cạnh tương xứng với cạnh AC là cạnh MP

c) ΔACB = ΔMPN;

AC = MP;

∠B = ∠N

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài xích 2 trang 111: mang lại ΔABC = ΔDEF (hình 62)

Tìm số đo góc D và độ lâu năm cạnh BC

*

Lời giải

ΔABC = ΔDEF ⇒ góc D = góc A = 180o – 70o – 50o = 60o (hai góc tương ứng)

Và BC = EF ⇒ BC = 3 cm (hai cạnh tương ứng)

Bài 10 (trang 111 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm trong những hình 63, 64 các tam giác bằng nhau (các cạnh bằng nhau được lưu lại bởi đa số kí hiệu kiểu như nhau). đề cập tên các đỉnh tương ứng của những tam giác đều nhau đó. Viết kí hiệu về việc bằng nhau của các tam giác đó.

Bạn đang xem: Hai tam giác bằng nhau lớp 7


*


Lời giải:

– xem hình 63)

Ta có:

*

Và AB = MI; AC = IN; BC = MN

Nên ΔABC = ΔIMN

– coi hình 64)

ΔPQR có:

*

Và quốc hội = RP, HR = PQ, QR cạnh chung

Nên ΔHQR = ΔPRQ

Bài 11 (trang 112 SGK Toán 7 Tập 1): mang đến tam giác ABC = tam giác HIK

a) kiếm tìm cạnh tương ứng với cạnh BC. Tìm kiếm góc khớp ứng với góc H

b) Tìm những cạnh bằng nhau, tìm những góc bằng nhau.

Lời giải:


*

a) vì chưng tam giác ABC = tam giác HIK phải

– Cạnh tương xứng với cạnh BC là IK

– Góc tương ứng với góc H là góc A

b) – các cạnh bằng nhau là: AB = HI, AC = HK, BC = IK

– các góc bằng nhau là:

*

Bài 12 (trang 112 SGK Toán 7 Tập 1): mang đến tam giác ABC = tam giác HIK, trong đó AB = 2cm , góc B = 40o, BC = 4cm. Em rất có thể suy ra số đo của những cạnh nào, đều góc làm sao của tam giác HIK.

Lời giải:

*

Ta tất cả ΔABC = ΔHIK

Theo định nghĩa hai tam giác bởi nhau

HI = AB = 2cm

IK = BC = 4cm

góc I = góc B = 40º

Bài 13 (trang 112 SGK Toán 7 Tập 1): cho ΔABC = ΔDEF. Tính chu vi từng tam giác nói trên hiểu được AB = 4cm, BC = 6cm, DF = 5cm (chu vi mỗi tam giác là tổng độ dài ba cạnh của tam giác đó).

Xem thêm: Smtp Host Là Gì ? Tổng Hợp Kiến Thức Về Smtp Server Gmail Tìm Hiểu Tổng Quan Về Giao Thức Smtp Server

Lời giải:


*

Vì ΔABC = ΔDEF phải suy ra:

AB = DE = 4cm

BC = EF = 6cm

DF = AC = 5cm

Chu vi tam giác ABC bằng:

AB + BC + CA = 4 + 6 + 5 = 15 (cm)

Chu vi tam giác DEF bằng:

DE + EF + DF = 4 + 6 + 5 = 15 (cm)

Bài 14 (trang 112 SGK Toán 7 Tập 1): mang lại hai tam giác bằng nhau: tam giác ABC (không bao gồm hai góc nào bởi nhau, không tồn tại hai cạnh nào bằng nhau) và một tam giác có ba đỉnh H, I, K. Viết kí hiệu về sự việc bằng nhau của nhị tam giác kia biết AB = KI, góc B = góc K.

Lời giải: