" class="title-header">Hợp ngữ là: A. Ngôn ngữ trong những lệnh sử dụng một số từ giờ Anh B. Ngữ điệu máy tính có thể trực tiếp gọi được C.


Bạn đang xem: Hợp ngữ là gì

*

45 điểm

Trần Tiến


Hợp ngữ là:A. Ngôn ngữ trong các lệnh sử dụng một vài từ giờ AnhB. Ngữ điệu máy tính rất có thể trực tiếp hiểu đượcC. Ngôn từ gần với ngôn từ tự nhiên, bao gồm tính chủ quyền cao, ít dựa vào vào các loại máy thay thểD. Ngôn ngữ trong những lệnh sử dụng một vài từ giờ đồng hồ Việt
*Xem thêm: Cục Y Tế Dự Phòng Là Gì - Y Tế Dự Phòng Là Then Chốt

Đáp án : AGiải mê say :Hợp ngữ là ngôn ngữ kết hợp ngôn ngữ máy với ngôn ngữ tự nhiên của bé người. Nó được cho phép người thiết kế sử dụng một trong những từ ( thường là từ bỏ viết tắt các từ giờ đồng hồ Anh) để diễn tả lệnh yêu cầu thực hiện.