a hard, pointed, often curved part that grows from the đứng đầu of the head of some animals, or the hard substance of which a horn is made


Bạn đang xem: Horn là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ bỏ edingsport.net.Học những từ chúng ta cần giao tiếp một biện pháp tự tin.


a curved metal musical instrument that is narrow at the end you blow into và much wider at the other end
any of various musical instruments consisting of a long curved metal tube that is narrow at the end you blow into & wider at the other end, or this type of instrument generally
On the other horn, traversing does indeed turn out khổng lồ be logically impossible, but the temporalist does not need khổng lồ claim that it is possible.
First horn : if the world is capable of disambiguation, then it seems doubtful that it was ever really religiously ambiguous in the first place.
The temporal horn of the lateral ventricle served as the lateral boundary and the medial edge of the temporal lobe as the medial boundary.
French horn: (4) short note (horn sn), (5) held chú ý (horn held), (6) trill (horn tr), & (7) glissando (horn gliss).
One horn of the dilemma is lớn stick with the claim that refusal is impossible in such circumstances.
Histological examination of pigmented claw wall horn showed pigment-containing cells in the coronary epidermis but not coronary dermis or in dermis or epidermis of laminae.
When one examines figure 3, object no. 6, & figure 5, it becomes clear that this horn must have been partially visible.
các quan điểm của những ví dụ quan yếu hiện ý kiến của các biên tập viên edingsport.net edingsport.net hoặc của edingsport.net University Press hay của các nhà cung cấp phép.
*

a room or building that is used for showing works of art, sometimes so that they can be sold

Về vấn đề này

*

*

cách tân và phát triển Phát triển từ bỏ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột các tiện ích tìm kiếm kiếm tài liệu cấp phép
trình làng Giới thiệu kỹ năng truy cập edingsport.net English edingsport.net University Press quản lý Sự chấp thuận bộ nhớ lưu trữ và Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng tía Lan Tiếng bố Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Lễ Tân Hôn Là Gì ? Phân Biệt Thành Hôn, Tân Hôn Và Đính Hôn Hiểu Đúng Về Từ Thành Hôn, Tân Hôn Và Vu Quy

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message