Bộ đề ôn tập Toán lớp 7 là tư liệu vô cùng có ích mà edingsport.net muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng chúng ta học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Môn toán lớp 7

Bài tập Toán 7 tổng đúng theo các câu hỏi Toán lớp 7 cơ bạn dạng và nâng cấp dành cho các bạn học sinh tham khảo, trường đoản cú luyện tập nhằm củng cụ lại kiến thức, học xuất sắc môn Toán lớp 7. Bên cạnh đó các bạn xem thêm Tài liệu tự học tập môn Toán lớp 7. Chúc chúng ta học tốt!

Bộ đề ôn tập Toán lớp 7

Bài 1: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng trong các đáp án sau:

Kết trái của biểu thức :

*

*

*


*

Bài 2: tra cứu X biết:

*

*

Bài 3: Kết quả của biểu thức :

*
 là:

*

*

*

Bài 4: Tìm X biết

*

*

c. |x-1,5|=2

*

e. |x-2|=x

f. |x-3,4|+|2,6-x|=0

Bài 5: So sánh: 224 cùng 316

Bài 6: kiếm tìm x, biết:

a) (x+ 5)3 = - 64

b) (2x- 3)2 = 9

Bài 7: Tính:

*


Bài 8: Các tỉ lê thức lâp được từ bỏ đẳng thức: 12.20=15.16 là:

*

*

*

*

Bài 9: tìm tỉ số

*
, biết x, y thoả mãn:

*

Bài 11. Tìm sai lầm trong giải thuật sau và sửa lại vị trí sai:

Bài 12: tìm kiếm x Q, biết:

a. X2 + 1 = 82

b. X2 + 7/4 = 23/4

c. (2x+3)2 = 25

Bài 13. mẹ bạn Minh giữ hộ tiền tiết kiệm ngân sách và chi phí 2 triệu đ theo thể thức “có kì hạn 6 tháng”. Hết thời hạn 6 tháng, người mẹ Minh được lĩnh cả vốn lẫn lãi là 2 062 400.Tính lãi suất hàng tháng của thể thức gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí này.

Bài 14. Theo hòa hợp đồng, hai tổ cấp dưỡng chia lãi với nhau theo tỉ trọng 3:5. Hỏi mỗi tổ được chia từng nào nếu tổng thể lãi là: 12 800 000 đồng.

Bài 15. Trong khía cạnh phẳng toạ độ vẽ tam giác ABC với các đỉnh A(3 ; 5); B(3; -1); C(-5; -1). Tam giác ABC là tam giác gì?

Bài 16: Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy các đồ thị của những hàm số:

a)y = - 2x;

b)y = 3x/2


c)y = -5x/2

Bài 17: chọn câu phát biểu đúng trong các câu sau:

a) nhị góc đối đỉnh thì bởi nhau.

b) nhì góc bằng nhau mà thông thường đỉnh thì đối đỉnh.

c) nếu hai góc kề bù nhau thì nhị tia phân giác của chúng vuông góc với nhau.

d) Nếu hai tuyến đường thẳng cắt một mặt đường thẳng thứ cha thì nhì góc so le trong bằng nhau.

Bài 18. Cho biết góc AOB = 120o. Vào góc AOB vẽ các tia OM với ON sao để cho OA vuông góc OM, OB vuông góc ON.

a) Tính số đo những góc: AOM, BON.

b) chứng minh: góc NOA = MOB

Bài 19. Chọn câu tuyên bố đúng trong số câu sau:

a) trong một tam giác, không thể tất cả hai góc tù.

b) Góc ngoài của tam giác đề xuất là góc tù.

c) nếu như cạnh đáy cùng góc đối lập với cạnh ấy của tam giác cân này bởi cạnh đáy cùng góc đối diện với cạnh ấy của tam giác cân kia thì nhị tam giác đó bởi nhau.

d) nếu như hai cạnh cùng một góc của tam giác này bởi hai cạnh cùng một góc của tam giác kia thì nhì tam giác đó bằng nhau.

Bài 20. cho tam giác ABC cân nặng tại A. Điểm D trực thuộc cạnh AB, điểm E thuộc cạnh AC thế nào cho AD = AE. G ọi K là giao điểm của BE và CD. Minh chứng rằng:

a. BE = CD

b. Tam giác KBD bằng tam giác KCE

c. AK là phân giác của góc A

d. Tam giác KBC cân

Bài 21. Mang lại tam giác ABC;

*
= 600, AB = 7cm, BC = 15cm.Trên cạnh BC rước điểm D làm sao để cho
*
= 600. Hotline H là trung điểm của BD.

a.Tính độ dài HD

b.Tính độ dài AC.

c.Tam giác ABC liệu có phải là tam giác vuông giỏi không?

Bài 22. Viết biểu thức đại số biểu diễn:

a. Hiệu của a với lập phương của b.

b. Hiệu những lập phương của a cùng b.

c. Lập phương của hiệu a với b.


Bài 23. Mang lại tam giác ABC vuông nghỉ ngơi A, có AB = 5cm, BC = 13. Bố đường trung tuyến đường AM, BN, CE cắt nhau tại O.

a. Tính AM, BN, CE.

b. Tính diện tích s tam giác BOC

Bài 24: đến tam giác ABC ; góc A = 900 ; AB = 8cm; AC = 15 cm

a. Tính BC

b. Hotline I là giao điểm những tia phân giác của tam giác ABC. Tính khoảng cách từ điểm I đến các cạnh của tam giác.

Bài 25. Thu gọn những đa thức sau rồi tìm kiếm bậc của đa thức.

a. 3y(x2- xy) – 7x2(y + xy)b. 4x3yz - 4xy2z2– (xyz +x2y2z2) ( a+1), cùng với a là hằng số.

Bài 26. Cho những đa thức :

A = 4x2 – 5xy + 3y2;

B = 3x2 +2xy + y2;

C = - x2 + 3xy + 2y2

Tính: A + B + C; B – C – A; C- A – B.

Bài 27: Tìm đa tức M, biết:

a. M + ( 5x2– 2xy ) = 6x2+ 9xy – y2

b. M – (3xy – 4y2) = x2-7xy + 8y2

c. (25x2y – 13 xy2+ y3) – M = 11x2y – 2y2;

d. M + ( 12x4– 15x2y + 2xy2 +7 ) = 0

Bài 28: Cho các đa thức :

A(x) = 3x6 – 5x4 +2x2- 7

B(x) = 8x6 + 7x4 – x2 + 11

C(x) = x6 + x4 – 8x2 + 6

Tính: A(x) + B(x); B(x) + C(x); A(x) + C(x)

A(x) + B(x)- C(x); B(x) + C(x) – A(x);

C(x) + A(x) - B(x); A(x) + B(x) + C(x)

Bài 29. Search một nghiệm của mỗi đa thức sau:a. F(x) = x3– x2 +x -1

b. G(x) = 11x3+ 5x2 + 4x + 10

c. H(x) = -17x3+ 8x2 – 3x + 12.

Bài 30. Tìm nghiệm của những đa thức sau:

a. X2 + 5x

b. 3x2– 4x

c. 5x5 + 10x

d. X3 + 27

Bài 31. đến đa thức: f(x) = x4 + 2x3 – 2x2 - 6x – 5

Trong các số sau: 1, -1, 5, -5 số làm sao là nghiệm của nhiều thức f(x)

Bài 32. Mang đến hai nhiều thức: P(x) = x2 + 2mx + m2

Q(x) = x2 + (2m + 1)x + m2

Tìm m, biết P(1) = Q(-1)

Bài 33. Mang lại đa thức: Q(x) = ax2 + bx + c

a. Biết 5a + b + 2c = 0. Chứng tỏ rằng Q(2).Q(-1) 0

b. Biết Q(x) = 0 với mọi x. Chứng tỏ rằng a = b = c = 0.

Xem thêm: Ngân Hàng Thương Mại Là Gì, Có Những Loại Nào Và Nghiệp Vụ Cơ Bản Của Ngân Hàng Thương Mại?

Bài 34. Mang đến tam giác ABC vuông làm việc A, tất cả AB = 5cm, BC = 13. Ba đường trung tuyến AM, BN, CE giảm nhau trên O.