Bài 43 trang 23 SGK Toán 7 Tập 1. Lũy quá của một tích bởi tích các lũy thừa. . Bài xích 6. Lũy quá của một số hữu tỉ ( tiếp theo)

*

Đố: Biết rằng (1^2 + 2^2 + 3^2 + … + 10^2 = 385),

đố em tính nhanh được tổng (S = 2^2 + 4^2 + 6^2 + … + 20^2.)

Lũy quá của một tích bởi tích các lũy thừa. Quảng cáo

((x.y)^n=x^n.y^n)

*

(eqalign & S = 2^2 + 4^2 + 6^2 + … + 20^2 cr và S = left( 2.1 ight)^2 + left( 2.2 ight)^2 + left( 2.3 ight)^2 + … + left( 2.10 ight)^2 cr & S = 2^2.1^2 + 2^2.2^2 + 2^2.3^2 + … + 2^2.10^2 cr & S = 2^2.left( 1^2 + 2^2 + 3^2 + … + 10^2 ight) cr & S = 2^2.385 = 4.385 = 1540 cr )


Bài học: siêng mục:

Quảng cáo
Bài trướcCâu hỏi 4 bài bác 7 trang 130 Toán 7 Tập 1 : bài bác 7. Định lí Py-ta-go
Bài tiếp theoCâu hỏi 2 bài xích 9 trang 48 Toán 7 Tập 2: trong số số mang đến sau, với mỗi đa thức, số như thế nào là nghiệm của đa thức?
Danh sách bài xích tập
Câu hỏi 2 bài xích 9 trang 48 Toán 7 Tập 2: trong các số cho sau, cùng với mỗi đa thức, số như thế nào là nghiệm...

Bạn đang xem: Lũy thừa của một số hữu tỉ tiếp theo


Câu hỏi 2 bài xích 1 trang 53 SGK Toán lớp 7 Tập 2 : cấp hình với quan sát:
Câu hỏi 2 bài bác 2 trang 57 Toán 7 Tập 2: bài bác 2. Quan hệ giữa đường vuông góc và con đường xiên đường xiên...
Câu hỏi 4 bài 2 trang 58 SGK Toán 7 Tập 2 : bài xích 2. Quan hệ nam nữ giữa đường vuông góc và mặt đường xiên...
Câu hỏi 2 bài bác 3 trang 61 Toán lớp 7 Tập 2 : bài bác 3. Quan hệ tình dục giữa ba cạnh của một tam giác...
Câu hỏi 2 bài xích 4 trang 65 SGK Toán 7 Tập 2 : bài bác 4. Tính chất ba mặt đường trung tuyến của tam giác
Mục lục môn Toán 8


Xem đầy đủ: Toán 7


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài bác tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Hoạt hễ 4 trang 12 Tài liệu dạy dỗ – học tập Toán 7 tập 2, quan tiền sát các bảng trên cùng điền vào địa điểm trống
1. Tích lũy số liệu thống kê – Tần số - vận động 4 trang 12 Tài liệu dạy – học tập Toán 7 tập...
Bài C2 trang 40 sgk môn Lý 7, vì sao trong phòng kín đáo ta thường nghe
Phản xạ âm - giờ vang - bài C2 trang 40 sgk thiết bị lí 7. Lý do trong phòng kín ta thường nghe......

Xem thêm: Giải Toán 7 Tập 2 Bài 4 Trang 9, Toán 7 Trang 66, 67


Bài 42 trang 23 sgk Toán 7 tập 1, tìm kiếm số tự nhiên và thoải mái n, biết
Tìm số tự nhiên n, biết. Bài bác 42 trang 23 sgk toán 7 tập 1 - Lũy vượt của một số trong những hữu tỉ (...