Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Nghĩa của từ match

*
*
*

match
*

match /mætʃ/ danh từ diêm ngòi (châm súng hoả mai...) danh từ hội thi đấua match of football: một hội thi đấu láng đá địch thủ, đối thủ; tín đồ ngang tài, tín đồ ngang sứcto meet one"s match: gặp đối thủto have not one"s: không tồn tại đối thủ dòng xứng nhau, cái hợp nhauthese two kinds of cloth are a good match: hai nhiều loại vải này vô cùng hợp nhau sự kết hôn; hôn nhânto make a match: tác thành phải một câu hỏi hôn nhân đám (chỉ bạn định đem làm vợ hay có tác dụng chồng)she (he) is a good match: cái đám ấy tốt đấy ngoại cồn từ đối chọi, địch được, sánh được, đối đượcworldly pleasures cannot match those joys: hồ hết thú è cổ tục thiết yếu sánh được với những nụ cười này tạo cho hợp, tạo nên phù hợpthey are well matched: hai tín đồ hợp nhau lắm, nhị người cực tốt đôi; hai bạn thật là kỳ phùng địch thủto match words with deeds: tạo nên lời nói cân xứng với việc làm gả, đến lấy nội rượu cồn từ xứng, hợpthese two colours vì chưng not match: nhì màu này chưa hợp nhau
buộcghépmatch floor: sàn gỗ ghépmatch lines: con đường ghép (khuôn)ghép mộng xoikhớpfuzzy match: sự so khớp mờmatch dissolve: sự biến đổi hình nạp năng lượng khớpmatch fields: những trường so khớpmatch key: tiêu chuẩn để so khớpmatch key: khóa nhằm so khớpmatch level: nút so khớpmatch lines: những đường trùng khớpmatch processing: sự xử trí so khớpmix và match: hòa trộn với so khớppattern match: so khớp mẫupicture match: sự làm khớp ảnhlàm đến khớplàm khớppicture match: sự làm cho khớp ảnhlàm ham mê ứngfuzzy match: sự làm thích ứng mờpicture match: sự có tác dụng thích ứng ảnhlàm tiếp hợplàm tương hợplắp vàongói (nổ)nútnode match tolerance: không đúng số đúng theo nútphối hợpimpedance match: phối hợp trở khángphù hợpràng buộcso khớpfuzzy match: sự so khớp mờmatch fields: những trường so khớpmatch key: tiêu chuẩn chỉnh để so khớpmatch key: khóa nhằm so khớpmatch level: nấc so khớpmatch processing: sự cách xử trí so khớpmix và match: hòa trộn với so khớppattern match: so khớp mẫuxoi rãnhLĩnh vực: toán & tincuộc đấuLĩnh vực: xây dựngdây đốtlàm ván cừLĩnh vực: hóa học và vật liệudiêm// ngòi cháyGiải mê thích EN: A short piece of wood, paper, or plastic whose tip is covered with a material that ignites through friction.Giải phù hợp VN: Mẩu gỗ, giấy hoặc hóa học dẻo ngắn nhưng mà đầu của nó được che phủ bởi một đồ liệu hoàn toàn có thể bắt lửa dựa vào ma sát.ngòi cháy/dây cháy chậmGiải ưa thích EN: Any of various other igniting devices, such as a charge of gunpowder wrapped in paper. (From an earlier word for the wick of a candle.).Giải ưa thích VN: các loại thiết bị tóm gọn lửa khác ví dụ điển hình thuốc súng được gói trong giấy.( bắt nguồn từ một từ ban sơ để kể đến bấc của cây nến).Lĩnh vực: điện lạnhghép phù hợpLĩnh vực: cơ khí và công trìnhphối chọncolour matchsự san bằng màu sắchalf-way bores matchsự tiện thể lỗ từ nhì đầuimpedance matchsự đam mê phối trở khángimpedance matchthích ứng trở khángmatch boardván cừmatch boardingván cừmatch boarding machinemáy soi rãnh (ván)match broadván bao gồm soi rãnhmatch coprocessorbộ xử lý toán họcmatch jointsự link mộng xoimatch levelmức tương hợpmatch linesđường trùng (hợp)match markingsự ghi nhãn thích hợp ứngmatch operationnguyên công sửa điểu chỉnhmatch planebào soimatch wagontoa bảo vệmatch wagontoa giảm xócdoanh vụ bù trừ nhaudoanh vụ xứng vừa lòng nhau

Từ điển chăm ngành Thể thao: láng chuyền

Match

Trận đấu

Từ điển chăm ngànhThể thao: bóng chuyền

MATCH : a contest between opponents, especially a sports contest. < Old English gemæcca "spouse, lover"

TRẬN ĐẤU: một trận tranh tài thể thao

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): match, mismatch, match, matching, unmatched, matchless, matchlessly

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): match, mismatch, match, matching, unmatched, matchless, matchlessly


*

*

*

match

Từ điển Collocation

match noun

1 in sports

ADJ. big, crucial, important | exciting, thrilling | championship, competitive, cup, league | friendly | away, trang chủ He"s such a keen fan, he even goes khổng lồ all the away matches. | cricket, football, rugby, wrestling, etc.

VERB + MATCH play The match will be played in the new stadium. | have Figo had an outstanding match. | go to, see, watch | be defeated in, thảm bại | clinch, win A late goal clinched the match for Porto. | draw We drew our first game of the season 1?1.

MATCH + VERB take place

PREP. during a/the ~ an incident which took place during Saturday"s match | in a/the ~ She was injured in last week"s match. | ~ against the match against Wales | ~ between the match between nhật bản and Brazil | ~ with They lost their match with Estonia.

2 for lighting a fire

ADJ. lighted

QUANT. box

VERB + MATCH light, strike He lit a match so they could see in the cave. | blow out

PHRASES put a match lớn sth Someone had put a match khổng lồ the pile of papers.

3 good combination

ADJ. excellent, good, perfect The blouse & skirt are a perfect match.

PREP. ~ between an excellent match between our goals và what your company offers | ~ for That jumper should be a good match for your trousers.

4 sth the same

ADJ. exact

PREP. ~ for To forge the certificate, she needed an exact match for the paper & the fonts.

Từ điển WordNet


n.

a formal contest in which two or more persons or teams competea burning piece of wood or cardboard

if you drop a match in there the whole place will explode

the score needed to lớn win a matchsomething that resembles or harmonizes with

that tie makes a good match with your jacket

v.

provide funds complementary to

The company matched the employees" contributions

give or join in marriagebe equal or harmonize

The two pieces match
Xem thêm: Window Insider Là Gì - Lợi Ích Khi Đăng Ký Windows 10 Insider

English Synonym & Antonym Dictionary

matches|matched|matchingsyn.: battle companion complement contest counterpart double duplicate encounter engagement equal equivalent fellow game lighter mate play thể thao twin