Câu hỏi: Nêu tía cách viết của số hữu tỉ âm 3 phần 5 và trình diễn số hữu tỉ đó trên trục số

Lời giải:

- tía cách viết số hữu tỉ -(3/5) là: -(6/10); -(9/15); 12/-20

- Cách trình diễn số hữu tỉ -(3/5) trên trục số:

Chia đoạn thẳng đơn vị chức năng (đoạn trường đoản cú điểm 0 đến điểm –1 ) thành năm phần bằng nhau, mang một đoạn làm đơn vị mới thì đơn vị chức năng mới bằng 1 tháng 5 đơn vị cũ.

Bạn đang xem: Nêu 3 cách viết của số hữu tỉ

⇒ Số hữu tỉ -(3/5) được màn biểu diễn bởi điểm M nằm cạnh trái điểm 0 và bí quyết điểm 0 một đoạn bằng 3 đơn vị mới.

*

Cùng đứng top lời giải khám phá về số hữu tỉ cùng làm bài bác tập luyện tập nhé!

1. Số hữu tỉ

Số hữu tỉ là số hoàn toàn có thể viết bên dưới dạng 

*

 

 

 

 

 Tập hợp những số hữu tỉ được kí hiệu là Q

2. Tính chất

- Tập hợp số hữu tỉ là tập hòa hợp đếm được.

- Phép nhân số hữu tỉ tất cả dạng a/b * c/d = a*c/ b*d

- Phép phân chia số hữu tỉ bao gồm dạng a/ b : c/d = a*d/ b*c

- nếu như số hữu tỉ là số hữu tỉ dương thì số đối của nó là số hữu tỉ âm cùng ngược lại. Tức tống số hữu tỉ và số đối của nó bằng 0.

*

Ví dụ:

Nhân số hữu tỉ: 3/2 * 5/7 = 3*5/2*7 = 15/14

Chia số hữu tỉ: 4/5 : 3/7 = 4*7/ 3*5 = 28/15

Số hữu tỉ 3/2 bao gồm số đối là (-3/2). Tổng nhì số đối 3/2+(-3/2) =0

3. Số vô tỉ là gì?

Khái niệm

Số vô tỉ là những số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.Số vô tỉ kí hiệu là I. Các bạn phải ghi nhớ các số thực chưa phải là số hữu tỉ có nghĩa là các bạn không thể biểu diễn được bên dưới dạng tỉ số như a/ b (trong kia a, b là những số nguyên).

Tính chất

Tập vừa lòng số vô tỉ là tập đúng theo không đếm được.

Xem thêm: Cdsht Là Viết Tắt Của Từ Gì ?

Ví dụ:

Số vô tỉ: 0,1010010001000010000010000001…(đây là số thập phân vô hạn không tuần hoàn)

Số căn bậc 2: √2 (căn 2)

*

4. Sự không giống nhau giữa số hữu tỉ và số vô tỉ?

- Số hữu tỉ bao hàm số thập phân vô hạn tuần hoàn, còn số vô tỉ là những số thập phân vô hạn ko tuần hoàn.