Giải VNEN toán 7 bài bác 8 : Nghiệm của nhiều thức một biến hóa - Sách chỉ dẫn học Toán 7 tập 2 trang 52. Sách này nằm trong bộ VNEN của công tác mới. Tiếp sau đây sẽ hướng dẫn vấn đáp và giải các bài tập trong bài học. Phương pháp giải đưa ra tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học viên nắm giỏi kiến thức.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A. Hoạt động khởi động

B. Chuyển động hình thành kiến thức

1. A) Xét đa thức P(x) = 2x + $frac12$ 

- Tính P(- $frac14$) = 2(- $frac14$) + $frac12$ = - $frac12$ + $frac12$ = 0

c) thực hiện theo yêu cầu 

Giải thích tại sao x = - 1 và x = 1 là các nghiệm của nhiều thức Q(x) = x2 – 1.Kiểm tra xem x = $frac110$ có phải là nghiệm của đa thức P(x) = 5x + $frac12$ giỏi không.Nếu biện pháp kiểm tra một số a có phải là nghiệm của đa thức P(x) không.Giải thích vì sao đa thức G(x) = x2 + 3 không tồn tại nghiệm.

Bạn đang xem: Nghiệm của đa thức một biến

Trả lời:

- Ta có: Q(-1) = (-1)2 – 1 = 0

với Q(1) = (1)2 – 1 = 0

Vì tại x = -1 với x = 1, nhiều thức Q(x) có mức giá trị bằng 0 đề nghị chúng là các nghiệm của đa thức Q(x).

- gắng x = $frac110$ vào nhiều thức P(x) = 5x + $frac12$ ta được:

P($frac110$) = 5 x $frac110$ + $frac12$ = 1(khác 0) suy ra x = $frac110$ chưa phải là nghiệm của đa thức P(x).

- Để kiểm tra một trong những a có phải là nghiệm của đa thức P(x) không, ta đi tìm P(a).

+ nếu như P(a) = 0 thì x = a là nghiệm của P(x)

+ trường hợp P(a) khác 0 thì x = a không là nghiệm của P(x).

- Đa thức G(x) = x2 + 3 không có nghiệm, bởi tại x = b bất kỳ, ta luôn luôn có:

G(b) = b2 + 3 >= 0 + 3 > 0 

2. Chú ý 

b) thực hiện theo yêu thương cầu 

* x = - 2; x = 0 cùng x = 2 liệu có phải là nghiệm của nhiều thức x3 – 4x giỏi không? vì chưng sao? 

* trong số số cho ở bảng sau, số như thế nào là nghiệm của đa thức (ở cùng hàng) 

a) P(x) = 2x + 1/2

¼

1/2

-1/4

b) Q(x) = x2 – 2x – 3

3

1

- 1

Trả lời:

 * Ta có: 

- ráng x = - 2 vào đa thức x3 – 4x ta được (-2)3 – 4(-2) = 0 

- cầm x = 0 vào đa thức x3 – 4x ta được (0)3 – 4(0) = 0 

- nạm x = 2 vào đa thức x3 – 4x ta được (2)3 – 4(2) = 0 

Vậy x = -2; x = 0 cùng x = 2 là các nghiệm của đa thức x3 – 4x.

Xem thêm: Vải Bố Là Gì - Vải Bố May Túi Xách Được Không

* a) x = -1/4 là nghiệm của nhiều thức P(x) = 2x + ½ 

b) x = 3 và x = -1 là các nghiệm của nhiều thức Q(x) = x2 – 2x – 3

Kết luận: rất có thể tìm nghiệm của nhiều thức bằng phương pháp tìm những giá trị của biến sao cho tại cực hiếm đó, cực hiếm chủa đa thữ bởi 0.