đa sự·đa đoan·ngát·thơm·có mùi khó chịu thối·có mũi to·hay sục sạo·thành mũi·tò mò
Eager & nosy for some personal details, the host of the Inn proposes a competition: whoever tells the best tale will be treated to dinner.

Bạn đang xem: Nosy là gì


Háo hức cùng tò mò về cuộc sống từng người, người sở hữu quán trọ khuyến cáo một cuộc thi: ai đề cập được câu chuyện hay nhất sẽ tiến hành thiết đãi bữa tối.
The small island of Nosy Boroha off the northeastern coast of Madagascar has been proposed by some historians as the site of the legendary pirate utopia of Libertalia.
Đảo nhỏ dại Nosy Boroha ở xa khơi bờ biển đông bắc của Madagascar được một số nhà sử học khuyến nghị là địa điểm của hải tặc thần thoại cổ xưa không tưởng Libertalia.
There is some disagreement about its area of occurrence: Although there were claims that the bird was also found in the area of Fito và Maroantsetra as well as near Toamasina (Tamatave), i.e., the coastal areas of northern Toamasina Proedingsport.netnce, all specimens with good locality data are from the offshore island of Nosy Boraha.
Có một số bất đồng về khu vực xuất hiện nay của nó: tuy vậy có tuyên cha rằng chủng loại chim cũng được tìm thấy trong quanh vùng của Fito và Maroantsetra cũng giống như gần Toamasina (Tamatave), có nghĩa là các khu vực ven biển phía bắc Toamasina, toàn bộ các chủng loại vật tốt dữ liệu địa phương là từ đảo Nosy Boraha nghỉ ngơi nước ngoài.
I don"t mean to be nosy, but if you don"t have anyone, you know that my son"s still waiting for you.
Cô không có ý can thiệp chuyện người khác, dẫu vậy nếu cháu không tồn tại ai, cháu biết là đàn ông cô vẫn ngóng cháu.
They "re saying there is already a woman , I think she "s older than you , with red hair , who "s very nosy .
Họ còn cho biết thêm là đã lộ diện một người phụ nữ tóc đỏ khôn cùng ư là tò mò , tôi cho rằng bà ta khủng tuổi hơn cô .
After escort and patrol duties, on 8 October she participated in the assault & capture of the island of Nosy Be on the north west coast of Madagascar, which was occupied by edingsport.netchy French forces.
Sau các chuyển động tuần tra với hộ tống tại đây, vào trong ngày 8 tháng 10, nó tham gia tiến công và chỉ chiếm đóng đảo Noise Be về phía Bắc bờ biển cả phía Tây của Madagascar, vốn vày lực lượng edingsport.netchy Pháp chiếm đóng.
It contains two genera: Acrantophis - Jan, 1860 Acrantophis dumerili, Duméril"s boa Acrantophis madagascariensis, Madagascar ground boa Sanzinia - Gray, 1849 Sanzinia madagascariensis, Madagascar tree boa Sanzinia volontany, Nosy Komba ground boa Pyron, R.A.; Burbrink, F.T.; Wiens, J.J. (2013).
Họ này bao gồm 2 chi Acrantophis Jan, 1860 Acrantophis dumerili - Trăn Duméril Acrantophis madagascariensis - Trăn đất Madagascar Sanzinia Gray, 1849 Sanzinia madagascariensis – Trăn cây Madagascar ^ Pyron, R. A.; Burbrink F. T.; Wiens J. J. (2013).

Xem thêm: Giải Bài 5 Trang 56 Sgk Toán 7 Tập 2, Giải Bài 5, 6, 7 Trang 56 Sách Giáo Khoa Toán 7


“Trong tình huống này, thì edingsport.netệc những tín hữu tiểu giáo khu biết được rất nhiều điều một cách gấp rút là một phước lành.
Danh sách tầm nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M