Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Nuts là gì

*
*
*

nut
*

nut /nʌt/ danh từ (thực đồ vật học) trái hạch (từ lóng) đầu (số nhiều) cục than nhỏ (kỹ thuật) đai ốc (từ lóng) người khó chơi; bài toán hắc búa, việc khó giải quyếta hard nut to lớn crack: một thằng thân phụ khó chơi; một các bước hắc búa cực nhọc nhai (từ lóng) công tử bột (từ lóng) bạn ham ưa thích (cái gì) (từ lóng) fan điên rồ, fan gàn dởto be off one"s nut gàn dở, mất trí, hoá điênto be nuts on; yo be dend nuts on (từ lóng) mê, say mê, thích hợp ham cừ, giỏi nội hễ từ to lớn go nutting đi mang quả hạch
hạtkhớp nốilõinhânnut coal: than hạnh nhânadjusting nutđai ốc điều chỉnhadjusting nutđai ốc hãmadjusting nutđai ốc hiệu chỉnhadjusting nutêcu điều chỉnhan adjusting nutđai ốc điều chỉnhan adjusting nutđai ốc trònanchor nutêcu neoaxle nutđai ốc trụcback nutđai ốc chặnback nutđai ốc tựaball & nut steeringhệ thống lái kiểu bi tuần hoànball bearing lock nutđai ốc chận bạc đạnball nutđai ốc cầuball-bearing lock nutđai ốc hãm bạc đãi đạnbayonet nut connectorbộ nối chốt ngạnhbayonet nut connectorđầu cắn BNCbent shank nut taptarô đuôi congbind nutđai ốc che đầubind nutốc đậy đầubinding nutđai ốc xiếtblack nutđai ốc thôblocking nutđai ốc hãmbolt and nutbulông và đai ốcbolt nutcon tánbolt nutêcubolt with nutbulông cùng chốt ốcbolter washer nutvòng đệm đai ốcbox nutđai ốc chính xác thấpbox nutđai ốc nòi o van đóng bình yên o đai ốc, êcu § adjusting nut : êcu điều chỉnh § cap nut : êcu mũ § check nut : êcu hãm § counter nut : êcu hãm § fast-on nut : êcu dỡ không được § fly nut : đai ốc tai hồng § hexagonal nut : êcu sáu cạnh § hold-down nut : đai ốc chân cố định § jam nut : đai ốc hãm § jock nut : đai ốc hãm § securing nut : đai ốc an toàn § stop nut : ốc hãm
*

*

*

nut

Từ điển Collocation

nut noun

1 food

ADJ. cashew, pistachio, etc. | chopped, salted

VERB + NUT crack, shell

NUT + NOUN oil

2 for screwing onto a bolt

VERB + NUT put on, screw on, tighten | loosen, remove, unscrew

Từ điển WordNet


n.

usually large hard-shelled seeda small (usually square or hexagonal) metal block with internal screw thread to lớn be fitted onto a bolt

v.

gather nuts


Xem thêm: Giải Bài 21 Trang 12 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 12 Sgk Toán 8 Tập 1

English Slang Dictionary

see be on the nut , bust a nut , vị your nut

English Idioms Dictionary

a person who acts crazy or foolish You nut! Wearing that wig makes you look like a British judge.

File Extension Dictionary

Star Fox: Assault Texture tệp tin (Namco Bandai Holdings, Incorporated).nugthat Player (Nuggets Unlimited, Inc.)NUT xuất hiện Container

English Synonym & Antonym Dictionary

nuts|nutted|nuttingsyn.: Nut addict ball ballock bollock crackpot crank egg en freak fruitcake junkie junky nut case nutcase orchis screwball testicle testis