Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

obligation
*

obligation /,ɔbli"geiʃn/ danh từ nghĩa vụ, bổn phận ơn; sự có ơn, sự biết ơn, sự hàm ơnto be under an obligation: chịu đựng ơnto repay an obligation: trả ơn (pháp lý) giao ước
nghĩa vụpublic service obligation: nghĩa vụ giao hàng công cộngbổn phậngiao ướckhế ướcnghĩa vụfailure lớn perform an obligation: sự chưa chấm dứt nghĩa vụjoint và several obligation: nhiệm vụ liên đớijoint obligation: nghĩa vụ liên đớijoint obligation: nhiệm vụ cộng đồngobligation to lớn maintain: nghĩa vụ nuôi nấngobligation to lớn pay tax: nghĩa vụ phải đóng góp thuếwithout obligation: không có nghĩa vụnợcorporate obligation: nợ công tydebt obligation: trọng trách trả nợdue of obligation: mang lại hạn trả nợdue of obligation: kỳ hạn trả nợfuture obligation: nợ đề xuất trả theo kỳ hạnindivisible obligation: nợ không thể chia cắtliquidated obligation: nợ đã thanh toánliquidated obligation: nợ vẫn trả dứtmiscellaneous obligation document: triệu chứng từ nợ những loạimutual obligation: trọng trách nợ lẫn nhauprimary obligation: nợ trực tiếptotal lease obligation: tổng thể nợ trong thích hợp đồng mướn mướnquan hệ nợsự giao ướcsự ràng buộcsự rằng buộctrách nhiệmaccounting on obligation basis: thủ tục kế toán dựa trên trách nhiệmdebt obligation: nhiệm vụ trả nợfund obligation: phần việc trách nhiệm của quỹgeneral obligation bond: công trái trọng trách tập thểgeneral obligation bond: trái khoán trách nhiệm chungmoral obligation: nhiệm vụ đạo đứcmutual obligation: trọng trách nợ lẫn nhauobligation as lớn the result: trách nhiệm về hậu quảobligation incurred: nhiệm vụ phát sinhcession of obligationchuyển nhượng trái quyềncollateralized bond obligationtrái vụ thế chấp ngân hàng bằng trái phiếucollateralized mortgage obligationtrái vụ bảo đảm an toàn bằng văn tự ráng chấpdirect obligationsự hoàn trả trực tiếpdocument of obligationchứng thư trái quyềngeneral obligation bondtrái phiếu bảo đảm chungpledge of obligationthế chấp trái quyền
*

*

*

obligation

Từ điển Collocation

obligation noun

ADJ. contractual, legal, statutory | moral, social | financial | family I can"t travel next month because of family obligations. | professional | mutual

VERB + OBLIGATION discharge, fulfil, meet The builders failed to meet their contractual obligations. | comply with, honour | have We have a moral obligation khổng lồ help. | feel | owe | assume, incur, take on | impose

OBLIGATION + VERB arise from sth obligations arising from your contract of employment

PREP. under an ~ I am under no obligation khổng lồ tell you my name. | without ~ Our mortgage advice is given miễn phí and without obligation. | ~ khổng lồ A lawyer owes an obligation of confidence khổng lồ the client.

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Obligation nghĩa là gì

the state of being obligated to vì chưng or pay something

he is under an obligation khổng lồ finish the job

a legal agreement specifying a payment or kích hoạt and the penalty for failure khổng lồ comply

Bloomberg Financial Glossary

债项|责任|义务债项;责任;义务A legal responsibility, such as to repay a debt.

Investopedia Financial Terms


Thelegal responsibilityto meet the terms of a contract. If theobligationis not met there is often recourse for the other tiệc nhỏ to the contract.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Compress Là Gì, Nghĩa Của Từ Compress, Nghĩa Của Từ Compress


In the financial world, obligation refers to an outstanding debt thata các buổi tiệc nhỏ must still repay - andif they do not pay, they default on the debt. For example, whenthe U.S. Government issuesTreasury bonds it has the obligation lớn pay back theprincipal lớn the debt holders.
Accounts Payable - APClean Your SkirtsDebtDefaultOnerous ContractPrincipalSales và Purchase Agreement - SPATreasury Bond