Mục lục

Xem toàn thể tài liệu Lớp 7: trên đây

Xem toàn thể tài liệu Lớp 7: tại đây

Sách giải toán 7 Ôn tập chương 1 (Câu hỏi – bài xích tập) giúp cho bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 7 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện kỹ năng suy luận hợp lí và vừa lòng logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào những môn học khác:

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 1. Nêu bố cách viết của số hữu tỉ và màn trình diễn số hữu tỉ đó trên trục số.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 1 đại số 7 câu hỏi ôn tập

Lời giải

– tía cách viết số hữu tỉ là:

*

– màn biểu diễn số hữu tỉ
bên trên trục số:

Chia đoạn thẳng đơn vị (đoạn từ điểm 0 đến điểm –1 ) thành năm phần bởi nhau, lấy một đoạn làm đơn vị chức năng mới thì đơn vị mới bằng 1 tháng 5 đơn vị cũ.

⇒ Số hữu tỉ được màn biểu diễn bởi điểm M nằm cạnh sát trái điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn bởi 3 đơn vị chức năng mới.

*

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 2. Ráng nào là số hữu tỉ dương ? Số hữu tỉ âm ?

Số hữu tỉ nào không là số hữu tỉ dương cũng ko là số hữu tỉ âm ?

Lời giải

– Số hữu tỉ to hơn 0 điện thoại tư vấn là số hữu tỉ dương

Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 điện thoại tư vấn là số hữu tỉ âm

– Số 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 3. Giá chỉ trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của số hữu tỉ x được khẳng định như nạm nào ?

Lời giải

Giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của số hữu tỉ x, kí hiệu |x|, là khoảng cách từ điểm x tới điểm 0 trên trục số.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 4. Định nghĩa lũy quá với số mũ thoải mái và tự nhiên của một số hữu tỉ.

Lời giải

Lũy thừa bậc n của một số trong những hữu tỉ x, kí hiệu xn , là tích của n quá số x (n là một số trong những tự nhiên to hơn 1)

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 5. Viết bí quyết :

– Nhân nhị lũy thừa cùng cơ số.

– phân chia hai lũy thừa thuộc cơ số không giống 0.

– Lũy vượt của một lũy thừa.

– Lũy quá của một tích.

– Lũy quá của một thương.


Lời giải

– Nhân hai lũy thừa thuộc cơ số: xm . Xn = x(m+n)

– phân chia hai lũy thừa cùng cơ số không giống 0: xm : xn = x(m-n) (x ≠ 0; m ≥ n)

– Lũy thừa của một lũy thừa: (xm )n = x(m.n)

– Lũy vượt của một tích: (x.y)n = xn . Yn

– Lũy quá của một thương:

*

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 6. Rứa nào là tỉ số của nhì số hữu tỉ ? đến ví dụ.

Lời giải

Thương của phép phân tách số hữu tỉ x mang đến số hữu tỉ y (y ≠ 0) hotline là tỉ số của nhị số x và y, kí hiệu là

*
xuất xắc x : y

Ví dụ:

*

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 7. Tỉ lệ thức là gì ? vạc biểu đặc điểm cơ bản của tỉ trọng thức. Viết công thức thể hiện đặc thù của dãy tỉ số bằng nhau.

Lời giải

– tỉ lệ thành phần thức là đẳng thức của nhì tỉ số:

– tính chất cơ bạn dạng của tỉ lệ thành phần thức:

Nếu thì ad=bc

– đặc thù của hàng tỉ số bằng nhau:

*

(Giả thiết những tỉ số đều phải có nghĩa)

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 8. Vắt nào là số vô tỉ ? đến ví dụ.

Lời giải

Số vô tỉ là số được viết dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Ví dụ: x = 1,4142135623730950…….

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 9. Nạm nào là số thực ? Trục số thực ?

Lời giải

– Số hữu tỉ với số vô tỉ được gọi tầm thường là số thực.

– các điểm trình diễn số thực đã bao phủ đầy trục số.

⇒ Trục số có cách gọi khác là trục số thực:


*

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 10. Định nghĩa căn bậc nhị của một số không âm.

Xem thêm: Giải Bài 34 Trang 71 Sgk Toán 7 Tập 2, Bài 34 Trang 71 Sgk Toán 7 Tập 2

Lời giải

Căn bậc nhì của một vài a không âm là số x làm sao để cho x2 = a

Bài 96 (trang 48 SGK Toán 7 Tập 1): triển khai phép tính (bằng cách phải chăng nếu gồm thể)

*

Lời giải:

*


*

*

*

Bài 97 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 1): Tính nhanh

a) (-6,37 . 0,4) . 2,5

b) (-0,125 ) . (-5,3 ) . 8

c) (-2,5 ) . (-4) . (-7,9)

*

Lời giải:

a) (-6,37 . 0,4) . 2,5 = -6,37 . (0,4 . 25)

= -6,37 . 1 = -6,37

b) (-0,125 ) . (-5,3 ) . 8 = (-5,3) . (-0,125 . 8)

= -1 . (-5,3) = 5,3

c) (-2,5 ) (-4) . (-7,9) = <(-2,5) . (-4) > . (-7,9)

= 10 . (-7,9) = -79

*

Bài 98 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 1): search y biết:

*

Lời giải:

*

*

*

*

Bài 99 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 1): Tính quý hiếm biểu thức

*

Lời giải:

*

*

Bài 100 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 1): chị em bạn Minh gửi tiết kiệm ngân sách 2 triệu đ theo thể thức “có kì hạn 6 tháng”.

Hết thời hạn 6 tháng chị em bạn Minh được lĩnh cả vốn lẫn lãi là 2062400đ. Tính lãi vay hàng mon của thể thức gửi tiết kiệm ngân sách này.

Lời giải:

Tiền lãi 6 tháng là:

2062400 – 2000000 = 62400 (đ)

Tiền lãi một tháng là:

62400 : 6 = 10400 (đ)

Lãi suất hàng tháng của cố gắng thức gửi tiết kiệm này :

*

Bài 101 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 1): tìm kiếm x biết:

a) |x| = 2,5

b) |x| = -1,2


c) |x| + 0,573 = 2

*

Lời giải:

⇒ x = 2,5 hoặc x = -2,5

b) |x| = -1,2

Vì |x| > 0 buộc phải không tồn tại x nhằm |x| = -1,2.

c) |x| + 0,573 = 2

⇒ |x| = 2 – 0,573

⇒ |x| = 1,427

⇒ x = 1,427 hoặc x = -1,427

*

Bài 102 (trang 50 SGK Toán 7 Tập 1): Từ tỉ lệ thức
*
(a, b, c, d ≠ 0, a ≠ ±b; c ≠ ±d) hãy suy ra những tỉ lệ thức sau

*

Lời giải:

*

*

*

*

Bài 103 (trang 50 SGK Toán 7 Tập 1): Theo thích hợp đồng nhị tổ chế tạo chia lãi cùng nhau theo tỉ lệ 3 : 5. Hỏi mỗi tổ được chia bao nhiêu nếu tổng thể lãi là 1280000 đồng?

Lời giải:

Gọi số tiền lãi mỗi tổ được phân tách là x, y (đồng).

Hai tổ phân chia lãi với nhau theo tỉ lệ 3 : 5 tức thị

*
.

Tổng số lãi là 12 800 000 tức là x + y = 12 800 000

Theo đặc thù dãy tỉ số đều bằng nhau ta có

*
= 1 600 000 (đồng)

x = 1 600 000 . 3 = 4 800 000(đồng)

y = 1600000 . 5 = 8 000 000(đồng)

Vậy số chi phí lãi từng tổ cảm nhận là 4 800 000 đồng với 8 000 000 đồng.

Bài 104 (trang 50 SGK Toán 7 Tập 1): Một cửa hàng có ba tấm vải vóc dài tổng cộng 108m. Sau thời điểm bán đi một nửa tấm sản phẩm công nghệ nhất, 2/3 tấm trang bị hai và ba phần tư tấm thứ cha thì số mét vải còn lại ở cha tấm bởi nhau. Tính chiều dài mỗi tấm vải cơ hội đầu?

Lời giải: