Bài 7: chứng minh rằng nhì tia phân giác của hai góc kề bù thì vuông góc cùng với nhau.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 1 hình học 7

Bài 8: mang đến góc xOy và góc yOz là nhì góc kề bù. Tia Om là phân giác của góc xOy. Trên và một nửa mặt phẳng bờ xz cất tia Oy, vẽ tia On sao cho: On vuông góc cùng với Om. Chứng minh rằng: Tia On là tia phân giác của góc yOz.

Bài 9: mang đến đường thẳng xy, rước điểm O trực thuộc xy. Bên trên nửa mặt phẳng bờ xy vẽ nhì tia Oa, Ob làm sao cho . Vẽ tia Om vuông góc với xy. Minh chứng rằng: tia Om là phân giác góc aOb.

Bài 10: mang đến góc xOy nhọn. Từ bỏ điểm M bên trên cạnh Ox, dựng MN vuông góc với Oy trên N, dựng NP vuông góc với Ox tại P, dựng PQ vuông góc với Oy tai Q, dựng QR vuông góc cùng với Ox tại R. Chứng minh rằng:

a) MN//PQ; NP//QR b) Tìm toàn bộ các góc bằng góc PNM

Bài 11: mang đến góc bẹt AOB. Trên cùng một nửa phương diện phẳng bờ AB, vẽ 2 tia OM cùng OM sao cho

a) nhị góc AOM với BON tất cả đối đỉnh không?

b) Vẽ tia OE làm thế nào để cho tia OB là phân giác của góc NOE. Hai góc AOM cùng BOE có đối đỉnh không? bởi sao?

Bài 12: đến tam giác ABC gồm . Trên tia đối của tia AB lấy điểm O. Trên nửa mặt phẳng không cất C bờ AB vẽ .

a) minh chứng rằng: Ox//BC. B) Qua A vẽ d//BC, minh chứng rằng: ++=1800

Bài 13: mang lại tam giác ABC bao gồm =2. Tia phân giác của góc A cắt BC sống D. Vẽ DE//AB, căt AC ngơi nghỉ E. Vẽ EF//AD, cắt BC sinh hoạt F. Vẽ FG//DE, cắt AC ở D.

a) hồ hết góc đỉnh A, D, E, F như thế nào bằng

b) DE, EF, FG là phân giác của không ít góc nào? vì sao?

Bài 14: đến =1200. Vẽ OP với OQ nằm trong lòng hai tia OM với ON sao cho OP vuông góc với OM; OQ vuông góc cùng với ON

a) so sánh hai góc MOQ cùng NOP b) Tính số đo góc POQ

Bài 15: mang lại ∆ ABC, phân giác BM (MAC). Vẽ MN // AB cắt BC trên N. Phân giác góc MNC cắt MC sinh sống P.

CMR: = , BM // NP

Gọi NQ là phân giác của , giảm AB làm việc Q. CMR: NQBM

Bài 14: Cho = 1200. Mang A Ox, B Oy. Vẽ tia Am, An trong thế nào cho = 700, = 1300. Minh chứng Am // Bn.

Xem thêm: Giải Bài 37 Sgk Toán 8 Tập 2 Trang 30 Sgk Toán 8 Tập 2, Bài 37 Trang 30 Sgk Toán 8 Tập 2

Bài 16: cho và A Ox, B Oy. Qua A dựng đường thẳng a Ox. Qua B dựng mặt đường thẳng b Oy. Chứng tỏ rằng:

a) nếu a giảm b thì 0 b) nếu như a // b thì = 1800 c) ví như a b thì = 900

Bài 17: mang đến ∆ ABC. Bên trên cạnh AB lấy M, bên trên nửa khía cạnh phẳng bờ AB đựng C, vẽ tia Mx sao cho =

a) CMR: Mx // BC và Mx giảm AC

b) gọi D là giao điểm của Mx cùng với AC. đem N nằm trong lòng C cùng D. Bên trên nửa khía cạnh phẳng bờ AC không cất điểm B, vẽ tia Ny thế nào cho = . CMR: Mx // Ny

Bài 18: Qua A ở ở ngoài đường thẳng a, vẽ 101 mặt đường thẳng phân biệt. CMR: có ít nhất 100 mặt đường thẳng giảm a.