Đề cưng cửng ôn tập thân học kì 2 môn Toán 7 năm 2021 - 2022 nắm tắt toàn bộ lý thuyết và các dạng bài xích tập trọng tâm trong lịch trình Toán 7 giữa kì 2. Đây là tài liệu bổ ích giúp những em học sinh ôn tập chuẩn bị thật xuất sắc kiến thức cho bài bác thi thân học kì 2 sắp đến tới.

Bạn đang xem: Ôn tập toán lớp 7 học kì 2

Đề cưng cửng ôn thi thân kì 2 Toán 7 được soạn rất chi tiết, rõ ràng với đa số dạng bài, định hướng và cấu trúc đề thi được trình bày một phương pháp khoa học. Tự đó các bạn dễ dàng tổng đúng theo lại loài kiến thức, luyện giải đề. Vậy sau đấy là nội dung đề cương cứng giữa kì 2 Toán 7, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Đề cương cứng ôn tập thân kì 2 Toán 7

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

A. ĐẠI SỐ

* THỐNG KÊ

1. Khẳng định dấu hiệu. Lập bảng tần số

2. Tính số vừa phải cộng


*

Trong đó:

*
là k giá trị khác nhau của dấu hiệu X

*
là tần số tương ứng

N là số những giá trị (tổng các tần số)

*
là số trung bình của dấu hiệu X

3. Search Mốt của dấu hiệu (M0): là giá trị bao gồm tần số lớn nhất trong bảng tần số.

4. Dựng biểu đồ vật đoạn thẳng

* BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

1. Thu gọn biểu thức

a) Nhân hai solo thức:

Nhân các hệ số cùng với nhau, nhân các phần phát triển thành với nhau (áp dụng: xm.xn = xm+n).

Chú ý: Tính lũy vượt trước: vận dụng công thức (xm)n = xm.n

b) Cộng, trừ những đơn thức đồng dạng: cộng, trừ những hệ số và không thay đổi phần biến

2. Tính quý hiếm của biểu thức đại số: Thực hiện tại theo ba bước

Thu gọn gàng biểu thức (nếu bao gồm thể).Thay cực hiếm của trở thành vào biểu thức.Thực hiện nay phép tính theo sản phẩm tự: lũy vượt ànhân, phân tách à cộng, trừ. biểu thức trước khi tìm bậc

3. Tìm bậc: Thu gọn


4. Bậc của 1-1 thức: Tổng số mũ của những biến.

HÌNH HỌC

1. Những trường hợp đều bằng nhau của tam giác cùng tam giác vuông.

2. Tam giác vuông, tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều.

3. Định lý Py-ta-go.

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

* ĐẠI SỐ

bài bác 1: Điều tra điểm kiểm tra học kì 1 môn toán của học sinh lớp 7A được lưu lại như sau

6 8 5 4 6 10 8 9 8 9

5 8 4 8 7 7 7 10 9 3

7 10 6 9 5 9 8 7 6 9

a) tín hiệu ở đấy là gì? Lập bảng “tần số”.

b) Tính số trung bình cùng của dấu hiệu (kết quả làm cho tròn đến một chữ số thập phân ). Kiếm tìm mốt của vết hiệu.

c) màn trình diễn bằng biểu đồ gia dụng đoạn thẳng.

Bài 2: Trong lúc Tết trồng cây, fan ta những thống kê số cây trồng của trăng tròn bạn học sinh trong đội “Tự nguyện” như sau:

10 5 7 10 6 10 6 9 7 9

9 10 5 8 7 7 7 10 9 4


a) dấu hiệu ở đấy là gì? Lập bảng “tần số”.

b) Tính số trung bình cộng của tín hiệu (kết quả làm cho tròn mang lại một chữ số thập phân). Tra cứu mốt của vệt hiệu.

c) màn biểu diễn bằng biểu thứ đoạn thẳng.

Bài 3: Số việc giỏi mỗi ngày của một học sinh đã làm cho được lưu lại trong bảng bên dưới dây:

Giá trị (x)

4

5

10

15

20

25

30

Tần số (n)

7

12

3

8

7

2

1

N = 40

Dấu hiệu là gì? search mốt của vết hiệu.

Tính số trung bình cùng của lốt hiệu.

c) màn trình diễn bằng biểu đồ dùng đoạn thẳng.

Bài 4: Tính tích các đơn thức sau rồi kiếm tìm bâc của solo thức nhân được:

a)

*
 y cùng
*

b)

*

Bài 5: Tính giá bán tri biểu thức:

*
tại
*

*
trên x=4 ;
*

*
trên x=-3 ; y=0,5.

S=

*
+5 trên x=-3 ;
*

Bài 6: Thu gon biểu thức:

*

*

III. BÀI TẬP HÌNH HỌC

Bài 1: mang đến tam giác ABC vuông trên A. Biết BC = 41cm; AC = 40cm. Tính

a) Độ lâu năm cạnh AB

b) Chu vi tam giác ABC

Bài 2: đến tam giác ABC nhọn. Kẻ AH vuông góc cùng với BC. Biết AC = 20cm; AH = 12cm; HB = 5cm

a) Tính độ dài cạnh AB

b) Tính chu vi tam giác ABC

Bài 3: Cho tam giác ABC bao gồm BC = 10cm , AB = 6cm và AC = 8cm . Tam giác ABC là tam giác gì ? vì chưng sao ?


Bài 4: Cho rABC vuông tại A biết AB = 5 cm và AC = 12cm. Tính độ lâu năm cạnh BC.

Bài 5: Cho rABC , kẻ AH BC. Biết AB = 5cm ; bh = 3cm ; BC = 10cm

Bài 6: Cho tam giác ABC vuông trên A, bao gồm và AB = 5cm. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Kẻ DE vuông góc với BC (E thuộc BC) . Chứng minh:

a) ABD = EBD.

b)ABE là tam giác đều.

c) AEC cân.

d) Tính độ dài cạnh A

Bài 7:

Cho ∆ABC, Kẻ AH vuông góc BC (HBC), biết AH = 6cm, bh = 4,5cm, HC = 8cm.

a) Tính AB với AC

b) chứng tỏ tam giác ABC là tam giác vuông.

Bài 8: đến tam giác ABC tất cả góc A= 900, AB = 8cm, AC = 6cm .

a) TínhBC.

b) bên trên cạnhAC đem điểm E sao cho AE = 2cm, trên tia đối của tia AB mang điểm D làm thế nào cho AD = AB. Minh chứng ∆BEC = ∆DEC.

Bài 9: Cho ∆ABC cân (AB = AC). Từ bỏ trung điểm M của BC vẽ ME⊥AB; MF⊥AC. CMR

a) ∆BEM = ∆CFM

b) AE = AF

c) MA là tia phân giác của góc EMF

Bài 10: đến tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc cùng với BC ( H

*
BC )

a) hội chứng minh: DAHB = DAHC

b) giả sử AB = AC = 5cm, BC = 8cm. Tính độ nhiều năm AH

c) trên tia đối của tia HA đem điểm M sao để cho HM = HA. Chứng minh DABM cân

d) minh chứng BM // AC

Bài 11: mang đến tam giác ABC vuông tại A, phân giác BE. Kẻ EK vuông góc với BC tại K. Hotline M là giao điểm của cha và KE. Chứng tỏ :

a) ΔABE = ΔKBE

b) EM = EC

c) AK // MC

d) điện thoại tư vấn N là trung điểm của MC. Minh chứng 3 điểm B, E, N thẳng hàng

Bài 12: Cho ABC bao gồm AB = AC =10cm, BC = 12cm. Vẽ AH vuông góc BC trên H.

a)Chứng minh: ABC cân.

b) bệnh minh, tự đó chứng tỏ AH là tia phân giác của góc A.

c) trường đoản cú H vẽ HM

*
AB và kẻ HN
*
AC . C/m: BHM =HCN

d) Tính độ lâu năm AH.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 8 Sgk Tập 1 - ✅ Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8 Tập 1

e) từ B kẻ Bx

*
AB, từ bỏ C kẻ Cy
*
AC chúng giảm nhau trên O. Tam giác OBC là tam giác gì? vị sao.