English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese edingsport.netVietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
owe
*
oweđộng tự (to owe somebody for something; khổng lồ owe something lớn somebody) nợ He still owes us for the goods he received last month Anh ta còn nợ chúng tôi về số hàng anh ta dấn tháng rồi He owes his father 500 dollars; He owes 500 dollars to lớn his father anh ta nợ ba anh ta 500 đô la (to owe something lớn somebody / something) công nhận ai/cái gì là tại sao hoặc xuất phát của chiếc gì; chịu ơn ai/cái gì về cái gì; nhờ vào we owe the principle of gravitation khổng lồ Newton bọn họ có nguyên tắc về trọng tải là nhờ ở Niu-tơn; dựa vào Niu-tơn mà chúng ta có nguyên lý về trọng lực He owes his success more khổng lồ luck than to ability Anh ta thành công xuất sắc nhờ suôn sẻ hơn là do kỹ năng (to owe something to somebody) bao gồm nghĩa vụ đối với ai, giao vật gì cho ai như là 1 trong bổn phận; hàm ơn, chịu ơn to lớn owe loyalty to lớn a political party, one"s union, the company trung thành với đảng chủ yếu trị, công đoàn, doanh nghiệp I owe my teachers & parents a great giảm giá tôi biết ơn thầy cô và phụ huynh rất những I owe a lot to my wife & children tôi chịu đựng ơn bà xã con tôi không hề ít to owe somebody a grudge xem grudge the world owes one a living như world (toán khiếp tế) mắc nợ; tất cả trách nhiệm
*
/ou/ động từ nợ, hàm ơn I owe you for your services tôi chịu đựng ơn anh về những việc anh giúp đã đạt được (cái gì...), dựa vào ở (ai) we owe khổng lồ Newton the principle of gravitation bọn họ có nguyên lý về trọng lực là nhờ vào ở Niu-tơn !to owe somebody a grudge (xem) grudge

*