Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

plump
*

plump /plʌmp/ tính từ tròn trĩnh, phúng phính, mẫmplump cheeks: má phính ngoại rượu cồn từ có tác dụng tròn trĩnh, làm cho phính ra, làm mẫm nội hễ từ ((thường) + out, up) tròn trĩnh, phính ra, mẫm ra danh từ (từ cổ,nghĩa cổ) đoàn, đội; bầy, nhóm, bọn loại rơi phịch xuống, cái bửa ùm xuống, dòng lao tùm xuốngto fall with a plump into the water: bửa ùm xuống nước nội rượu cồn từ rơi phịch xuống, rơi ùm xuống, ngồi phịch xuống, lao ùm xuốngto plump down on the bench: ngồi phịch xuống ghế (+ for) bầu cho, dốc phiếu mang đến (một ứng viên trong khi hoàn toàn có thể bầu đến hai); (nghĩa bóng) hoàn toàn tán thành, toàn chổ chính giữa toàn ý theo (một trong nhì giải pháp... được lực chọn) ngoại rượu cồn từ ((thường) + down, upon) vứt phịch xuống, bỏ phịch xuống, có tác dụng rơi ùm xuốngto plump one"s bag upon the table: quăng quật phịch mẫu túi xuống bànto plump someone down into the pound: đẩy ai té ùm xuống ao tính từ thẳng, thẳng thừng, toạc móng heo, không quanh co, không úp mởto answer with a plump "No": vấn đáp thẳng là "không" phó từ phịch xuống, ùm xuốngto fall plump into the river: ngã ùm xuống sông thẳng, trực tiếp thừng, toạc móng heo, không quanh co, không úp mởI told him plump: tôi sẽ bảo thẳng đến hắn ta biết

*

*

*

n.

Bạn đang xem: Plump là gì

the sound of a sudden heavy fall

v.

adj.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Compress Là Gì, Nghĩa Của Từ Compress, Nghĩa Của Từ Compress

adv.

straight down especially heavily or abruptly

the anchor fell plump into the sea

we dropped the rock plump into the water


English Synonym và Antonym Dictionary

plumps|plumped|plumping|plumper|plumpestsyn.: chubby chunky corpulent fat fleshy obese pudgy round stocky stout tubbyant.: lean