Định lí 2: Trong hai tuyến đường xiên kẻ xuất phát từ 1 điểm nằm xung quanh một con đường thẳng mang lại đường trực tiếp đó:

+ Đường xiên nào bao gồm hình chiếu lớn hơn vậy thì lớn hơn

(AH ot a,HD > HC Rightarrow AD > AC)

+ Đường xiên nào lớn hơn vậy thì có hình chiếu lớn hơn

(AH ot a,AD > AC Rightarrow HD > HC)

+ Nếu hai tuyến đường xiên bằng nhau thì nhị hình chiếu bởi nhau; nếu hai hình chiếu bằng nhau thì hai đường xiên bằng nhau.

(AB = AC Leftrightarrow HB = HC)

II. Những dạng toán thường gặp

Dạng 1: Chỉ ra hai tuyến phố xiên cân nhau hoặc hai hình chiếu bởi nhau

Phương pháp:
Bạn đang xem: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên

Ta sử dụng: “Trong hai tuyến phố xiên kẻ xuất phát từ 1 điểm nằm ngoại trừ một con đường thẳng mang lại đường trực tiếp đó: nếu hai tuyến đường xiên đều bằng nhau thì nhị hình chiếu bằng nhau; ví như hai hình chiếu cân nhau thì hai tuyến đường xiên bởi nhau.”

Dạng 2: đối chiếu hai con đường xiên hoặc hai hình chiếu

Phương pháp:

Ta sử dụng định lý:

Trong hai tuyến phố xiên kẻ xuất phát điểm từ một điểm nằm ngoài một con đường thẳng mang lại đường trực tiếp đó:

+ Đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn nữa thì lớn hơn

+ Đường xiên làm sao lớn hơn thế thì có hình chiếu to hơn

+ Nếu hai tuyến đường xiên đều nhau thì hai hình chiếu bởi nhau; giả dụ hai hình chiếu đều bằng nhau thì hai tuyến đường xiên bởi nhau.

Dạng 3: dục tình giữa đường vuông góc và mặt đường xiên

Phương pháp:

Ta sử dụng định lý:

Trong những đường vuông góc và mặt đường xiên kẻ xuất phát điểm từ 1 điểm nằm ko kể một con đường thẳng mang lại đường thẳng đó, con đường vuông góc ngắn lại hơn mọi đường xiên.


Mục lục - Toán 7
CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC
bài 1: Tập hòa hợp Q các số hữu tỉ
bài bác 2: Cộng, trừ các số hữu tỉ
bài xích 3: Nhân, chia những số hữu tỉ
bài 4: giá chỉ trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một số hữu tỉ. Cộng-trừ-nhân-chia số thập phân
bài xích 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ
bài 6: tỉ lệ thành phần thức
bài 7: tính chất cơ phiên bản của dãy tỉ số đều nhau
bài 8: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
bài 9: làm tròn số
bài 10: Số vô tỉ. Tư tưởng về căn bậc nhị
bài xích 11: Số thực
bài xích 12: Số hữu tỉ. Số thực
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
bài bác 1: Đại lượng tỉ trọng thuận
bài 2: Đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch
bài bác 3: Hàm số. Khía cạnh phẳng tọa độ
bài 4: Đồ thị hàm số y=ax (a khác 0)
bài bác 5: Ôn tập chương 2: Hàm số cùng đồ thị
CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ
bài bác 1: thu thập số liệu, thống kê, tần số
bài bác 2: Bảng tần số của tín hiệu
bài bác 3: Biểu đồ. Số trung bình cộng và mốt của tín hiệu
bài bác 4: Ôn tập chương 3: thống kê lại
CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
bài 1: khái niệm về biểu thức đại số
bài xích 2: quý giá của một biểu thức đại số
bài bác 3: Đơn thức
bài bác 4: Đơn thức đồng dạng
bài xích 5: Đa thức
bài bác 6: cộng trừ nhiều thức
bài 7: Đa thức một biến
bài xích 8: cộng trừ nhiều thức một trở thành
bài xích 9: Nghiệm của nhiều thức một biến chuyển
bài bác 10: Ôn tập chương 4: Biểu thức đại số
CHƯƠNG 5: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC, ĐƯỜNG THẲNG tuy nhiên SONG
bài bác 1: nhị góc đối đỉnh
bài 2: hai tuyến phố thẳng vuông góc
bài xích 3: các góc tạo vì chưng một mặt đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng
bài 4: hai đường thẳng tuy nhiên song.Tiên đề Ơ-clit về hai tuyến phố thẳng song song
bài bác 5: tự vuông góc đến tuy vậy song
bài 6: Định lý
CHƯƠNG 6: TAM GIÁC
bài bác 1: Tổng cha góc của một tam giác
bài 2: hai tam giác bằng nhau
bài bác 3: trường hợp bằng nhau trước tiên của tam giác cạnh-cạnh-cạnh
bài bác 4: ngôi trường hợp bằng nhau thứ nhị của tam giác cạnh-góc-cạnh
bài bác 5: ngôi trường hợp đều nhau thứ tía của tam giác góc-cạnh-góc
bài xích 6: Tam giác cân nặng
bài bác 7: Định lý Pytago
bài xích 8: các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
bài 9: Ôn tập chương 6: TAM GIÁC
CHƯƠNG 7: quan lại HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ trong TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY vào TAM GIÁC
bài bác 1: dục tình giữa góc cùng cạnh đối lập trong một tam giác
bài bác 2: tình dục giữa con đường vuông góc và đường xiên, con đường xiên và hình chiếu
bài xích 3: quan hệ nam nữ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác
bài bác 4: đặc thù ba con đường trung con đường của tam giác
bài bác 5: đặc thù ba đường phân giác
bài bác 6: đặc thù đường trung trực của đoạn thẳng, của tam giác
bài 7: đặc thù ba mặt đường cao của tam giác
bài xích 8: Ôn tập chương 7


Xem thêm: Bài 5: Trường Hợp Bằng Nhau Thứ 3 Của Tam Giác : Góc, Trường Hợp Bằng Nhau Thứ Ba Của Tam Giác: Góc

*

*

học tập toán trực tuyến, tìm kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.