Trả lời câu hỏi 1 bài bác 1 trang 53 SGK Toán 7 Tập 2

Vẽ tam giác ABC cùng với AC > AB. Quan gần kề hình và dự kiến xem ta tất cả trường đúng theo nào trong

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 2 bài xích 1 trang 53 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 bài bác 1 trang 53 SGK Toán 7 Tập 2. Vội hình và quan sát:- cắt một tam giác ABC bằng giấy với AC > AB (h.1)...

Bạn đang xem: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 3 bài xích 1 trang 55 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 bài bác 1 trang 55 SGK Toán 7 Tập 2. Vẽ tam giác ABC cùng với

Xem giải mã


bài xích 3 trang 56 sgk toán lớp 7 - tập 2

Giải bài bác 3 trang 56 SGK Toán 7 tập 2. Mang lại tam giác ABC

Xem giải mã


bài bác 4 trang 56 sgk toán lớp 7 - tập 2

Trong một tam giác, đối lập với cạnh nhỏ dại nhất là góc gì ( nhọn, vuông, tù)? tại sao?

Xem lời giải


bài bác 5 trang 56 sgk toán lớp 7 - tập 2

Ba chúng ta Hạnh, Nguyên, Trang đi mang đến trường theo ba con phố ..

Xem giải thuật


bài bác 6 trang 56 sgk toán lớp 7 - tập 2

Giải bài xích 6 trang 56 SGK Toán 7 tập 2. Coi hình bên, có hai đoạn cân nhau BC cùng DC.

Xem giải mã


bài xích 7 trang 56 SGK Toán 7 tập 2

Giải bài xích 7 trang 56 SGK Toán 7 tập 2. Mang đến tam giác ABC với AC > AB.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Match " - Match Là Gì Trong Tiếng Anh

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài 1 - Chương 3 – Hình học tập 7

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 1 - bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - bài bác 1 - Chương 3 – Hình học tập 7

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài xích 1 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài 1 - Chương 3 - Hình học tập 7

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 3 - bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Xem giải mã


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài bác 1 - Chương 3 – Hình học tập 7 (tập 2)

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 1 - bài 1 - Chương 3 – Hình học tập 7

Xem lời giải


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 4 - bài 1 - Chương 3 – Hình học tập 7

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 4 - bài xích 1 - Chương 3 – Hình học 7

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 5 - bài 1 - Chương 3 – Hình học tập 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - bài xích 1 - Chương 3 – Hình học 7

Xem giải thuật


>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Coi ngay!
*
*

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép edingsport.net giữ hộ các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.