restraint tức là gì, định nghĩa, những sử dụng với ví dụ trong giờ Anh. Giải pháp phát âm restraint giọng bạn dạng ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của restraint.

Bạn đang xem: Restrain là gì


Từ điển Anh Việt

restraint

/ris"treint/

* danh từ

sự ngăn giữ, sự kiềm chế

to put a restraint on someone: khiên chế ai

sự hạn chế, sự đụn bó, sự câu thúc

the restraints of poverty: rất nhiều sự câu thúc của cảnh nghèo

sự gian giữ lại (người bị bệnh thần kinh)

sự dè dặt, sự giữ gìn, sự thận trọng, sự kín đáo đáo

to speak without restraint: ăn uống nói không giữ lại gìn, ăn uống nói sỗ sàng

to fling aside all restraint: không còn dè dặt duy trì gìn già cả

sự giản dị; sự bao gồm chừng mực, sự không thực sự đáng (văn)

sự tự nhà được, sự tự kiềm chế được

restraint

sự giới hạn, sự hạn chế


Từ điển Anh Việt - siêng ngành

restraint

* gớm tế

cản trở

giữ lại

ngăn trở

sự giữ lại

sự hạn chế

sự chống giữ

* kỹ thuật

hạn chế

ngàm

ngăn cản

sự ép

sự giới hạn

sự hạn chế

sự kẹp chặt

sự kìm hãm

sự nén

sự ngàm

sự ràng buộc

ô tô:

cái giảm chấn

y học:

sự giam giữ, cầm giữ

xây dựng:

sự kiềm chế


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học tập từ vựng giờ Anh
9,0 MB
Học từ bắt đầu mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập cùng kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích phù hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng số 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn bí quyết tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tra cứu kiếm với để thoát khỏi.Nhập từ nên tìm vào ô kiếm tìm kiếm với xem những từ được nhắc nhở hiện ra mặt dưới.Khi con trỏ đang phía bên trong ô tìm kiếm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để dịch rời giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) nhằm xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp con chuột ô tìm kiếm kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ phải tìm vào ô kiếm tìm kiếm với xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp loài chuột vào từ mong mỏi xem.

Xem thêm: Giải Bài 53 Trang 46 Sgk Toán 7 Tập 2, Bài 53 Trang 46 Sgk Toán 7 Tập 2


Lưu ý
Nếu nhập trường đoản cú khóa vượt ngắn bạn sẽ không thấy được từ bạn có nhu cầu tìm trong list gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo sau để hiện ra từ bao gồm xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*