Giải bài xích 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn - Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 31. Phần dưới vẫn hướng dẫn vấn đáp và lời giải các câu hỏi trong bài bác học. Biện pháp làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học viên nắm giỏi kiến thức bài xích học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A. Chuyển động khởi động

Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân

Ta làm như sau: 

*

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Đọc kĩ văn bản sau:

Số thập phân hữu hạn

Các số thập phân 0,5; 0,15 cùng 0,125 nói một cách khác là số thập phân hữu hạn.

Bạn đang xem: Please wait

Ví dụ: các số -2,5; 0,38; 7,125 là những số thập phân hữu hạn

2. A) Viết những số sau dưới dạng số thập phân: $frac512$; $frac411$.

Ta có tác dụng như sau:

*

b) Đọc kĩ nội dung sau

Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Số 0,4166.... Là một số thập phân vô hạn tuần hoàn. Số 0,4166.... được viết gọn là 0,41(6), kí hiệu (6) chỉ rằng chữ số 6 được lặp lại vô hạn lần, số 6 hotline là chu kì của số thập phân vô hạn tuần hoàn 0,41(6).

Tương tự:

0,3636... = 0,(36) là một số thập phân vô hạn tuần hoàn bao gồm chu kì 36

-1,5454... = -1,(54) là số thập phân vô hạn tuần hoàn gồm chu kì 54.

c) Viết các phân số dưới đây dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần trả và chỉ ra rằng chu kì của nó: $frac73$; $frac-165$; $frac1225$; $frac-1920$; $frac78$.

Trả lời:

$frac73$ = 2,33333… = 2,(3) là một số thập phân vô hạn tuần hoàn có chu kì là 3;

$frac-165$ = -3,2 là một trong những thập phân hữu hạn;

$frac1225$ = 0,48 là một số thập phân hữu hạn;

$frac-1920$ = 0,95 là một số thập phân hữu hạn; 

$frac78$ = 0,875 là một số trong những thập phân hữu hạn.

Xem thêm: Junior Year Là Gì - Sinh Viên Năm Nhất, Năm 2, Năm 3, Năm 4

3. Đọc kĩ câu chữ sau

Người ta minh chứng được rằng từng số thập phân vô hạn tuần hoàn hầu hết là một số hữu tỉ.Mỗi số hữu tỉ được trình diễn bởi một vài thập phân hữu hạn hoặ vô hạn tuần hoàn. Ngược lại, từng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn hồ hết biểu diễn một trong những hữu tỉ.

Ví dụ: 0,(2) = 0,(1).2 = $frac19$.2 = $frac29$