Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Xem tổng thể tài liệu Lớp 7: tại đây

Sách giải toán 7 bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn giúp đỡ bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 7 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và thích hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài 9 trang 33: trong các phân số tiếp sau đây phân số nào viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số làm sao viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn ? Viết dạng thập phân của các phân số đó.

Bạn đang xem: Số thập phân hữu hạn số thập phân vô hạn tuần hoàn

*

Lời giải

Ta có : Xét chủng loại số của các phân số sẽ cho

4 = 22 ; 6 = 2.3 ; 50 = 52.2 ; 125 = 53 ; 45 = 32.5 ; 14 = 2.7

-Phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn là :

*

Vì mẫu mã của chúng không tồn tại ước nguyên tố không giống 2 cùng 5

-Phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần trả là :

*

Vì chủng loại của chúng bao gồm ước nguyên tố khác 2 cùng 5

Bài 65 (trang 34 SGK Toán 7 Tập 1): lý giải vì sao các phân số sau viết bên dưới dạng số thập phân hữu hạn rồi viết chúng dưới dạng đó:


*

Lời giải:

Phân số viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn vì chưng mẫu số 8 = 23 chỉ tất cả ước yếu tắc là 2. Ta tất cả : = 0,375.

Phân số
viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn vày mẫu số chỉ gồm ước nhân tố là 5. Ta gồm : = -1,4.

Phân số viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn vị mẫu số trăng tròn = 22.5 chỉ có ước yếu tắc là 2 với 5. Ta có :
= 0,65.

Phân số viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn vị mẫu số 125 = 53 chỉ bao gồm ước nhân tố là 5. Ta bao gồm : = -0, 104.

Bài 66 (trang 34 SGK Toán 7 Tập 1): phân tích và lý giải vì sao những phân số sau viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn rồi viết chúng dưới dạng đó


*

Lời giải:

Phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn bởi vì mẫu số 6=2.3 gồm ước thành phần là 3, không giống 2 và 5. Ta gồm : = 0,1(6).

Phân số
viết được bên dưới dạng số thập phân vô hạn vì mẫu số 11 tất cả ước nhân tố là 11 , không giống 2 với 5. Ta có : = 0,(45).

Phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn vì chưng mẫu số 9=32 gồm ước thành phần là 3, khác 2 cùng 5. Ta có : = 0,(4).

Phân số viết được bên dưới dạng số thập phân vô hạn vị mẫu số 18=2.32 gồm ước thành phần là 3, khác 2 với 5. Ta tất cả : = – 0,3(8).

Bài 67 (trang 34 SGK Toán 7 Tập 1):

*


Hãy điền vào ô vuông một số nguyên tố có một chữ số để A viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn . Rất có thể điền mấy số vậy nên ?

Lời giải:

Các số nguyên tố gồm một chữ số là 2, 3, 5, 7

Điền vào ô vuông ta được

*

Trong các phân số trên những phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn là

*

Vậy có thể điền 2, 3, 5

Bài 68 (trang 34 SGK Toán 7 Tập 1): a) trong những phân số dưới đây phân số như thế nào viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn phân số nào viết được bên dưới dạng sô thập phân vô hạn tuần hoàn. Giải thích.

*

b) Viết các phân số trên dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần trả (viết gọn gàng với chu kì trong vệt ngoặc)

Lời giải:

Các phân số đươc viết dưới dạng phân số buổi tối giản là

*

Xét 8 = 23; đôi mươi = 22.5; 11 = 11; 22 = 2.11; 12 = 23.3; 35 = 5.7; 5 = 5.

Các phân số

*
thỏa mãn nhu cầu có mẫu dương và mẫu chỉ tất cả ước nhân tố là 2 cùng 5. Vị đó những phân số trên viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn.

Các phân số

*
tất cả mẫu dương có những ước thành phần 3, 11 (khác 2, 5). Vị đó những phân số bên trên được viết bên dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

*

Bài 69 (trang 34 SGK Toán 7 Tập 1): cần sử dụng dấu ngoặc để chứng thực chu kì trong thương (viết bên dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn) của các phép chia sau:

a) 8,5 : 3 ; b) 18,7 : 6

c) 58 : 11 ; d) 14,2 : 3,33

Lời giải:

a) 8,5 : 3 = 2,8(3)

b) 18,7 : 6 = 3,11(6)

c) 58 : 11 = 5,(27)

d) 14,2 : 3,33 = 4,(246)

Bài 70 (trang 35 SGK Toán 7 Tập 1): Viết các số thập phân hữu hạn dưới đây dưới dạng phân số về tối giản

a) 0,32 ; b) -0,124 ; c) 1,28 ; d) -3,12

Lời giải:

*

Bài 71 (trang 35 SGK Toán 7 Tập 1): Viết các phân số
*
dưới dạng số thập phân.

Lời giải:

*

Bài 72 (trang 35 SGK Toán 7 Tập 1): Đố.

Xem thêm: Giải Bài 36 Sgk Toán 8 Tập 2 Trang 51 Sgk Toán 8 Tập 2, Bài 36 Trang 51 Sgk Toán 8 Tập 2

những số tiếp sau đây có đều bằng nhau không ? 0,(31) ; 0,3(13).

Lời giải: