Cho hình vuông(AEBF)có cạnh bằng(1left(m ight))(hình vẽ). Hình vuông(ABCD)có cạnh(AB)là đường chéo của(AEBF).

Bạn đang xem: Số vô tỉ khái niệm về căn bậc hai

*

a) Tính diện tích s hình vuông(ABCD).

b) Tính độ nhiều năm cạnh(AB).

Lời giải

a) diện tích s hình vuông(AEBF)là:(S_AEBF=1.1=1left(m^2 ight).)

Ta thuận lợi nhận thấy diện tích s hình vuông(ABCD)gấp nhị lần diện tích hình vuông(AEBF).

Do đó, diện tích s hình vuông(ABCD)là:(S_ABCD=2.1=2left(m^2 ight).)

b) đưa sử(AB=xleft(m ight)left(x>0 ight)).

Do(S_ABCD=2left(m^2 ight))nên ta suy ra(x^2=2).

Nhiệm vụ của ta là đi kiếm số(x)thỏa mãn(x^2=2), số(x)đó đó là độ dài cạnh(AB).

Người ta đã chứng tỏ được rằng, không tồn tại số hữu tỉ nào bao gồm bình phương bằng(2).

Thay vào đó, tín đồ ta tính được:

Nhận thấy, số trên là một số thập phân vô hạn mà phần thập phân của nó không tồn tại một chu kì làm sao cả.

Ta gọi đó làsố thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Các số vậy nên được điện thoại tư vấn là cácsố vô tỉ.

Như vậy:

Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn ko tuần hoàn.

Kí hiệu:Ta kí hiệu tập phù hợp số vô tỉ do chữ(I).


54051

2. Có mang căn bậc hai

Trong ví dụ tại phần trên, ta thấy số(x)cần tìmlà một vài thỏa mãn(x^2=2). Ta nói "(x)là mộtcăn bậc haicủa(2)".

Ta lại có:(2^2=4;left(-2 ight)^2=4). Ta nói"(2)và(-2)là cáccăn bậc haicủa(4)".

Tương tự,(5^2=25;left(-5 ight)^2=25)nên"(5)và(-5)là cáccăn bậc haicủa(25)".

Định nghĩa:Căn bậc hai của một số(a)không âm là số(x)sao cho(x^2=a).

Ví dụ:

+) Căn bậc nhì của(16)là(4)và(-4)(do(4^2=16;left(-4 ight)^2=16)).

+) Căn bậc nhì của(144)là(12)và(-12)(do(12^2=144;left(-12 ight)^2=144)).

+) Căn bậc nhị của(0)là(0)(do(0^2=0)).

Người ta đã chứng tỏ được tác dụng sau:

Tính chất:

Số dương(a)có nhì căn bậc hai: một số trong những dương (kí hiệu là(sqrta)) và một số âm (kí hiệu là(-sqrta)).Số(0)chỉ bao gồm đúng 1 căn bậc hai là thiết yếu nó, viết là(sqrt0=0).Số âm không tồn tại căn bậc hai.

Nhận xét:

Hai căn bậc hai của số một số dương là nhì số đối nhau.Ta đề xuất ghi ghi nhớ sự tương ứng về kí hiệu với căn bậc nhì của một số. Khi viết(sqrta), ta hiểu chính là giá trịkhông âm.

Chú ý:Không được viết(sqrt4=pm2)!

Ví dụ:

+) Số (81)có nhì căn bậc hai là(sqrt81=9;-sqrt81=-9.)

+) Số(400)có nhị căn bậc hai là(sqrt400=20;-sqrt400=-20.)

+) Số(2)có hai căn bậc nhị là(sqrt2)và(-sqrt2).


54050

Như vậy, trong bài toán tại phần trên, ta có(x^2=2)và(x>0)nên(x=sqrt2left(m ight)).(sqrt2)chính là độ lâu năm đường chéo cánh của hình vuông vắn có cạnh bằng(1).

Xem thêm: Pumps Là Gì - Từ Điển Giày Nữ: Giày Pump Là Gì

Lưu ý:Người ta chứng tỏ được rằng:(sqrt2,sqrt3,sqrt5,sqrt6,sqrt7,...)là những số vô tỉ.