Kính xin chào quí vị thính giả. Xin mời quý khách theo dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 80 của đài tiếng nói của một dân tộc Hoa Kỳ, do Hằng vai trung phong và Christopher Cruise phụ trách.Bạn đã xem: Split hairs là gì


*

*

The two idioms we’re learning today are SPLIT HAIRS & HANG IN THERE.Bạn đang xem: Split hairs là gì

Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là SPLIT HAIRS và HANG IN THERE.

Bạn đang xem: Split hairs là gì

Mike’s quite upset with his family situation these days. It’s not really a bad situation but his uncle Ron has been creating unpleasant feelings between family members. Ron is Mike’s mother’s brother. He often gossips about what relatives do, sometimes he unfairly condemns one with harsh words. Mike’s upset but he’s trying to lớn help everyone mend the fences.

Hồi này Mike hơi bực mình bởi tình trạng gia đình của anh. Chứng trạng không tệ lắm cơ mà chú Ron của anh ấy gây bất hòa trong gia đình. Chú Ron là em của mẹ Mike. Ông hay buôn dưa lê xấu về bà con, nhiều lúc còn nặng trĩu lời. Mike bực mình dẫu vậy anh nỗ lực giúp hòa giải mọi người.

MAI LAN: So your uncle Ron is at it again, saying things that are not kind, even causing relatives to be mad with each other. I hope this situation will go away soon.

Vậy là chú Ron của anh lại thế, nói đầy đủ chuyện ko tử tế, làm cho cho gia đình giận nhau. Tôi mong muốn tình trạng này giường chấm dứt.

MIKE: I hope so too. It’s no fun when brothers, sisters, cousins have conflicts. And all is caused by pettiness!

Tôi cũng hi vọng thế. Thật là nhát vui lúc anh em, bà nhỏ lục đục. Mà tất cả chỉ bởi tính bé dại mọn.

MAI LAN: So what has uncle Ron specifically done? All I know is the family is not really happy together as they had been before.

Vậy thì chú Ron đúng chuẩn làm gì? Tôi chỉ biết là mái ấm gia đình không vui cùng nhau như xưa.

MIKE: Well, uncle Ron is splitting hairs! He criticized relatives for very small details in their words, their work. It’s truly uncalled for!

Ồ, chú Ron "split hairs". Ông chỉ trích mọi bạn về những chi tiết nhỏ dại nhoi trong lời nói, việc làm. Thực là không cần thiết.

MAI LAN: “Split hairs”? What’s the meaning of this term?.

"Split hairs"? Ý nghĩa từ bỏ này là gì?

MIKE: Split S-P-L-I-T hairs H-A-I-R-S means argue about petty details, pay too much attention to lớn differences that are small & not important.

Vậy nghĩa là sợi tóc vẫn nhỏ, lại còn "chẻ sợi tóc có tác dụng hai", chê trách hầu hết điều ko quan trọng.

MIKE: Exactly that. He said cousin Larry didn’t greet him properly, only saying “Hello, uncle Ron”, without bowing his head!

Thế đó. Chú nói cậu em Larry không kính chào chú đúng cách, chỉ nói "Chào chú Ron" mà lại không cúi đầu !

MAI LAN: Gosh! That’s a bit too much! Uncle Ron should know members of the family treat him well from their heart. Little details like that shouldn’t be the issue!

Chà! tương đối quá đấy! Chú Ron phải ghi nhận là mái ấm gia đình thực chổ chính giữa quí chú. đưa ra tiết bé dại như vậy chưa hẳn là vấn đề.

MIKE: Last week, he called up cousin Beth and shouted at her because he thought Beth wasn’t respectful enough to lớn his friend when this person came lớn Beth’s restaurant for dinner.

Tuần trước chú gọi phone mang đến cô em chúng ta Beth, la lối lên vì chú nghĩ là Beth không lễ độ với những người bạn của chú khi ông này tới tiệm nạp năng lượng của Beth.

MAI LAN: I feel lượt thích laughing when thinking about this situation. Uncle Ron is splitting hairs with people around him. Please tell all to lớn take it easy and not be upset. Even you, Mike. The person who’s losing is uncle Ron himself; he’s unhappy and people loses respect for him.

Tôi thấy bi thương cười khi nghĩ mang lại tình trạng này. Chú Ron bới bèo ra bọ với mọi người thông thường quanh mình. Bảo chúng ta cứ thản nhiên. Cả anh nữa, Mike. Fan thua thiệt chính là chú Ron. Chú không vui nhưng mọi bạn lại giảm kính trọng chú.

MIKE: You’re smart, Mai Lan. I’ll tell everyone khổng lồ hang in there. Hopefully, uncle Ron will change when we don’t resent him và things will be better.

Cô tối ưu lắm, Mai Lan. Tôi đang bảo mọi người "hang in there". Hi vọng là chú Ron sẽ thay đổi khi bản thân không kháng đối chú và mọi sự sẽ giỏi đẹp hơn.

MAI LAN: “Hang in there”? What’s that?

“Hang in there”? tức là gì?.

MIKE: Hang H-A-N-G in there T-H-E-R-E means remain persistent and determined in difficult circumstances.

Hang H-A-N-G in there T-H-E-R-E tức là giữ vững vàng tinh thần, nhẫn nhịn trong khi gập khó khăn.

MAI LAN: Great! Yes, let all of us hang in there, keep our cool. Uncle Ron will someday stop splitting hairs. He’ll realize that splitting hairs doesn’t bring any good to anyone, himself, too!

Tốt! Đúng thế, tất cả bọn họ nên kiên nhẫn, nhịn nhường nhịn chú, bình thản. Một ngày nào kia chú Ron vẫn hết "splitting hairs". Chú sẽ nhận thấy là chỉ trích nhỏ tuổi nhoi không tiện ích cho ai, ngay cả cho chú.

Xem thêm: Giải Bài 40 Trang 73 Sgk Toán 7 Tập 2, 43 Trang 73 Sách Giáo Khoa Toán 7

Mai Lan. Tôi biết là cô đã "hang in there", rất kiên trì trong sở làm. Xếp của cô ấy cũng là các loại "bới lục bình ra bọ", tuyệt chỉ trích từng việc nhỏ, nhưng cô vẫn tiếp tục tinh thần. Cô là thần tượng của tôi về vấn đề này !

MAI LAN: Come on, Mike. You are my idol in many ways. How does that sound?

Thôi mà, Mike. Anh đó là thần tượng của tớ về những phương diện. Nghe được không?

Hôm nay chúng ta vừa học nhì thành ngữ: SPLITTING HAIRS nghĩa là BỚI BÈO RA BỌ và HANG IN THERE nghĩa là GIỮ VỮNG TINH THẦN. Hằng trọng tâm và Christopher Cruise xin hẹn gặp gỡ lại quí vị trong bài học tới.