Nghiệm thu giờ đồng hồ anh là gì? edingsport.net để giúp bạn hiểu rõ hơn về sát hoạch nha.

*

Nghiệm thu giờ anh là gì?

check & take over : Nghiệm thuinspection : Sự nghiệm thu

Từ đồng nghĩa với nghiệm thu

appraisal, consider & decide

VD: That to lớn me, the exam was more lượt thích a thử nghiệm for Cao Thang Collge special training programs rather than an appraisal for college. (Đối cùng với tôi cơ mà nói đây ngoài ra không phải là thi Cao Đẳng Cao chiến thắng mà là nghiệm thu thành quả đào tạo và huấn luyện của trường cao đẳng với tôi.)

VD : I thought I had to lớn go on a mission lớn appraisal (Tôi nghĩ tôi buộc phải làm trọng trách để nghiệm thu)

Từ vựng liên quan

acceptance certificate : bản báo cáo nghiệm thuacceptance report: bản vẽ nghiệm thuacceptance drawing : biên bản nghiệm thuacceptance certificate : biên bạn dạng nghiệm thuacceptance report : biên bạn dạng nghiệm thu (Biên phiên bản nghiệm thu giờ anh là gì?)certificate of acceptance : các tiêu chuẩn nghiệm thustandards of acceptance: calip nghiệm thu (ở nhà máy)factory acceptance gage : calip nghiệm thu (ở nhà máy)factory acceptance gauge: dấu nghiệm thuacceptance stamp : giấy chứng nhận nghiệm thuacceptance certificate : giấy chứng nhận nghiệm thucertificate (ofacceptance) :góc nghiệm thuacceptance angle : hợp đồng nghiệm thuacceptance contract : kế hoạch lấy mẫu nghiệm thuacceptance sampling plan : kiểm tra để nghiệm thuacceptance demo : nghiệm thu công trìnhacceptance of work: nghiệm thu tại hiện trườngsite acceptance demo : quy phạm nghiệm thuacceptance regulations : sự bàn giao và nghiệm thucompletion và acceptance : sự kiểm tra nghiệm thuacceptance inspection : sự kiểm tra nghiệm thuacceptance demo : sự nghiệm thu công trìnhacceptance of work : sự nghiệm thu công trìnhwork acceptance : sự nghiệm thu công trình xây dựngacceptance of constructional work : sự nghiệm thu công việcwork acceptance : sự nghiệm thu cuối cùngfinal acceptance : sự nghiệm thu lần cuối / sự phân tích nghiệm thuacceptance chạy thử :sự thử nghiệm thuacceptance testing : sự thử đốt cháy nghiệm thuacceptance firing chạy thử : sự xác nhận nghiệm thuacceptance certificate : thí nghiệm nghiệm thuacceptance thử nghiệm : xem sét thuacceptance trials : thủ tục đo nghiệm thuAcceptance kiểm tra Procedure (ATP) : tiêu chuẩn nghiệm thuacceptance specification : tiêu chuẩn nghiệm thustandard of acceptance : tiêu chuẩn nghiệm thuconditions of acceptance : điều kiện nghiệm thuCertificate, Taking-Over / Taking-Over Certificate : giấy ghi nhận nghiệm thuTaking Over of Sections or Parts : Nghiệm thu khu vực hoặc thành phần công trình sử dụng trước khi nghiệm thutaking over, use before / use before taking over :sử dụng trước khi nghiệm thu

Hy vọng với bài viết sẽ giúp chúng ta có thêm vốn từ bỏ vựng tiếng anh mang lại học tập cũng như quá trình nhé.