Nếu (H) là giao điểm của hai đường cao kẻ trường đoản cú (B) và (C) của (Delta ABC) thì (AH ot BC.)

Dạng 2: vấn đề về mặt đường cao với tam giác, tam giác cân, tam giác đều

Phương pháp:
Bạn đang xem: Tính chất 3 đường cao trong tam giác

- Sử dụng tính chất vuông góc của đường cao so với cạnh đối diện

- sử dụng định lý “Trong một tam giác cân, con đường cao ứng với cạnh đáy đồng thời là đường phân giác, con đường trung tuyến, mặt đường trung trực của tam giác đó” để một trong các đường trung tuyến, phân giác, con đường cao, đường trung trực ứng cùng với cạnh đáy cũng là các đường còn lại.

- thực hiện nhận xét: trong một tam giác, nếu có hai trong tứ loại mặt đường (đường trung tuyến, đường phân giác, con đường trung trực, đường cao) trùng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.

Dạng 3: minh chứng ba con đường thẳng đồng quy

Phương pháp:

Nếu tía đường thẳng là tía đường cao của tam giác thì bọn chúng cùng đi sang một điểm.


Mục lục - Toán 7
CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC
bài bác 1: Tập đúng theo Q những số hữu tỉ
bài 2: Cộng, trừ các số hữu tỉ
bài xích 3: Nhân, chia những số hữu tỉ
bài 4: giá bán trị hoàn hảo nhất của một vài hữu tỉ. Cộng-trừ-nhân-chia số thập phân
bài xích 5: Lũy quá của một vài hữu tỉ
bài xích 6: tỉ lệ thành phần thức
bài xích 7: tính chất cơ bản của dãy tỉ số cân nhau
bài xích 8: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần trả
bài 9: làm cho tròn số
bài bác 10: Số vô tỉ. định nghĩa về căn bậc hai
bài xích 11: Số thực
bài 12: Số hữu tỉ. Số thực
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
bài xích 1: Đại lượng tỉ trọng thuận
bài bác 2: Đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch
bài bác 3: Hàm số. Khía cạnh phẳng tọa độ
bài 4: Đồ thị hàm số y=ax (a không giống 0)
bài bác 5: Ôn tập chương 2: Hàm số và đồ thị
CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ
bài bác 1: thu thập số liệu, thống kê, tần số
bài bác 2: Bảng tần số của tín hiệu
bài xích 3: Biểu đồ. Số trung bình cùng và kiểu mẫu của tín hiệu
bài bác 4: Ôn tập chương 3: thống kê
CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
bài bác 1: có mang về biểu thức đại số
bài xích 2: quý hiếm của một biểu thức đại số
bài 3: Đơn thức
bài 4: Đơn thức đồng dạng
bài bác 5: Đa thức
bài bác 6: cùng trừ đa thức
bài bác 7: Đa thức một biến đổi
bài xích 8: cộng trừ đa thức một đổi thay
bài 9: Nghiệm của nhiều thức một trở nên
bài bác 10: Ôn tập chương 4: Biểu thức đại số
CHƯƠNG 5: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC, ĐƯỜNG THẲNG song SONG
bài bác 1: nhì góc đối đỉnh
bài 2: hai tuyến phố thẳng vuông góc
bài bác 3: những góc tạo bởi vì một con đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng
bài bác 4: hai đường thẳng tuy nhiên song.Tiên đề Ơ-clit về hai tuyến đường thẳng tuy vậy song
bài bác 5: từ bỏ vuông góc đến song song
bài xích 6: Định lý
CHƯƠNG 6: TAM GIÁC
bài bác 1: Tổng ba góc của một tam giác
bài xích 2: nhị tam giác cân nhau
bài bác 3: trường hợp bằng nhau trước tiên của tam giác cạnh-cạnh-cạnh
bài 4: trường hợp cân nhau thứ nhị của tam giác cạnh-góc-cạnh
bài xích 5: ngôi trường hợp đều bằng nhau thứ tía của tam giác góc-cạnh-góc
bài 6: Tam giác cân nặng
bài bác 7: Định lý Pytago
bài xích 8: các trường hợp cân nhau của tam giác vuông
bài bác 9: Ôn tập chương 6: TAM GIÁC
CHƯƠNG 7: quan tiền HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ vào TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY trong TAM GIÁC
bài 1: dục tình giữa góc cùng cạnh đối diện trong một tam giác
bài bác 2: tình dục giữa con đường vuông góc và mặt đường xiên, con đường xiên với hình chiếu
bài 3: quan hệ giới tính giữa tía cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác
bài bác 4: tính chất ba đường trung con đường của tam giác
bài xích 5: tính chất ba con đường phân giác
bài xích 6: đặc điểm đường trung trực của đoạn thẳng, của tam giác
bài bác 7: đặc thù ba con đường cao của tam giác
bài bác 8: Ôn tập chương 7


Xem thêm: Phi Tiểu Thuyết Là Gì - Tiểu Thuyết Và Phi Hư Cấu Là Gì

*

*

học toán trực tuyến, tìm kiếm kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.