Mục lục

Xem tổng thể tài liệu Lớp 7: trên đây

Xem toàn thể tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 bài bác 8: đặc thù của dãy tỉ số bằng nhau giúp cho bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lý và phải chăng và hòa hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào các môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài bác 8 trang 28: mang lại tỉ lệ thức
*

Hãy so sánh các tỉ số

*
với những tỉ số trong tỉ lệ thức vẫn cho.

Bạn đang xem: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau luyen tap

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài bác 8 trang 29: sử dụng dãy tỉ số bằng nhau để biểu thị câu nói sau: Số học viên của tía lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với các số 8; 9; 10

Lời giải

Ta có: điện thoại tư vấn số học sinh của cha lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là x, y, z (học sinh)

Theo mang thiết gồm dãy tỉ số sau:

*

Bài 54 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm nhị số x và y biết
*
cùng x + y = 16.

Lời giải:

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

*

Bài 55 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm nhì số x, y biết x : 2 = y : (-5) cùng x – y = -7.

Lời giải:

Ta có


*

Bài 56 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm diện tích hình chữ nhật biết rằng tỉ số thân 2 cạnh của chính nó là 2/5 và chu vi là 28m.

Lời giải:

Gọi x (m) là chiều rộng, y (m) là chiều dài (x, y > 0)

Ta bao gồm chu vi hình chữ nhật là 28m

⇒(x+y).2 =28

⇒ x+y =28 :2=14

*
*

Vậy diện tích s hình chữ nhật S = 4.10 = 40 (m2)

Bài 57 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1):
Số viên bi của bố bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ trọng với những số 2 ; 4 ; 5. Tính số viên bi của mỗi các bạn biết rằng bố bạn gồm 44 viên bi.

Lời giải:

Gọi số viên bi của cha bạn Minh, Hùng ,Dũng theo thứ tự là x (viên bi), y (viên bi), z (viên bi).

Số bi của Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với những số 2, 4, 5 tức thị

*
.

Ba các bạn có toàn bộ 44 viên bi tức thị x + y + z = 44.

Theo đặc thù của dãy tỉ số bằng nhau ta có

*

*

Vậy số viên bi của Minh, Hùng, Dũng theo lần lượt là 8, 16, đôi mươi viên bi.


Bài 58 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): nhị lớp 7A và 7B đi lao động trồng cây. Hiểu được tỉ số thân số cây cối được của lớp 7A là 0,8 và lớp 7B trồng nhiều hơn thế nữa 20 cây. Tính số cây từng lớp sẽ trồng.

Lời giải:

Gọi số cây cối được của lớp 7A, 7B thứu tự là x (cây); y (cây).

Xem thêm: Veterans Là Gì - Từ Điển Anh Việt Veteran

Tỉ số thân số cây trồng được của lớp 7A với lớp 7B là 0,8 nghĩa là x : y =0,8 tuyệt

*
.

Lớp 7B trồng nhiều hơn nữa lớp 7A là 20 cây nghĩa là y – x = 20.

Theo tính chất dãy tỉ số bởi nhau

*

Vậy Lớp 7A trồng được 80 cây

Lớp 7B trồng được 100 cây

Bài 59 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): gắng tỉ số giữa các số hữu tỉ bởi tỉ số giữa những số nguyên :

*

Lời giải:


*

*

*

*

Bài 60 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): tìm x trong những tỉ lệ thức sau:

*

Lời giải:

*

*

*

*

Bài 61 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm bố số x, y, z biết
*
với x + y – z = 10

Lời giải:

Theo đề bài bác ta bao gồm :

*

Do đó ta tất cả

*

Áp dụng đặc thù của dãy tỉ số cân nhau ta có:

*

*

Vậy x =16 ; y = 24 ; z =30

Bài 62 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm hai số x, y biết
*
, x.y = 10

Lời giải:

Ta có:

*
(Nhân cả nhì vế của đẳng thức với
*
).

*

TH1 : trường hợp x = -2 ⇒ y = -5

TH2 : giả dụ x = 2 ⇒ y = 5

Bài 63 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): chứng tỏ tỉ lệ thức
*
(a – b ≠ 0, c – d ≠ 0) ta hoàn toàn có thể suy ra tỉ trọng thức
*

Lời giải:

*

Theo tính chất của hàng tỉ số cân nhau ta bao gồm

*

Bài 64 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Số học viên bốn khối 6, 7, 8, 9 tỉ trọng với các số 9, 8, 7, 6. Biết rằng số học viên khối 9 ít hơn số học sinh khối 7 là 70 học tập sinh. Tìm kiếm số học sinh mỗi khối.

Lời giải:

Gọi số học sinh các khối 6,7,8,9 theo lần lượt là x, y, z, t (học sinh)

Số học sinh bốn khối 6 , 7 , 8 , 9 tỉ lệ thành phần với các số 9 ; 8 ; 7 ; 6 nghĩa là :

*

Số học sinh khối 9 thấp hơn số học viên khối 7 là 70 học sinh nghĩa là y – t = 70.