Even with no foreman lớn drive them or supervisor to kiểm tra on them, the ants keep tirelessly at their work.

Bạn đang xem: Tổ trưởng tiếng anh là gì


“Với các kỹ năng mới này, shop chúng tôi có thể đạt được thỏa thuận hợp tác hai mặt cùng hữu dụng khi đàm phán hợp đồng với công ty,” ông Phạm Hữu Trường, tổ trưởng tổ hợp tác và ký kết Hàm Liên 1, Bình Thuận chia sẻ.
“With our new skills, we can come to lớn a win-win solution when negotiating contracts with the company,” said Pham Huu Truong, leader of the mê mẩn Lien 1 farmers’ organization.
Trưởng ban tổ chức Val Wright, fan đã đứng sinh sống hàng người theo dõi đêm đó, mang đến biết, "Màn diễn xuất với ứng khẩu thật xuất xắc vời."
Drama organizer Val Wright, who was in the audience that night, reflected, "The movement và improvisation were excellent.
Các hàng màu hồng biểu thị các trưởng bộ phận tổ chức làm tín đồ hướng dẫn (Ataliqs) và Viziers mang đến Hãn Bukhara.
Pink Rows Signifies progenitor chiefs serving as Tutors (Ataliqs) và Viziers khổng lồ the Khans of Bukhara.
McCallum trước đây là Bộ trưởng ngoại giao (Tổ chức Tài chủ yếu Quốc tế), bộ trưởng cỗ Quốc phòng, cỗ trưởng bộ Cựu chiến binh, và bộ trưởng cỗ Di trú, bạn tị nạn và Quốc tịch.
McCallum has previously been Secretary of State (International Financial Institutions), Minister of National Defence, Minister of Veterans Affairs, & Minister of Immigration, Refugees & Citizenship.
Những tín đồ được xức dầu trẻ con hơn sẽ đứng ra lãnh đạo trong số những năm nhộn nhịp của thập niên 1930, và trong những năm của vậy chiến II tương tự như những năm sôi sục khi tổ chức tăng trưởng.
Younger anointed ones took the lead during the fiery days of the 1930’s & World War II, as well as in the exciting years of growth that followed.
Năm 1977, bà đứng đầu Đoàn đại biểu Costa Rica đến họp báo hội nghị Bộ trưởng phong trào không link (NAM) được tổ chức tại New Delhi, trong lúc đó, vào khoảng thời gian 1994, bà đã chỉ đạo Phái đoàn Costa Rica đến họp báo hội nghị Bộ trưởng nam giới tổ chức trên Indonesia.
In 1977, she headed the Costa Rican Delegation to lớn Ministerial Meeting of the Movement of Non-Aligned Countries (NAM) held in New Delhi, while, in 1994, she headed the Costa Rican Delegation to lớn the nam giới Ministerial Meeting held in Indonesia.
Những người này sẽ cung cấp một Liên trưởng đoàn đồng phục, và cung ứng các hoạt động và sự khiếu nại được các Huynh trưởng ngành tổ chức trong Liên đoàn.
They tư vấn a uniformed Group Scout Leader, and tư vấn the activities & events organised by the section leaders within the group.
Ngày 17 tháng 5 năm 2012, cựu trưởng ban tổ chức giải A-League là Lyall Gorman đang được bửa nhiệm quản lý tịch của câu lạc bộ mới vẫn chưa được đặt tên.
On 17 May 2012, former A-League head Lyall Gorman was appointed Chairman of the as yet unnamed club.
Việc tái tổ chức những bộ trưởng cũng là một đòn nữa giáng vào địa chỉ của Hafizullah Amin; ông mất quyền kiểm soát và điều hành bộ quốc phòng, nội vụ và ASGA.
The reorganisation of ministers was a further blow to Amin"s position; he had lost control of the defence ministry, the interior ministry and the ASGA.
Một số trụ sở chỉ huy cấp dưới mới được thành lập để thỏa mãn nhu cầu sự tăng trưởng và tái tổ chức của Lục quân.
A number of new subordinate command headquarters were formed in response to the growth và reorganisation of the Army.
Tôi gặp mặt họ trực tiếp từ những chuyến du ngoạn trong đời -- thị trưởng, tổ chức phi thiết yếu phủ, học sinh chính trị gia, dân quân, tín đồ từ công ty tờ Hồi Giáo, Thiên Chúa tổng thổng với thâm chí cả phần đông bà nội trợ.

Xem thêm: Root Cause Là Gì ? Kỹ Thuật Phân Tích Nguyên Nhân Gốc Như Thế Nào


I personally met with people from all walks of life -- mayors, NGOs, schoolchildren, politicians, militiamen, people from mosques, churches, the president of the country, even housewives.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M