Giải bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ - Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 9. Phần dưới vẫn hướng dẫn trả lời và lời giải các câu hỏi trong bài xích học. Phương pháp làm đưa ra tiết, dễ hiểu, mong muốn các em học sinh nắm xuất sắc kiến thức bài xích học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A. Vận động khởi động

1. Chúng ta nói đúng tuyệt sai?

Mọi số hữu tỉ mọi viết được dưới dạng phân số $fracab$ cùng với a, b $in$ Z; b $ eq$ 0.

Bạn đang xem: Toán 7 cộng trừ số hữu tỉ

Trả lời: 

Bạn nói đúng. Bởi số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số $fracab$ với a, b $in$ Z; b $ eq$ 0.

2. Lập các số hữu tỉ bởi nhau

Sử dụng những số sau để tạo thành thành những số hữu tỉ bởi nhau: 2; 4; 6; 3.

Trả lời:

Các cặp số hữu tỉ đều bằng nhau là: $frac24$ cùng $frac36$; $frac42$ và $frac63$; $frac23$ cùng $frac46$; $frac64$ và $frac32$.

B. Vận động hình thành con kiến thức

1. "Tìm giải thưởng toán học gắng giới"

Điền kết quả các phép tính tương thích vào nơi chấm bên dưới đây. Tiếp nối viết những chữ tương xứng với những số kiếm được vào những ô vuông sống hàng bên dưới cùng, em sẽ hiểu rằng tên của phần thưởng toán học nhưng giáo sư Ngô Bảo Châu giành được vào khoảng thời gian 2010.

S. $frac-139$ + $frac-152$ = ... E. $frac-69$ + $frac-1216$ = ... L. $frac-25$ - $frac-311$ = ...

F. $frac-512$ + 0,75 = ... I. 3,5 - $frac-27$ = ... D. $frac-34$ + 0 = ...

$frac13$ -1$frac512$ $frac-34$

      

$frac5314$ $frac-755$ $frac-7156$

Trả lời:

S. $frac-139$ + $frac-152$ = $frac-4156$ + $frac-3156$ = $frac(-4) + (-3)156$ = $frac-7156$

E. $frac-69$ + $frac-1216$ = $frac-23$ + $frac-34$ = $frac-812$ + $frac-912$ = $frac(-8) + (-9)12$ = $frac-1712$ = -1$frac512$ 

L. $frac-25$ - $frac-311$ = $frac-2255$ - $frac-1555$ = $frac(-22) - (-15)55$ = $frac-755$

F. $frac-512$ + 0,75 = $frac-512$ + $frac34$ = $frac-512$ + $frac912$ = $frac(-5) + 912$ = $frac412$ = $frac13$

I. 3,5 - $frac-27$ = $frac72$ - $frac-27$ = $frac4914$ - $frac-414$ = $frac49 - (-4)14$ = $frac5314$

D. $frac-34$ + 0 = $frac-34$

Như vậy, phần thưởng toán học mà giáo sư Ngô Bảo Châu giành được năm 2010 là FIELDS.

Xem thêm: Ngành Công Nghệ May Là Gì ? Việc Làm Lương Cao Trong Tầm Tay

2. Tìm x, biết: x - $frac12$ = -$frac23$; $frac27$ - x = - $frac34$. 

Trả lời:

x - $frac12$ = -$frac23$ $Rightarrow$ x = -$frac23$ + $frac12$ $Rightarrow$ x = -$frac46$ + $frac36$ $Rightarrow$ x = $frac-4 + 36$ $Rightarrow$ x = $frac-16$;

$frac27$ - x = - $frac34$ $Rightarrow$ x = $frac27$ + $frac34$ $Rightarrow$ x = $frac828$ + $frac2128$ $Rightarrow$ x = $frac8 + 2128$ $Rightarrow$ x = $frac2928$.