Giải bài 3: Nhân, phân chia số hữu tỉ - Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 12. Phần dưới đang hướng dẫn vấn đáp và câu trả lời các câu hỏi trong bài học. Biện pháp làm đưa ra tiết, dễ hiểu, hy vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài xích học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A. Vận động khởi động 

Chọn các cặp số để sinh sản thành những tích có tác dụng là $frac73$: $frac72$; $frac-16$; $frac23$; $frac115$; $frac-67$.

Bạn đang xem: Toán 7 nhân chia số hữu tỉ

Trả lời:

Cặp số tất cả tích là $frac73$: $frac72$ cùng $frac23$.

B. Chuyển động hình thành kiến thức

1. Điền vào ô trống các hiệu quả qua hoạt động của người sản phẩm “chức năng nhân” sau 

*

Trả lời: 

$frac218$.$frac57$ = $frac21.58.7$ = $frac3.58$ = $frac158$;

$frac-47$.$frac57$ = $frac(-4).57.7$ = $frac-2049$;

$frac195$.$frac57$ = $frac19.55.7$ $frac197$.

2. Tính

a) $frac49$.$frac-38$.$frac49$; b) $frac-25$.$frac711$ - $frac711$.$frac35$

Trả lời: 

a) $frac49$.$frac-38$.$frac49$ = $frac4.(-3).99.8.4$ = $frac-38$;

b) $frac-25$.$frac711$ - $frac711$.$frac35$ = $frac711$. ($frac-25$ - $frac35$) = $frac711$.(-$frac55$) = $frac711$.(-1) = -$frac711$.


B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị


C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 14 toán VNEN 7 tập 1

Tính

a) $frac54$.$frac-127$; b) $frac-43$:$frac139$; c) $frac-57$. $frac493$: $frac7-6$; d) (-$frac925$):6.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 14 toán VNEN 7 tập 1

a) ($frac-511$). $frac715$. ($frac11-5$). (-30); b) ($frac1112$ : $frac3316$). $frac35$; c) (-$frac59$). $frac311$ + (-$frac1318$). $frac311$.


=> Xem lí giải giải

Câu 3: Trang 14 toán VNEN 7 tập 1

Chọn câu vấn đáp đúng

a) kết quả phép tính $frac74$:($frac23$ - $frac54$).$frac-14$ là

(A) $frac43$; (B) $frac34$; (C) $frac-34$; (D) $frac4-3$.

b) giá trị của x thỏa mãn đẳng thức -$frac23$.x = $frac45$ là

(A) $frac65$; (B) -$frac56$; (C) -$frac65$; (D) $frac56$.


=> Xem giải đáp giải

Câu 4: Trang 14 toán VNEN 7 tập 1

Tính

a) $frac-715$.$frac58$.$frac15-7$.(-16); b) (-$frac12$).3$frac15$ + (-$frac12$).(-2$frac15$).


=> Xem giải đáp giải

D. E. Chuyển động vận dụng với tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 15 toán VNEN 7 tập 1

Tính cực hiếm của mỗi biểu thức A, B, C, D rồi sắp đến xếp kết quả tìm được theo sản phẩm tự tăng dần:

A = $frac54$.(5 - $frac43$).(-$frac111$); B = $frac34$:(-12).(-$frac23$);

C = $frac54$:(-15).(-$frac23$); D = (-3).($frac23$ - $frac54$):(-7).


=> Xem lý giải giải

Câu 2: Trang 15 toán VNEN 7 tập 1

Tìm x $in$ Q, biết rằng:

a) $frac1112$ - ($frac25$ + x) = $frac23$; b) $frac34$ + $frac14$ : x = $frac23$. 


=> Xem gợi ý giải

Câu 3: Trang 15 toán VNEN 7 tập 1

Điền số hữu tỉ thích hợp vào các ô trống trong hình tháp dưới đây theo quy tắc đã chỉ ra

*


=> Xem lí giải giải

Từ khóa tra cứu kiếm google:


giải bài xích 3: nhân, phân tách số hữu tỉ, nhân, phân chia số hữu tỉ trang 12 vnen toán 7, bài bác 3 sách vnen toán 7 tập 1, giải sách vnen toán 7 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Xem thêm: Bài Tập Toán Lớp 7 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án, Bài Tập Toán 7 Chương 1


Giải các môn học tập khác


Giải sách giáo khoa lớp 7


Soạn văn 7 tập 1
Soạn văn 7 tập 2
Soạn văn 7 tập 1 giản lược
Soạn văn 7 tập 2 giản lược
Toán 7 tập 1
Toán 7 tập 2
Giải sgk trang bị lí 7
Giải sgk sinh học tập 7
Giải sgk GDCD 7
Giải sgk địa lí 7
Tiếng Anh 7
Lịch sử 7

Trắc nghiệm lớp 7


Trắc nghiệm ngữ văn 7
Trắc nghiệm toán 7
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 7
Trắc nghiệm sinh học tập 7
Trắc nghiệm giờ Anh 7
Trắc nghiệm Địa lí 7
Trắc nghiệm GDCD 7
Trắc nghiệm thứ lí 7
Văn mẫu lớp 7
Tập phiên bản đồ địa lí 7

Giải VNEN lớp 7


VNEN ngữ văn 7 tập 1
VNEN ngữ văn 7 tập 2
VNEN văn 7 tập 1 giản lược
VNEN văn 7 tập 2 giản lược
Toán VNEN 7 tập 1
Toán VNEN 7 tập 2
Tiếng anh 7 VNEN Tập 1
Tiếng anh 7 VNEN Tập 2
Tiếng anh 7 VNEN
VNEN công nghệ 7
VNEN GDCD 7
Khoa học tự nhiên và thoải mái 7
Khoa học tập xã hội 7

Bình luận


PHẦN ĐẠI SỐ

Chương I: Số hữu tỉ - số thực


Bài 1: Tập vừa lòng Q những số hữu tỉ
Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Bài 3: Nhân, phân tách số hữu tỉ
Bài 4: giá bán trị tuyệt vời của một trong những hữu tỉ
Bài 5: Cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phân
Bài 6: Lũy quá của một số hữu tỉ
Bài 7: tỉ trọng thức
Bài 8: đặc thù của dãy tỉ số bởi nhau
Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn.
Bài 10: làm cho tròn số
Bài 11: Số vô tỉ
Bài 12: Số thực
Bài 13: Ôn tập chương I

Chương II: Hàm số với đô thị


Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Bài 2: một trong những bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Bài 3: Đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch
Bài 4: một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
Bài 5: Hàm số
Bài 6: mặt phẳng tọa độ
Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax (a không giống 0)
Bài 8: Ôn tập chương II

PHẦN HÌNH HỌC

Chương I: Đường thằng vuông góc, đường thẳng song song


Bài 1: hai tuyến phố thẳng vuông góc, hai đường thẳng tuy vậy song
Bài 2: tiên đề Ơ-clit về hai tuyến đường thẳng song song
Bài 3: quan hệ nam nữ giữa tính vuông góc với tính tuy vậy song của hai đường thẳng
Bài 4: Luyện tập
Bài 5: Định lí
Bài 6: Tổng ba góc của một tam giác
Bài 7: Ôn tập chương I

Chương II: Tam giác


Bài 1: nhì tam giác bằng nhau
Bài 2: ngôi trường hợp bằng nhau cạnh – cạnh – cạnh
Bài 3: trường hợp bằng nhau cạnh - góc - cạnh
Bài 4: trường hợp đều bằng nhau góc – cạnh – góc
Bài 5: Tam giác cân – Tam giác đều
Bài 6: Định lý Py-ta-go
Bài 7: Luyện tập
Bài 8: các trường hợp đều bằng nhau của tam giác vuông
Bài 9: thực hành ngoài trời về tam giác, tam giác bằng nhau
Bài 10: Ôn tập chương II
*

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com