Giải bài tập Toán 7 Ôn tập chương I Số hữu tỉ, số thực trang 48, 49, 50 được thpt Nguyễn Đình Chiểu tổng hợp đưa ra tiết, chính xác, đầy đủ nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 7.

Với tư liệu này vẫn giúp chúng ta lớp 7 bao gồm thêm nhiều tứ liệu tham khảo, ôn luyện và nắm rõ hơn kỹ năng trên lớp. Hình như các bạn đọc thêm Bộ đề chất vấn 1 huyết Đại số 7 chương 1. Nội dung chi tiết mời các bạn theo dõi nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Toán 7 ôn tập chương 1

Bạn đã xem: Giải Toán 7 – Ôn tập chương I


Bài 96 (trang 48 – SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Thực hiện tại phép tính (bằng cách hợp lý nếu gồm thể):

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*


a)

*

*

= 1 + 0,5 + 1

= 2,5

b)

*

*

*

*

*

c)

*

*

*

= 0

d)

*

*

*

*

*


Bài 97 (trang 49 – SGK Toán lớp 7 Tập 1)

a) (−6,37.0,4).2,5; ‘>(−6,37 . 0,4) . 2,5;

b) (−0,125).(−5,3).8; ‘>(−0,125) . (−5,3) . 8

c) (−2,5).(−4).(−7,9); ‘>(−2,5) . (−4) . (−7,9);

(−2,5).(−4).(−7,9); ‘>d) (-0,375) .

*
. (-2)2


a) (−6,37.0,4).2,5 ‘>(−6,37 . 0,4) . 2,5

=−6,37.(0,4.25) ‘> = −6,37 . (0,4 . 25)

=−6,37.1 ‘> = −6,37 . 1

=−6,37 ‘> = −6,37

b) (−0,125).(−5,3).8 ‘>(−0,125) . (−5,3)

=(−5,3).(−0,125.8) ‘> = (−5,3) . (−0,125 . 8)

=−1.(−5,3) ‘> = −1 . (−5,3)

=5,3 ‘> = 5,3

c) (−2,5)(−4).(−7,9) ‘>(−2,5)(−4) . (−7,9)

=<(−2,5).(−4)>.(−7,9) ‘> = <(−2,5) . (−4)> . (−7,9)

=10.(−7,9) ‘> = 10 . (−7,9)

=−79 ‘> = −79

=−79 ‘>d) =−79 ‘>

*

=−79 ‘>

*

=−79 ‘>

*

=−79 ‘>

*

=−79 ‘>

*

=12+1 ‘> = 12 + 1

=13 ‘> = 13


Bài 98 (trang 49 – SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Tìm x biết:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*


Xem gợi ý đáp án
Đáp án…

a)

*

*

*

*

Vậy

*

Bài 99 (trang 49 – SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Tính giá bán trị của các biểu thức sau:

P =

*

Q =

*


Xem gợi ý đáp án

P.

*

*

*

*

*

Q

*

*

*

*

= −1,624 : (−7)

= 0,232


Bài 100 (trang 49 – SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Mẹ chúng ta Minh gửi tiết kiệm 2 ‘>22 triệu đ theo thể thức “có kì hạn 6 ‘>66 tháng”. Hết thời hạn 6 tháng bà bầu bạn Minh được lĩnh cả vốn lẫn lãi là 2 062 400đ. Tính lãi suất vay hàng tháng của thể thức gửi tiết kiệm chi phí này.


Xem lưu ý đáp án

Tiền lãi 6 tháng là:

2062400–2000000=62400(đ) ‘>2062400 – 2000000 = 62400(đ)

Tiền lãi một tháng là:

62400:6=10400(đ) ‘>62400 : 6 = 10400(đ)

Lãi suất hàng tháng:

10400:2000000=0,0052=0,52 ‘>10400 : 2000000 = 0,0052 = 0,52%


Bài 101 (trang 49 – SGK Toán lớp 7 Tập 1)

a) |x|=2,5; ‘>|x| = 2,5;

b) |x|=−1,2 ‘>|x| = −1,2

c) |x|+0,573=2; ‘>|x|+0,573 = 2;

d)

*
 


Xem gợi nhắc đáp án

a) |x|=2,5⇒x=2,5 ‘>|x| = 2,5⇒x = 2,5 hoặc x=−2,5 ‘>x = −2,5

b) |x|=−1,2 ‘>|x| = −1,2

Vì |x|≥0 ‘>|x| ≥ 0 cùng −1,20 ‘>−1,2 0

Do đó không tồn tại giá trị như thế nào của x∈R ‘>x∈Rx∈R nhằm |x|=−1,2 ‘>|x| = −1,2

c) |x|+0,573=2 ‘>|x| + 0,573 = 2

⇒|x|=2−0,573=1,427 ‘>⇒|x| = 2 − 0,573 = 1,427

⇒x=1,427 ‘>⇒x = 1,427 ⇒hoặc x=−1,427 ‘>x= −1,427

x=−1,427 ‘>d)

*

x=−1,427 ‘>

*

x=−1,427 ‘>

*
x=−1,427 ‘>hoặc
*

x=−1,427 ‘>+ cùng với x=−1,427 ‘>

*

x=−1,427 ‘>+ Với;

*


Bài 102 (trang 50 – SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Từ tỉ lệ thành phần thức

*
*
 hãy suy ra những tỉ lệ thức sau:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

e)

*

f)

*


Xem gợi ý đáp án

Ta có:

*

Áp dụng đặc thù dãy tỉ số bởi nhau, ta có:

*

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

e) Từ hiệu quả của câu c ta có:

*

f) Từ tác dụng của câu d, ta có:

*

*Lưu ý: Từ dãy tỉ số bằng nhau

*
ta suy ra:
*


Bài 103 (trang 50 – SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Theo vừa lòng đồng nhị tổ cấp dưỡng chia lãi cùng nhau theo tỉ lệ 3:5. ‘>3:5. Hỏi mỗi tổ được chia bao nhiêu nếu tổng thể lãi là 1280000 ‘>1280000 đồng?


Xem lưu ý đáp án

Gọi số chi phí lãi mỗi tổ được phân tách là x, y.

Theo đề bài bác ta có:

*

Áp dụng đặc điểm dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

*

Do đó: a = 4800000; b = 8000000

Vậy tổ thứ nhất được phân chia lãi 4,8 triệu đ và tổ thiết bị hai được phân chia lãi 8 triệu đồng.


Bài 104 (trang 50 – SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Một shop có tía tấm vải tổng cộng 108m ‘>108m. Sau khoản thời gian bán đi 12 ‘>

*
 tấm đồ vật nhất, 23 ‘>
*
 tấm lắp thêm hai với 34 ‘>
*
 tấm thứ bố thì số mét vải còn lại ở bố tấm bởi nhau. Tính chiều lâu năm mỗi tấm vải lúc đầu?


Xem gợi ý đáp án

Gọi x,y,z ‘>x,y,z (mét) lần lượt là chiều lâu năm của cha tấm vải thời gian đầu.

Sau khi phân phối 12 ‘>

*
tấm vải thiết bị nhất, chiều dài còn sót lại là
*

Sau khi bán

*
tấm vải đồ vật nhất, chiều dài còn sót lại là
*

Sau khi chào bán

*
tấm vải sản phẩm công nghệ nhất, chiều dài sót lại là
*

Theo bài bác ra ta có:

*

Áp dụng đặc thù dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

*

⇒ ‘>⇒ x=24; ‘>x = 24; y=36; ‘>y = 36; z=48 ‘>z = 48

Vậy chiều lâu năm mỗi tấm vải thuở đầu là 24 mét, 36 mét, 48 mét.


Bài 105 (trang 50 – SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Tính giá bán trị những biểu thức sau:

a)

*

b)

*


Xem gợi nhắc đáp án

a)

*

b)

*


Đăng bởi: thpt Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: tư liệu Lớp 7


*
thptedingsport.net Send an email một tuần trước
0 3 phút
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger nội dung via email Print
*

thptedingsport.net


Bài viết ngay sát đây


Thông bốn 12/2020/TT-BTC


10 tiếng trước

Bài thơ Sau phút phân tách ly


10 tiếng trước

Phương pháp giải những dạng toán siêng đề số hữu tỉ, số thực


11 tiếng trước

Giải Toán 7 bài 7: tỉ lệ thành phần thức


11 giờ trước

Giải Toán 7 bài xích 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)


12 tiếng trước

Giải Toán 7 Ôn tập chương II


12 giờ trước

Giải Toán 7 bài bác 5: Lũy vượt của một trong những hữu tỉ


12 giờ trước

Giải Toán 7 bài xích 8: những trường hợp cân nhau của tam giác vuông


13 giờ trước

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường cần được khắc ghi *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình để mắt tới này cho lần phản hồi kế tiếp của tôi.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Excitation Là Gì, Excitation Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt


Check Also
Close
Chuyên mục
Bài viết new nhất
moet.edu.vn


Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to đứng top button
Close
kiếm tìm kiếm cho:
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Recent Posts


Recent Comments


Không có phản hồi nào nhằm hiển thị.
Close
công dụng tìm kiếm đến
Close
Log In
Forget?
Remember me Log In

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!


nhiều người đang dùng trình ngăn quảng cáo!