Giải bài xích Ôn tập chương 2 hình 7: bài xích 67 trang 140; Bài 68, 69, 70, 71, 72 ,73 trang 141 SGK Toán 7 tập 1. Bài xích ôn tập chương II hình học tập lớp 7: Tam giác.

Bạn đang xem: Toán 7 ôn tập chương 2 hình học

Các kiến thức và kỹ năng cần ghi nhớ chương 2:

Tổng tía góc vào Δ.Các trường hợp đều bằng nhau của nhị Δ.Các tam giác đặc biệt: Δcân, Δđều, tam giác vuông.Định lý PiTaGo.Các trường hợp đều nhau của Δvuông.

Bài 67.Điền dấu “X” vào địa điểm trống (…) một cách tương thích nhất

CâuĐúngSai
1. Vào mộtΔ, góc bé dại nhất là ∠nhọn
2. Vào một Δ, có ít nhất là hai ∠nhọn
3.Trong một Δ, góc lớn nhất là ∠tù
4. Trong một Δuông, hai ∠nhọn bù nhau
5. Nếu ∠A là ∠đáy của một Δcân thì ∠A 0 … …
6. Trường hợp ∠A là ∠ở đỉnh của một Δ thì ∠A 0 … …

Đáp án bài xích 67:

CâuĐúngSai
1. Vào một Δ, ∠nhỏ độc nhất vô nhị là ∠nhọnX
2. Vào mộtΔ, có ít nhất là nhị ∠nhọnX
3.Trong một Δ, ∠lớn nhất là ∠tùX
4. Trong một Δvuông, nhị ∠ nhọn bù nhauX
5. Nếu như ∠A là ∠đáy của một Δcân thì ∠A 0 X …
6. Ví như ∠A là ∠ở đỉnh của mộtΔcân thì ∠A 0 … X

Bài 68. Các tính chất tiếp sau đây được suy ra trực tiếp từ định lí nào?

a) Góc kế bên của một tam giác bởi tổng hai góc trong ko kề với nó.

b) vào một Δvuông, nhị góc nhọn phụ nhau.

c)Trong một Δđều, các góc bằng nhau.

d) Nếu mộtΔ có cha góc đều nhau thì kia l àΔđều.

Đáp án bài bác 68: Các đặc thù a), b) được suy ra từ định lí: TỔNG bố GÓC CỦA MỘTΔ BẰNG 1800

c) được suy ra trường đoản cú định lí: TRONG MỘTΔCÂN, hai GÓC Ở ĐÁY BẰNG NHAU

d) được suy ra tự định lí: NẾU MỘT Δ CÓ hai GÓC BẰNG NHAU THÌ Δ ĐÓ LÀ ΔCÂN

Bài 69 trang 141. Cho điểm A nằm đi ngoài đường thẳng a. Vẽ cung tròn chổ chính giữa A giảm đường trực tiếp a sống B và C. Vẽ những cung tròn trọng điểm B và C tất cả cùng cung cấp kính làm sao cho chúng cắt nhau tại một điểm không giống A, gọi điểm này là D. Hãy lý giải vì sao AD vuông góc với đường thẳng a.

Đáp án và lý giải giải bài bác 69:

*

*) Trường hợp D với A nằm khác phía so với a (chứng minh tương tự).

Vì cung tròn trung tâm A giảm a ở B với C buộc phải AB = AC. Mặt khác cung vai trung phong B và C có cùng nửa đường kính cắt nhau trên D phải DB = DC.

Xét ΔABD cùng ΔACD bao gồm :AB = AC (gt)BD = CD (gt)AD là cạnh chungΔABD = ΔACD (c.c.c) ⇒∠A1 = ∠A2  (góc tương ứng)

Xét ΔAHB và ΔAHC có:AB = AC (gt)∠A1 = ∠A2 (c/m trên)AH là cạnh chung⇒ ΔAHB = ΔAHC (c.g.c)⇒∠AHB = ∠AHC (góc tương ứng)Mà ∠AHB +∠AHC = 1800 ( 2 góc kề bù )⇒ ∠AHB = ∠AHC = 900⇒ AD ⊥ a

*) Trường thích hợp D và A nằm cùng phía đối với a (chứng minh tương tự).

*

Bài 70 trang 141 Toán 7 tập 1. Cho ΔABC cân nặng tại A. Bên trên tia đối của tia BC lấy điểm M, trên tia đối của tia CB mang điểm N sao cho BM = CN.a) hội chứng minh: ΔAMN là Δcân.b) Kẻ bảo hành ⊥ AM (H ∈ AM),kẻ ông chồng ⊥ AN (K ∈ AN). Bệnh minh: bảo hành = CKc) chứng minh : AH = AKd) hotline O là giao điểm của HB và KC.ΔOBC là tam giác gì? do sao?e) lúc ∠BAC = 600và BM = cn =BC, hãy tính số đo những góc của ΔAMN và xác minh dạng của ΔOBC.

Đáp án:

*

*
Hình vẽ những câu bài bác 70

a) ΔABC cân nặng tại A ⇒ ∠ABC = ∠ACB⇒∠ABM = ∠ACN (vì ∠ABC + ∠ABM = ∠ACB + ∠ACN = 1800)Xét ΔABM cùng ΔACN có:AB = AC (gt); ∠ABM = ∠ACN (cmtrên); MB = NC (gt)⇒ ΔABM = ΔACN (c.g.c)⇒ AM = AN (Cạnh tương ứng)⇒ ΔAMN cân nặng tại A

b) Xét ΔHBM với ΔKCN có:∠H = ∠K (=900)MB = NC (gt)∠HMB = ∠KNC (ΔAMN cân ở A)⇒ ΔHBM = ΔKCN (Cạnh huyền – góc nhọn)⇒ HB =KC (Cạnh tương ứng)


c) Ta có AM = AN (1) (ΔAMN cân nặng ở A)HM = KN (2) (ΔHBM = ΔKCN)Từ (1) và (2) suy ra AM – HM = AN -KN xuất xắc AH = AK

d) Ta gồm ∠B2 = ∠C2 (ΔHBM = ΔKCN)

∠B3 = ∠B2 (Đối đỉnh)

∠C3 = ∠C2 (Đối đỉnh)

⇒ ∠B3 = ∠C3 ⇒ ΔBOC cân ở O

e)

+) ΔABC cân gồm ∠BAC = 600 ⇒ ΔABC phần nhiều ⇒ ∠B1 =600

Có ΔABM cân (Vì AB = BM = BC)

⇒ ∠M = ∠B1/2= 600/2 =300 (T/c góc ngoại trừ tam giác)

⇒ ∠N = 300 (ΔAMN cận tại A)

⇒ ∠MAN = 1800 – (300 +300) = 1200

+) Xét ΔBHM gồm ∠H = 900, ∠M = 300 ⇒ ∠B2 =900 – ∠M = 900 – 300 =600

⇒ ∠B3 =600 (Do ∠B2 và ∠B3 đối đỉnh)

Mà ΔBOC là Δcân cần Δ BOC là Δđều.

Bài 71. ΔABC trên giấy kẻ ô vuông (h.151) là Δ gì? bởi vì Sao?

*

Cách 1:


ΔAHB = ΔCKA (c.g.c)

⇒AB = CA, ∠BAH = ∠ACK

Ta lại sở hữu ∠ACK + ∠CAK = 900

nên ∠BAH + ∠CAK = 900

Do kia ∠BAC = 900

Vậy ΔABC là Δvuông cân nặng tại A.

Cách 2:

Gọi độ lâu năm của từng cạnh ô vuông là 1. Theo đinhj lý pitago:

AB2 = 22 +32 =4 +9 =13

AC2= 22+ 32 =4 +9 =13

BC2 =12 +52 =1 +15 =26

Do BC2 = AB2 +AC2

nên ∠BAC = 900 (Đl pitago đảo)

Do AB2 = AC2 cần AB = AC. Vậy ΔABC là Δvuông cân.

Bài 72. Đố vui: Dũng đố cường sử dụng 12 que diêm đều nhau để xếp thành:a) Một Δđều;b) Một Δcân mà lại không đều;c) Một Δvuông.Em hãy giúp Cường giữa những trường đúng theo trên.

Đáp án: a) Xếp Δđều: Xếp Δ với mỗi cạnh là tứ que diêm.

b) Một Δ cân mà ko đều: 2 cạnh bên 5 que diêm, cạnh đáy 2 que.

Xem thêm: Toán 7 Cộng Trừ Số Hữu Tỉ - Giải Vnen Toán 7 Bài 2: Cộng, Trừ Số Hữu Tỉ

c) Xếp Δvuông: Xếp Δ có các cạnh thứu tự là ba, tứ và năm que diêm. (Cạnh huyền 5 que diêm, 2 cạnh bên lần lượt là 3,4 que diêm).

Bài 73 trang 141 – Ôn tập chương 2

Đố : trên hình 152, một cầu trượt bao gồm đường lên ba dài 5m, độ dài AH là 3m, độ dài BC là 10m và CD là 2m. Chúng ta Mai nói rằng mặt đường trượt tổng số ACD vội vàng hơn nhị lần đường lên BA. Bạn Vân nói rằng điều ấy không đúng. Ai đúng, ai không đúng ?

*