Giải VNEN toán 7 bài bác 4: Đa thức - Sách trả lời học Toán 7 tập 2 trang 41. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ phía dẫn vấn đáp và giải các bài tập trong bài học. Cách giải bỏ ra tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học viên nắm xuất sắc kiến thức.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


B. Chuyển động hình thành kiến thức

1. A) thực hiện theo yêu cầu

Xem hình 4 rồi viết biểu thức đại số biểu thị diện tích của hình tạo vị một tam giác vuông cùng hai hình vuông dựng về phía ngoại trừ trên nhị cạnh góc vuông x, y của tam giác đó.

Bạn đang xem: Toán 7 tập 2 bài 4

*

Trả lời:

Diện tích hình tam giác: $ frac12$xyDiện tích hình vuông vắn có cạnh x : x2Diện tích hình vuông vắn có cạnh y : y2

=> diện tích s hình 4 là : $ frac12$xy + x2 + y2.

c) Viết một đa thức tất cả hai biến hóa x, y và chỉ rõ các hạng tử của nhiều thức đó.

Trả lời:

Đa thức hai biến: 3x2 + 2xy - $frac34 $xy2Đa thức bên trên có bố hạng tử là : 3x2 ; 2xy với - $frac34 $xy2

2. A) mang đến đa thức A = -2x2y3 – xy + 3x2y3 -13 +$frac23 $xy - $frac17$x -1.

Viết những hạng tử của đa thức A.Chỉ rõ những đơn thức đồng dạng trong những hạng tử của đa thức A.Thực hiện tại phép cộng các đơn thức đồng dạng của đa thức A.

Trả lời:

Các hạng tử của đa thức A là: -2x2y3 ; – xy ; 3x2y3 ; -13 +; $frac23 $xy ; - $frac17$x ; -1.

Các đối kháng thức đồng dạng trong đa thức A là:

-2x2y3 cùng 3x2y3– xy với $frac23 $xy-13 với -1

A = -2x2y3 – xy + 3x2y3 -13 +$frac23 $xy - $frac17$x -1

A = (-2x2y3 + 3x2y3) + (– xy + $frac23 $xy) - $frac17$x + (-13 -1)

A = x2y - $-frac13 $xy - $frac17$x -14

c) Thu gọn đa thức sau

Q = 7x2y – 2xy + $frac12 $x2y –xy + 11xy - $frac13 $x + $frac13 $ + $frac23 $x - $frac16 $

Trả lời:

Q = (7x2y + $frac12 $x2y) + (– 2xy –xy + 11xy)+ (- $frac13 $x + $frac23 $x ) + ($frac13 $ - $frac16 $)

Q = $frac152 $x2y +8xy + $frac13 $x + $frac16 $

3. A) mang lại đa thức M = x2y5 – xy4 + y6 + 1

Viết các hạng tử của nhiều thức M và chứng minh bậc của các hạng tử đó.Chỉ rõ bậc cao nhất trong những bậc của các hạng tử của đa thức M.

Xem thêm: Brc Là Gì ? Cấu Trúc Tổng Quan Và Vai Trò Khi Áp Dụng Những Câu Hỏi Thường Gặp Về Tiêu Chuẩn Brc

Trả lời:

Các hạng tử của nhiều thức M là:x2y5 gồm bậc là 7– xy4 có bậc là 5y6 bao gồm bậc là 61 bao gồm bậc là 0Bậc cao nhất trong những bậc của những hạng tử của đa thức M là 7.Bậc của đa thức M là 7

c) triển khai theo yêu thương cầu

Tìm bậc của nhiều thức H = -5x6 - $ frac12$x3y - $ frac34$xy2 + 5x6 + 11Viết một đa thức có ba biến là x, y, z và bao gồm bậc là 6.

Trả lời: