Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: trên đây

Bài 4: Số trung bình cộng

Bài 16 (trang trăng tròn SGK Toán 7 tập 2): Quan giáp bảng “tần số” (bảng 24) và cho thấy thêm có cần dùng số trung bình cộng làm cho “đại diện” cho tín hiệu không? do sao?
Giá trị (x) 2 3 4 90 100
Tần số (n) 3 2 2 2 1 N = 10

Lời giải:

Ta gồm số vừa phải cộng của các giá trị trong bảng là:

*

Trong trường vừa lòng này không nên dùng số trung bình cùng làm đại diện thay mặt cho tín hiệu vì các giá trị của tín hiệu chênh lệch so với nhau vượt lớn.

Bài 4: Số trung bình cộng

Bài 17 (trang 20 SGK Toán 7 tập 2): Theo dõi thời hạn làm một việc (tính bằng phút) của 50 học tập sinh, cô giáo lập được bảng 25:
Thời gian (x) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tần số (n) 1 3 4 7 8 9 8 5 3 2 N = 50

Bảng 25

a) Tính số vừa đủ cộng.

Bạn đang xem: Toán 7 tập 2 trang 20

b) tra cứu mốt của dấu hiệu.

Lời giải:

a) Số trung bình cộng về thời gian làm một bài toán của 50 học sinh.

*

b) Tần số lớn nhất là 9, quý giá ứng cùng với tần số 9 là 8. Vậy kiểu mẫu của vết hiệu: Mo = 8 (phút).

Bài 4: Số vừa phải cộng

Bài 18 (trang 21 SGK Toán 7 tập 2): Đo chiều cao của 100 học sinh (đơn vị đo: cm) và được công dụng theo bảng 26:

*

a) Bảng này có gì khác so với gần như bảng “tần số” vẫn biết?

b) Ước tính số trung bình cùng trong trường phù hợp này.

(Hướng dẫn:

– Tính số trung bình cộng của từng khoảng. Số đó chính là trung bình cùng của giá chỉ trị lớn số 1 và nhỏ tuổi nhất của khoảng. Ví dụ: trung bình cộng của khoảng chừng 110 – 120 là 115.


– Nhân các số trung bình cộng vừa kiếm được với các tần số tương ứng.

– tiến hành tiếp quá trình theo quy tắc sẽ học.)

Lời giải:

a) Bảng này còn có khác so với bảng tần số vẫn học.

Các giá trị khác nhau của đổi thay lượng được “phân lớp” trong những lớp rất nhiều nhau (10 đơn vị) mà bên cạnh riêng từng giá trị khác nhau.

Xem thêm: Giải Bài 31 Sgk Toán 8 Tập 2 Trang 23 Sgk Toán 8 Tập 2, Giải Bài 31 Trang 23

b) Số trung bình cộng

Để tiện thể việc giám sát và đo lường ta kẻ sản xuất sau cột chiều cao là cột số trung bình cùng của từng lớp: sau cột tần số là cột tích giữa trung bình cộng.


*

(Nếu bao gồm bạn vướng mắc là lý do lại dành được số liệu làm việc cột Trung bình cùng ở mỗi lớp. Đó là vì ta lấy tổng độ cao đầu + chiều cao cuối của từng lớp, tiếp nối chia đến 2. Ví dụ: (110 + 120)/2 = 115)

Bài 4: Số trung bình cộng

Bài 19 (trang 22 SGK Toán 7 tập 2): Số khối lượng (tính bằng kilôgam) của 120 em của một trường mẫu mã giáo ở thành phố A được lưu lại trong bảng 27:

*