Lúc(6) giờ đồng hồ sáng, một xe máy xuất hành từ(A) nhằm đến(B.) Sau đó(1) giờ, một ô tô cũng khởi hành từ(A) đến(B) với tốc độ trung bình to hơn vận tốc trung bình của xe pháo máy(20km/h.) Cả hai xe mang lại B đôi khi vào lúc(9) giờ(30) phút sáng cùng ngày. Tính độ nhiều năm quãng đường(AB) và gia tốc trung bình của xe máy.
Bạn đang xem: Toán 8 bài 37 trang 30

Hướng dẫn:Các bước giải bài bác toán bằng phương pháp lập phương trình:Bước 1:Lập phương trình- lựa chọn ẩn số với đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số:- Biểu diễn các đại lượng không biết theo ẩn và các đại lượng sẽ biết- Lập phương trình biểu hiện mỗi liên hệ giữa chúngBước 2:Giải phương trìnhBước 3:Trả lời: bình chọn xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào vừa lòng điều khiếu nại của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận.

Gọi(x ,(km)) là độ nhiều năm quãng đường(AB ,(x > 0))Thời gian từ(6) giờ tạo sáng đến(9) giờ(30) phút cùng trong ngày là(3,5) giờ. Vậy xe trang bị đi quãng đường(AB) hết(3,5) giờ và xe hơi đi hết( 3,5) giờ(-1) giờ(= 2,5) giờ.(Rightarrow)Vận tốc trung bình của xe thứ là(dfracx3,5 = dfrac2x7, (km/h) )Vận tốc vừa đủ của ô tô là:(dfracx2,5 = dfrac2x5, (km/h))Theo đề bài xích ta tất cả phương trình:(dfrac2x5 - dfrac2x7 = 20)(Leftrightarrow 14x - 10x = 700)(Leftrightarrow 4x = 700)(Leftrightarrow x = 175)(nhận)Vậy quãng đường(AB) dài(175 ,(km). )Vận tốc trung bình của xe thứ là:(dfrac2x7 = dfrac2.1757 = 50 ,(km/h))


*

Tham khảo lời giải các bài xích tập bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) khác • Giải bài xích 37 trang 30 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Lúc(6) giờ sáng,... • Giải bài 38 trang 30 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Điểm chất vấn Toán... • Giải bài bác 39 trang 30 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Lan cài hai nhiều loại hàng và...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp mọi - Hình học 8
bài trước bài xích sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Bài 7: Giải bài bác toán bằng cách lập phương trình (tiếp)
• Giải bài bác 37 trang 30 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 38 trang 30 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 39 trang 30 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Cách Phân Biệt Xì Dầu Và Hắc Xì Dầu Là Gì, Hắc Xì Dầu Được Sử Dụng Như Thế Nào

Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hầu hết