(sqrtA^2=left| A ight|=left{ eginalign và A, extnếu,Age 0 \ & -A, extnếu,A


Bạn đang xem: Toán 9 bài 13 trang 11

c)(sqrt9a^4+3a^2=sqrtleft( 3a^2 ight)^2+3a^2=3a^2+3a^2=6a^2);
d) (5sqrt4a^6-3a^3=5left| 2a^3 ight|-3a^3=-10a^3-3a^3=-13a^3)vì(a.
Tham khảo lời giải các bài tập bài xích 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức √A2= |A| khác • Giải bài 6 trang 10 – SGK Toán lớp 9 tập 1 với mức giá trị nào của a... • Giải bài xích 7 trang 10 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Tính:a)(sqrt{{{left(... • Giải bài xích 8 trang 10 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Rút gọn những biểu thức... • Giải bài 9 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 1 tìm (x),... • Giải bài bác 10 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Chứng... • Giải bài xích 11 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Tính:a)(sqrt{16... • Giải bài xích 12 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Tìm(x) nhằm mỗi... • Giải bài xích 13 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Rút gọn những biểu thức... • Giải bài 14 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 1 phân tích thành nhân... • Giải bài 15 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Giải các phương... • Giải bài 16 trang 12 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Đố: Hãy search chố sai...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc tía - Đại số 9 •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số hàng đầu - Đại số 9 •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số cửu •Chương 3: Góc với mặt đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số chín •Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình mong - Hình học tập 9
bài xích trước bài xích sau
Giải bài xích tập SGK Toán 9
Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức √A2= |A|
• Giải bài 6 trang 10 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài 7 trang 10 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài xích 8 trang 10 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài 9 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài bác 10 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài 11 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài xích 12 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài 13 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài bác 14 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài 15 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài xích 16 trang 12 – SGK Toán lớp 9 tập 1


Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Sponsored Là Gì ? Kiến Thức Về Sponsorship Marketing Cần Biết

Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc bố Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông Chương 2. Hàm số bậc nhất Chương 2: Đường tròn Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn Chương 3: Góc với con đường tròn 2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn">Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình cầu