a) Vẽ thiết bị thị của những hàm số (y = 2x;,,,y = 2x + 5;,,,y = - dfrac23x) và (y = - dfrac23x + 5) trên cùng một mặt phẳng tọa độ. 

b) bốn đường thẳng trên cắt nhau sản xuất thành tứ giác (OABC) ((O) là cội tọa độ). Tứ giác (OABC) có phải là hình bình hành ko ? do sao ?


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


a) bí quyết vẽ đồ dùng thị hàm số (y=ax+b, (a e 0)): Đồ thị hàm số (y=ax+b , , (a eq 0)) là con đường thẳng:

+) giảm trục hoành tại điểm (A(-dfracba; , 0).) 

+) cắt trục tung tại điểm (B(0;b).) 

b) Đồ thị của hàm số (y=ax+b, (a e 0)) là 1 trong đường thẳng song song với con đường thẳng (y=ax) giả dụ (b e 0).

Bạn đang xem: Toán 9 bài 15 trang 51

+) vệt hiệu nhận ra hình bình hành: tứ giác tất cả hai cặp cạnh đối song song thì là hình bình hành.


Lời giải đưa ra tiết

a) 

+) Hàm số (y = 2x):

Cho (x=1 Rightarrow y=2.1=2 Rightarrow M(1; 2))

Đồ thị hàm số bên trên là đường thẳng đi qua gốc (O(0;0)) cùng điểm (M(1; 2)).

+) Hàm số (y = 2x + 5):

Cho (x=0 Rightarrow y=2.0+5=0+5=5 Rightarrow B(0; 5)).

Xem thêm: Giải Bài 41 Sgk Toán 8 Tập 2 Trang 31 Sgk Toán 8 Tập 2, Bài 41 Trang 31 Sgk Toán 8 Tập 2

Cho (x=-2,5 Rightarrow y=2.(-2,5)+5=-5+5=0 )

(Rightarrow E(-2,5; 0))

Đồ thị hàm số bên trên là đường thẳng trải qua điểm (B(0; 5)) cùng (E(-2,5; 0))

+) Hàm số (y = - dfrac23x):

Cho (x=1 Rightarrow y=-dfrac23.1=-dfrac23 Rightarrow N left(1; -dfrac23 ight))

Đồ thị hàm số trên là con đường thẳng trải qua gốc tọa độ (O(0;0)) và điểm (N left(1; -dfrac23 ight)) 

+) Hàm số (y = - dfrac23x + 5):

Cho (x=0 Rightarrow y=-dfrac23.0+5=0+5=5 Rightarrow B(0; 5))

Cho (x=7,5 Rightarrow y=-dfrac23.7,5+5=-5 +5=0 )

(Rightarrow F(7,5; 0))

Đồ thị hàm số là mặt đường thẳng trải qua hai điểm (B(0; 5)) cùng (F(7,5; 0)).

Ta tất cả hình vẽ sau:

*

 b) Ta có:

+ Đồ thị của hàm số (y = 2x) tuy vậy song với vật dụng thị hàm số (y = 2x + 5) (Rightarrow OC // AB)

+ Đồ thị của hàm số (y=-dfrac23x) song song với đồ dùng thị hàm số (y=-dfrac23x+5) (Rightarrow OA // BC)