Xem toàn cục tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ khiến cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lí và thích hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài 2 trang 9: Tính

*

Lời giải

*

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài 2 trang 9: tìm x, biết :

*

Lời giải


*

Bài 6 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1): Tính

*

Lời giải:

*


*

*

*

Bài 7 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1): Ta rất có thể viết số hữu tỉ
dưới các dạng sau đây

a) là tổng của hai số hữu tỉ âm. Lấy một ví dụ

*
.