- Chọn bài xích -Bài 1: hai góc đối đỉnhLuyện tập trang 82-83Bài 2: hai đường thẳng vuông gócLuyện tập trang 86-87Bài 3: những góc tạo vì chưng một đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳngBài 4: hai đường thẳng tuy nhiên songLuyện tập trang 91-92Bài 5: tiên đề Ơ-clit về mặt đường thẳng song songLuyện tập trang 94-95Bài 6: từ vuông góc đến song songLuyện tập trang 98-99Bài 7: Định líLuyện tập trang 101-102Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - bài xích tập)

Xem toàn thể tài liệu Lớp 7: tại đây

Sách giải toán 7 bài xích 1: nhì góc đối đỉnh giúp cho bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 để giúp bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và thích hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài bác 1 trang 81: Em hãy thừa nhận xét quan hệ giới tính về cạnh, về đỉnh của ∠O1 và ∠O3

Lời giải

Nhận xét: từng cạnh của ∠O1là tia đối của một cạnh góc ∠O3và ngược lại

∠O1và ∠O3là hai góc đối đỉnh với nhau

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài 1 trang 81: hai góc ∠O2và ∠O4 (hình 1) bao gồm là nhị góc đối đỉnh không ? bởi vì sao?

Lời giải

Ta có: nhị góc ∠O2và ∠O4là nhì góc đối đỉnh bởi mỗi cạnh góc ∠O1là tia đối của một cạnh ∠O4 và ngược lại

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài xích 1 trang 81: xem hình 1.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 hình học bài 1

a)Hãy đo góc O1, góc O3. So sánh số đo nhị góc đó

b)Hãy đo góc O2, góc O4. đối chiếu số đo nhị góc đó

c)Dự đoán tác dụng rút ra từ bỏ câu a) , b)

*

Lời giải

Ta có kết quả sau khi đo các góc vào hình 1

a) ∠O1 = ∠O3 = 30o

b) ∠O2 = ∠O4 = 150o

c) hai góc đối đỉnh thì số đo góc bằng nhau

Bài 1 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai tuyến phố thẳng xx’ cùng yy’ giảm nhau tại O như hình 2. Hãy điền vào ô trống trong những phát biểu sau:

*

a) Góc xOy cùng góc … là nhị góc đối đỉnh vày cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ cùng cạnh Oy là … của cạnh Oy’.

b) Góc x’Oy là góc xOy’ là … bởi cạnh Ox là tia đối của cạnh … và cạnh …

Lời giải:

a) Góc xOy và góc x’Oy’ là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy’.

b) Góc x’Oy với góc xOy’ là nhị góc đối đỉnh vì cạnh Ox’ là tia đối của cạnh Ox cùng cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy’.

Bài 2 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): Hãy điền vào chỗ trống trong số phát biểu sau:

a) nhị góc bao gồm mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được hotline là hai góc …


b) Hại mặt đường thẳng cắt nhau tạo nên thành nhị cặp góc …

Lời giải:

a) nhị góc gồm mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc cơ được hotline là nhì góc đối đỉnh.

b) hai tuyến phố thẳng cắt nhau sinh sản thành hai cặp góc đối đỉnh.

Bài 3 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai tuyến đường thằng zz’ với tt’ cắt nhau tại A. Hãy viết tên nhì cặp góc đối đỉnh.

Lời giải:

Vẽ hình:

*

Cặp góc đối đỉnh đầu tiên là

*
(vì Az với Az’; At’ với At là các cặp tia đối nhau).

Cặp góc đối đỉnh sản phẩm công nghệ hai là

*
(vì Az và Az’; At với At’ là các cặp tia đối nhau)

Bài 4 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ góc xBy bao gồm số đo bởi 60o. Vẽ góc đối đỉnh với góc xBy. Hỏi góc này còn có số đo bởi bao nhiêu độ ?

Lời giải:

*

Vẽ tia By’ là tia đối của tia By

Vẽ tia Bx’ là tia đối của tia Bx


*

Bài 5 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): a) Vẽ góc ABC tất cả đo bởi 56o.

b) Vẽ góc ABC’ kề bù cùng với góc ABC. Hỏi số đo của góc ABC’.

c) Vẽ góc C’BA’ kề bù cùng với góc ABC’. Tính số đo của góc C’BA’.

Lời giải:

Vẽ hình:

*

a) sử dụng thước đo độ vẽ góc

*

b) Vẽ tia đối của tia BC ta được tia BC’, được góc ABC’ kề bù với góc ABC

Ta có:


*

c) Vẽ tia đối của tia cha , ta được tia BA’

⇒ góc C’BA’ kề bù với góc ABC’.

Khi đó góc ABC với góc A’BC’ là hai góc đối đỉnh.

*

Bài 6 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai đường thẳng giảm nhau thế nào cho trong các góc chế tạo thành có một góc 47o. Tính số đo các góc còn lại

Lời giải:

Vẽ hình:

*

Vẽ con đường thẳng xx’.

Trên con đường thẳng xx’ ta lấy điểm O bất kì.

Sử dụng thước đo góc để vẽ tia yy’ đi qua O làm thế nào cho góc xOy = 47º.


*

Nhận xét: Ox là tia đối của tia Ox’; Oy là tia đối của tia Oy’ suy ra:

+ hai góc xOy và x’Oy’ là nhị góc đối đỉnh phải

*

+ nhì góc xOy’ cùng x’Oy là hai góc đối đỉnh phải

*


*

Bài 7 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1): ba đường thẳng xx’, yy’, zz’ cùng đi qua điểm O. Hãy viết tên các cặp góc bởi nhau.

Lời giải:

Vẽ hình:

*

Trên hình vẽ cha đường thẳng xx’, yy’, zz’ cùng trải qua điểm O.

Tên những cặp góc bằng nhau là:

*

Bài 8 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai góc tất cả chung đỉnh và tất cả cùng số đo là 70o, mà lại không đối đỉnh.

Lời giải:

Vẽ hình:

Cách 1: Vẽ đường thằng x’x . Trên x’x đem điểm O

Vẽ góc

*
(Oy cùng Oy’ thuộc thuộc một nửa khía cạnh phẳng bờ xx’).

*

Cách 2 : Hoặc vẽ góc

*

Từ O vẽ tia Ox’ bất kì (không cần là tia đối của Ox )

*

*

Bài 9 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ góc vuông xAy. Vẽ góc x’Ay’ đối đỉnh cùng với góc xAy. Hãy viết tên hai góc vuông ko đối đỉnh.

Xem thêm: Bài 35 Sgk Toán 8 Tập 2 Trang 25 Sgk Toán 8 Tập 2, Giải Bài 35 Trang 25

Lời giải:

Vẽ hình:

*

Hai góc vuông ko đối đỉnh là:

+ Góc xAy với góc x’Ay.

+ Góc x’Ay cùng góc x’Ay’

+ Góc x’Ay’ và góc xAy’

+ Góc xAy’ và góc xAy.

Bài 10 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1): Đố. Hãy vẽ một đường thẳng red color cắt một đường thẳng xanh trên một tờ giấy (giấy trong hoặc giấy mỏng). Cần gấp tờ giấy như thế nào để minh chứng hai góc đối đỉnh thì bằng nhau?

Lời giải:

Phải vội tờ giấy làm sao cho tia red color trùng với tia màu xanh da trời để chứng tỏ hai góc đối đỉnh thì bằng nhau