Giải bài xích 13: Ôn tập chương I - Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 45. Phần dưới đang hướng dẫn trả lời và lời giải các thắc mắc trong bài xích học. Bí quyết làm bỏ ra tiết, dễ dàng hiểu, hy vọng các em học viên nắm tốt kiến thức bài bác học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Câu 1: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Nêu tía cách viết của số hữu tỉ -$frac35$ và màn trình diễn số hữu tỉ đó trên trục số.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 ôn tập chương 1


Câu 2: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Thế làm sao là số hữu tỉ dương, số hữu tỉ âm? Số hữu tỉ nào ko là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm?


Câu 5: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Viết những công thức:

- Nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số.

- chia hai lũy thừa thuộc cơ số không giống 0.

- Lũy vượt của một lũy thừa.

- Lũy quá của một tích.

- Lũy quá của một thương.


Câu 7: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Tỉ lệ thức là gì? phân phát biểu đặc thù cơ bản của tỉ lệ thành phần thức. Viết cách làm thể hiện đặc thù của dãy tỉ số bằng nhau.


Quan hệ giữa các tập hòa hợp N, Z, Q, R

*

*

Các phép toán trong Q

Với a, b, c, d, m $in $ Z, m > 0.

Phép cộng: $fracam+fracbm=fraca+bm$Phép trừ: $fracam-fracbm=fraca-bm$Phép nhân: $fracab.fraccd=fraca.cb.d(b,d eq 0)$Phép chia: $fracab:fraccd=fraca.db.c(b,c,d eq 0)$Phép lũy thừa:

Với x, y $in $ Q , m, n $in $ $N^*$ :

$x^m.x^n=x^m+n$

$x^m:x^n=x^m-n$

$(x^m)^n=x^mn$

$(x.y)^n=x^n.y^n$

$(fracxy)^n=fracx^ny^n(y eq 0)$

Thực hiện những bài tập sau

Câu 1: Trang 47 toán VNEN 7 tập 1

Điền các kí hiệu $subset$, $in$, $ otin$ tương thích vào địa điểm chấm:

a) $sqrt25$ ... N; b) Q ... R; c) 1$frac34$ ... Z;

d) 0 ... I; e) 0 ... R; g) 0,13 ... I.


=> Xem trả lời giải

Câu 2: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Trong các xác định sau, xác định nào đúng, xác định nào sai?

a) Tập hợp các số hữu tỉ gồm các số hữu tỉ dương và những số hữu tỉ âm.

b) $subset$ I; c) $subset$ R; d) $cap$ I = 0; e) $cup$ I = $phi$.


=> Xem lý giải giải

Câu 3: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Điền những số tương thích vào địa điểm chấm:

a) $frac163$ : ... = $frac5012$ : (-0,06); b) (2. ... - 1)$^3$ = -8;

c) $frac(0,8)^5(0,4)^6$ = ...; d) 0,944 - 2. ... = 3,268.


=> Xem khuyên bảo giải

Câu 4: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Thực hiện phép tính và cho biết thêm giá trị của biểu thức (chính xác mang lại hai chữ số thâp phân)

A = $fracsqrt27 + 2,438,6.1,13$; B = ($sqrt5$ + $frac23$)(6,4 - $frac47$).


=> Xem lý giải giải

Câu 5: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Tính độ dài các cạnh một hình tam giác, biết chu vi tam giác là 24 centimet và các cạnh của tam giác tỉ lệ thành phần với những số 3; 4; 5.


=> Xem trả lời giải

Câu 6: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Thực hiện những phép tính sau (bằng cách hợp lý nếu gồm thể):

a) 19$frac13$.$frac37$ - 33$frac13$; b) 9.$(frac-12)^2$ + $frac13$; c) 15$frac14$ : ($frac-57$) - 25$frac14$ : ($frac-57$).


=> Xem lí giải giải

Câu 7: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của Đội, tía chi đội 7A; 7B; 7C đang thu gom được tổng cộng 120kg giấy vụn. Hiểu được số giấy vụn nhận được của bố chi đội tỉ lệ lần lượt với 9; 7; 8. Hãy tính số giấy vụn thu được ngơi nghỉ mỗi chi đội.


=> Xem gợi ý giải

Câu 8: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Tìm x, biết:

a) |x| = 2,5; b) |x| = -1,2;

c) |x| + 0,573 = 2; d) |x + $frac13$| - 4 = -1.


=> Xem hướng dẫn giải

D. E. Vận động vận dụng cùng tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 49 toán VNEN 7 tập 1

Tính quý giá của biểu thức: A = (0,8 . 7 + 0,64) . (1$frac14$.7 – 0,8.1$frac14$) + 31,64.


=> Xem lý giải giải

Câu 2: Trang 49 toán VNEN 7 tập 1

Tính giá trị của biểu thức: M = (0,25 - $frac0,25 + frac19frac19$) : ($frac23$ + $fracfrac7150,4 - frac16$).


=> Xem lí giải giải

Câu 3: Trang 49 toán VNEN 7 tập 1

Từ tỉ lệ thành phần thức $fracab$ = $fraccd$ (a, b, c, d $geq$ 0; a $geq$ $pm$ b; c $geq$ $pm$ d) hãy suy ra các tỉ lệ thức sau:

a) $fraca + bb$ = $fracc + dd$; b) $fraca - bb$ = $fracc - dd$;

c) $fraca + ba$ = $fracc + dc$; d) $fraca - ba$ = $fracc - dc$;

e) $fracaa + b$ = $fraccc + d$; g) $fracaa - b$ = $fraccc - d$.


=> Xem hướng dẫn giải

Từ khóa tra cứu kiếm google:


giải bài bác 13: ôn tập chương I, ôn tập chương I trang 45 vnen toán 7, bài xích 13 sách vnen toán 7 tập 1, giải sách vnen toán 7 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Xem thêm: Giải Bài 41 Trang 73 Sgk Toán 7 Tập 2, Bài 41 Trang 73 Sgk Toán 7 Tập 2


Giải các môn học tập khác


Giải sách giáo khoa lớp 7


Soạn văn 7 tập 1
Soạn văn 7 tập 2
Soạn văn 7 tập 1 giản lược
Soạn văn 7 tập 2 giản lược
Toán 7 tập 1
Toán 7 tập 2
Giải sgk thứ lí 7
Giải sgk sinh học 7
Giải sgk GDCD 7
Giải sgk địa lí 7
Tiếng Anh 7
Lịch sử 7

Trắc nghiệm lớp 7


Trắc nghiệm ngữ văn 7
Trắc nghiệm toán 7
Trắc nghiệm lịch sử 7
Trắc nghiệm sinh học tập 7
Trắc nghiệm tiếng Anh 7
Trắc nghiệm Địa lí 7
Trắc nghiệm GDCD 7
Trắc nghiệm thứ lí 7
Văn mẫu mã lớp 7
Tập bạn dạng đồ địa lí 7

Giải VNEN lớp 7


VNEN ngữ văn 7 tập 1
VNEN ngữ văn 7 tập 2
VNEN văn 7 tập 1 giản lược
VNEN văn 7 tập 2 giản lược
Toán VNEN 7 tập 1
Toán VNEN 7 tập 2
Tiếng anh 7 VNEN Tập 1
Tiếng anh 7 VNEN Tập 2
Tiếng anh 7 VNEN
VNEN công nghệ 7
VNEN GDCD 7
Khoa học tự nhiên và thoải mái 7
Khoa học xã hội 7

Bình luận


PHẦN ĐẠI SỐ

Chương I: Số hữu tỉ - số thực


Bài 1: Tập hòa hợp Q các số hữu tỉ
Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Bài 3: Nhân, phân tách số hữu tỉ
Bài 4: giá bán trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một số hữu tỉ
Bài 5: Cộng, trừ, nhân, phân chia số thập phân
Bài 6: Lũy quá của một vài hữu tỉ
Bài 7: tỉ trọng thức
Bài 8: tính chất của hàng tỉ số bởi nhau
Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn.
Bài 10: làm tròn số
Bài 11: Số vô tỉ
Bài 12: Số thực
Bài 13: Ôn tập chương I

Chương II: Hàm số với đô thị


Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Bài 2: một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
Bài 4: một số trong những bài toán về đại lượng tỉ trọng nghịch
Bài 5: Hàm số
Bài 6: khía cạnh phẳng tọa độ
Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax (a không giống 0)
Bài 8: Ôn tập chương II

PHẦN HÌNH HỌC

Chương I: Đường thằng vuông góc, con đường thẳng song song


Bài 1: hai tuyến đường thẳng vuông góc, hai tuyến phố thẳng song song
Bài 2: tiên đề Ơ-clit về hai tuyến phố thẳng song song
Bài 3: quan hệ giữa tính vuông góc và tính tuy nhiên song của hai đường thẳng
Bài 4: Luyện tập
Bài 5: Định lí
Bài 6: Tổng ba góc của một tam giác
Bài 7: Ôn tập chương I

Chương II: Tam giác


Bài 1: hai tam giác bởi nhau
Bài 2: ngôi trường hợp bằng nhau cạnh – cạnh – cạnh
Bài 3: ngôi trường hợp cân nhau cạnh - góc - cạnh
Bài 4: ngôi trường hợp đều nhau góc – cạnh – góc
Bài 5: Tam giác cân – Tam giác đều
Bài 6: Định lý Py-ta-go
Bài 7: Luyện tập
Bài 8: những trường hợp đều bằng nhau của tam giác vuông
Bài 9: thực hành ngoài trời về tam giác, tam giác bằng nhau
Bài 10: Ôn tập chương II
*

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com