Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến

Bài giải:

Năm đối kháng thức là:(xy^2; hspace0,2cm3x^2y;hspace0,2cm –2x^2y^3; hspace0,2cm x^3y^2;hspace0,2cm xy^3; ...)

 
Bạn đang xem: Toán lớp 7 tập 2 bài 1

*

Tham khảo giải thuật các bài tập Ôn tập chương 4 khác • Giải bài 1 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Viết năm đối chọi thức... • Giải bài 2 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 cụ nào là hai đơn... • Giải bài 3 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 phát biểu qui tắc... • Giải bài xích 4 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 khi nào số(a)... • Giải bài bác 57 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Viết một biểu thức... • Giải bài xích 58 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Tính quý giá mỗi biểu... • Giải bài 59 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Hãy điền đơn thức... • Giải bài 60 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 gồm hai vòi nước, vòi... • Giải bài 61 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Tính tích của những đơn... • Giải bài bác 62 trang 50 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 mang lại hai đa... • Giải bài bác 63 trang 50 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 đến đa thức:(M(x) = 5x^3... • Giải bài bác 64 trang 50 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Hãy viết các đơn thức... • Giải bài 65 trang 51 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 trong các các số bên...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số cùng đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: những thống kê - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ giữa các yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy trong tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
bài bác trước bài sau
Giải bài tập SGK Toán 7
Ôn tập chương 4
• Giải bài xích 1 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài 2 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài bác 3 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài bác 4 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài 57 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài bác 58 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài xích 59 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài xích 60 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài 61 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài xích 62 trang 50 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài bác 63 trang 50 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài xích 64 trang 50 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài bác 65 trang 51 - SGK Toán lớp 7 Tập 2


Xem thêm: Giải Bài 16 Sgk Toán 7 Tập 2 Trang 20 Sgk Toán 7, Giải Bài 16 Luyện Tập Trang 20

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song Chương 2: Hàm số với đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: những thống kê Chương 3: quan hệ giới tính giữa những yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy trong tam giác Chương 4: Biểu thức đại số